Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce - oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii", która obędzie się 9 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 - 15.00 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poniżej program konferencji.

Program konferencji

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o wzmocnienie kadrowo-finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. To jeden z wniosków z kontroli realizacji programu bioasekuracji. Zdaniem NIK-u Inspekcja Weterynaryjna nie może skutecznie zwalczać afrykańskiego pomoru świń przy tak dużych niedoborach finansowych i brakach kadrowych.

29 listopada w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyło się panel ekspertów poświęcony informacji o wstępnych wynikach kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. W spotkaniu brali udział naukowcy, rolnicy, przedstawiciele przemysły mięsnego, kierownictwo Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędnicy ministerstwa rolnictwa. Podczas panelu głos zabrał Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę na ogrom obowiązków znajdujących się na barkach lekarzy weterynarii zwalczających afrykański pomór świń. - To są setki, tysiące gospodarstw do skontrolowania pod kątem bioasekuracji. Jeżeli do tego dodamy kontrolę nad obrotem nad zwierzętami, szybką likwidację ognisk, aby wirus się nie rozprzestrzeniał, pobieranie prób do badań laboratoryjnych, wyznaczanie okręgów zapowietrzonych i zagrożonych, perlustracja, nadzór nad środkami transportu oraz wzmożony nadzór nad całym łańcuchem żywności pochodzenia zwierzęcego to zrozumiemy jaka odpowiedzialność ciąży na Inspekcji Weterynaryjnej – powiedział na wstępie J. Łukaszewicz, który jednocześnie zwrócił uwagę, że Inspekcja Weterynaryjna musi sobie radzić mimo tego, że jest niedofinasowana i boryka się z problemami kadrowymi. – W każdym powiatowym inspektoracie weterynarii są wakaty. Rotacja zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej wynosi między 20 a 30%. Z kolei ponad połowa rozpisanych naborów na stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej kończy się fiaskiem z bardzo prostej przyczyny: nie wpływa, ani jedna aplikacja – nie ma chętnych – podkreślił prezes Łukaszewicz.  

Jacek Łukaszewicz przekazał szefostwu Najwyższej Izby Kontroli potrzebę natychmiastowej poprawy sytuacji Inspekcji Weterynaryjnej na barkach, której spoczywa walka z afrykańskim pomorem świń, a w pierwszym półroczu 2017 r. również z grypą ptaków, która nadal stanowi realne zagrożenie. Przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego podkreślili, że nie opanowanie obu epizoocji grozi katastrofalnymi skutkami dla całej gospodarki narodowej. - Ta sytuacja w Inspekcji musi się zmienić. Jeżeli średnie wynagrodzenie inspektora w powiatowym inspektoracie weterynarii bardzo często ze specjalizacją kształtuje się od 2500 do 3000 zł brutto, to proszę zrozumieć dlaczego ja zadaję pytanie: jak długo jeszcze Inspekcja będzie w stanie gwarantować bezpieczeństwo? Na razie konsumenci są bezpieczni dzięki niesamowitemu zaangażowaniu moich Koleżanek i Kolegów Lekarzy Weterynarii - podsumował prezes Łukaszewicz.  

W udostępnionym następnie dokumencie zatytułowanym Informacja o wstępnych wynikach kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń” kontrolerzy NIK-u zwrócili m.in. uwagę, że program bioasekuracji był „realizowany w warunkach niedoborów kadrowych Inspekcji Weterynaryjnej” a w celu opanowania ASF w Polsce niezbędne wydaje się:

  1. Scentralizowanie zarządzania w zwalczaniu tej choroby.
  2. Zdecydowana i szybka redukcja pogłowia dzików na obszarze całego kraju do poziomu, przy którym następuje wygaszanie obecności wirusa w środowisku.
  3. Bezwzględne egzekwowanie zasad bioasekuracji w stadach świń na obszarze całego kraju.
  4. Kadrowe i finansowe wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej.

Wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie restrykcji przepisów sanitarnych w strefach zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z możliwością szybkiej i skutecznej diagnostyki zwierząt.

Generalny Dyrektor ŠVPS SR w Bratysławie, KVL SR, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz  DVFA Dolny Kubin, Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna i debiutująca jako organizator Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjnamają zaszczyt zaprosić


 

Na seminarium w dniu 16 lutego 2018r. o godzinie 15.oo w Hotelu Park w Dolnym Kubiniu na temat:

 

sytuacji epizootycznej w Polsce, Czechach i Słowacji oraz działania samorządów w tych krajach 

 

W programie spotkania wystąpienia i referaty Głównych Lekarzy Weterynarii krajów należących do Euroregionu Beskidy oraz przedstawicieli samorządów lekarzy weterynarii Polski, Czech i Słowacji, dyskusja uczestników i jak zwykle międzynarodowe spotkanie towarzyskie.

Oraz na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o puchar Euroregionu Beskidy – Dolny Kubin, 17 lutego 2018r.

                                                                                            

Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o puchar Euroregionu Beskidy odbywają się na trasie FIS w sposób bardzo profesjonalny - 2 przejazdy mierzone elektronicznie z dokładnością do 0,01 sekundy. Uczestnicy występują w profesjonalnych plastronach. Zawody odbywają się z podziałem na różne kategorie wiekowe. Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny, a po zakończeniu wszyscy otrzymują gorący posiłek. W zawodach mogą brać udział wyłącznie lekarze weterynarii, choć zapraszamy również ich najbliższych, którzy mogą skorzystać z uroków zimowych sportów, niezależnie od wieku, gdyż na stoku jest możliwość jeżdżenia na różnych sprzętach w każdym wieku.

Imprezę kończy ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, ceremonia rozdania dyplomów, pucharów i nagród oraz wspólne zdjęcie.

 

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierował do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW pismo w sprawie praktycznych aspektów kształcenia studentów kierunku weterynaria podczas stażów klinicznych i praktyk zawodowych.

Treść pisma Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynayrjnej przesłał na ręce Pani Premier Beaty Szydło oraz na ręce Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego apel o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie finansowo-kadrowe Inspekcji Weterynaryjnej. Samorząd lekarzy weterynarii zwraca uwagę, że jest to działanie niezbędne wobec rozwijającej się epizoocji afrykańskiego pomoru świń.

Treść pisma Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

 

 

Na prośbę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Czesław Siekierski poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłał pismo do Vytenis Andrukaitisa Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji Europejskiej w sprawie nowych unijnych zasad nadzoru nad ubojniami.

Treść pisma do Vytenis Andrukaitisa Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji EuropejskiejVytenis Andrukaitisa Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji Europejskiej

Robocze tłumaczenie pisma

Prezes Jacek Łukaszewicz zwrócił się do wiceminister Ewy Lech z prośbą o poparcie, w trakcie prac legislacyjnych i uzgodnień, stanowiska prezentowanego przez Samorząd Lekarzy Weterynarii w sprawie rozszerzenia, w ramach planowanych zmian ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Pismo do Wiceminister Ewy Lech

Pismo do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2017 r.  

Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedział KILW w sprawie uruchomienia przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kierunku studiów pierwszego stopnia „inspekcja weterynaryjna”.

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do Głównego Lekarza Weterynarii zostało wysłane pismo w sprawie uchylenia tzw. instrukcji 500. Taki postulat został sformułowany już w 2013 r. przez Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.

Pismo do Głównego Lekarza Weterynarii

Apel X Krajowego Zjazdu lekarzy Weterynarii dot. instrukcji 500

W dniach 9-11 listopada 2017 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Federacji Lekarzy Weterynarii. Wzięła w nich udział również delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus