Paszporty

Wydawanie paszportów dla psów, kotów i fretek - Decyzja komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celów wewnątrz wspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek.

Warunki przewozu zwierząt towarzyszących z/do Polski do/z UE i krajów trzecichKategorie

Aktualne przepisy prawne dotyczące paszportów

Aktualne przepisy prawne dotyczące paszportów ( 0 Pliki )

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI(1)

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

(Dz. U. z dnia 9 października 2015 r.)

 

 • UCHWAŁA NR 14/2017/VII w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI
  w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

               Załącznik: Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących

 • UCHWAŁA NR 85/2016/VI w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

Załącznik: Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących

 • UCHWAŁA NR 47/2015/VI (99.89 kB) w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

Załącznik: WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU (18.38 kB)

 • UCHWAŁA NR 38/2014/VI (60.18 kB) z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE)
 • UCHWAŁA NR 25/2014/VI (72.95 kB) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przesyłanych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej

załącznik (43 kB)

 

 • UCHWAŁA NR 119/2013/V (129.91 kB) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia  przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących, przemieszczanych w celach niehandlowych oraz o archiwizacji paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów

 załącznik (166.71 kB)

 • UCHWAŁA NR 53/2006/IV (51.87 kB) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 października 2006 r. w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie paszportu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. pomiędzy Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposobu jej rozliczenia.
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 (184.36 kB) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

wzór oświadczenia (713.72 kB)

wzór paszportu_kraje trzecie (7.38 MB)

WZÓR PASZPORTU_UE (7.04 MB)

wzór świadectwa zdrowia (995.14 kB)

załącznik 1 - Format_szata graficzna_wymogi oświadczenia (721.08 kB)

 

 • DYREKTYWA RADY 92/65/EWG (429.65 kB) z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG

 


W tej kategorii nie ma żadnych dokumentów
Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus