Prezes 


 

ukaszewicz kadr1 Jacek Łukaszewicz 

Dyplom: Warszawa 1985 r. Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: 1989–1990 członek Krajowej Komisji Solidarności Lekarzy Weterynarii, od 2004 r. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy-Weterynarii Wolnej Praktyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV i V kadencji, członek Krajowej Rady w IV kadencji. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie 01.02.13 - 21.06.13.

 

Wiceprezesi


           

jozef bialowas1   Józef Białowąs

Dyplom: Lublin 1985 r. Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna, Choroby Przeżuwaczy. Działalność naukowa: w latach 2010-2012 Przewodniczący Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce. Działalność w samorządzie: Wiceprezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

Andrzej_Juchniewicz   Andrzej Juchniewicz

Dyplom: Lublin 1976 r. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Kaszubsko-Pomorskiej I kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Kaszubsko-Pomorskiej w II kadencji, Sekretarz Rady Izby Kaszubsko-Pomorskiej w III kadencji, Prezes Rady Izby Kaszubsko-Pomorskiej w IV i V kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

 

Skarbnik


Elzbieta_Sobczak    Elżbieta Sobczak

Dyplom: Wrocław 1975 r. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. Praca: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze. Działalność w samorządzie: w III kadencji Sekretarz Rady Izby Lubuskiej, w IV kadencji Wiceprezes Rady Izby Lubuskiej, Prezes Rady Izby Lubuskiej V i VI kadencji.

 

 

 

Sekretarz


 

 Danuta Pawicka - Stefanko

Dyplom: Wrocław 1983 r. Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego,  Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Złotoryi. Działalność w samorządzie: członek Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od I do VI kadencji, członek Prezydium Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VI kadencji, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji.

 

 

 

 

 

Członkowie prezydium


 

wojciech_hildebrand1   Wojciech Hildebrand

Dyplom: Wrocław, 1994 r. stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych, Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów Praca: prywatna praktyka Działalność naukowa: członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych (ESVONC), przewodniczący Sekcji Onkologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, konsultant merytoryczny czasopisma: „Weterynaria w Praktyce”. Działalność w samorządzie: Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji

 

 

zbigniew w.wrblewski1  Zbigniew Waldemar Wróblewski

Dyplom: Olsztyn 1978 r. Specjalizacja: Choroby Koni. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w III kadencji, członek prezydium Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w IV kadencji, Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w IV kadencji, Wiceprezes Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w V kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji. Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


 

 

Krzysztof_Anusz Krzysztof Anusz

- Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji

Dyplom: Warszawa 1984 r. Stopień naukowy: doktor habilitowany. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Działalność w samorządzie: członek i Sekretarz Rady Izby Warszawskiej, w III, IV i V kadencji członek Krajowej Rady, Prezes Rady Izby Warszawskiej w V i VI kadencji. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji

 

 

 

 

 

 

 

  Maciej Bachurski

Dyplom: Olsztyn, 1994 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt  Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Choroby Przeżuwaczy, Prewencja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku. Działalność w samorządzie: Sekretarz Rady Izby Kujawsko–Pomorskiej V kadencji, Prezes Rady Izby Kujawsko – Pomorskiej VI kadencji.

 

 

 

andrzej czerniawski1  Andrzej Czerniawski

- Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji

Dyplom: Olsztyn 1996 r., Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Administracja i Epizootiologia Weterynaryjna, Rozród Zwierząt Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej V i VI kadencji

 

 

jolanta_dabrowska   Jolanta Dąbrowska

Dyplom: Olsztyn 1985 r. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacje: choroby koni oraz epizootiologia i administracja weterynaryjna. Praca: Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy. Działalność w samorządzie: członek Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w V kadencji, Sekretarz Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w VI kadencji.

 

jan dorobek1  Jan Dorobek

- Przewodniczący Komisji ds. Etyki i Deontologii

Dyplom: Wrocław 1976 r. Specjalizacje: Choroby Przeżuwaczy oraz Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne". Praca: Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Działalność w samorządzie: rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Dolnośląskiej w II i III kadencji, prezes Rady Izby Dolnośląskiej w IV i V kadencji, wiceprezes Rady Izby Dolnośląskiej VI kadencji, członek Krajowej Rady w III, IV i V kadencji.

 
 

 

 

 

 

  Edyta Gawlik 

-Przewodnicząca Komisji egzaminacyjnej ze znajomości języka polskiego

Dyplom: Lublin 2001 r. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji w WIW Kielce. Działalność w samorządzie: Prezes Rady Izby Świętokrzyskiej  VI kadencji.

 


 

 

 maciej_gogulski1  Maciej Gogulski

Dyplom: Lublin, 2002 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Radiologia Weterynaryjna (w trakcie specjalizacji) Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej IV I V kadencji. Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

 

Tomasz_Grupinski Tomasz Grupiński

- Przewodniczący Komisji ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej

Dyplom: Wrocław 1975 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Działalność w samorządzie: zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w I kadencji, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w IV i V kadencji.

 

 

 

Miroslew_Kacprzyk  Mirosław Kacprzyk

Dyplom: Lublin 1991 r. Specjalizacja: Choroby Przeżuwaczy. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Wiceprezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji. Członek Krajowej Rady V kadencji. Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

miroslaw_kalicki1  Mirosław Kalicki

Dyplom – Olsztyn, 1992 r., Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby Zwierząt Nieudomowionych. Praca: Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku, prywatna praktyka. Działalność naukowa: od 2001 r. kierownik Sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: od 2000 r. członek Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej. Prezes Rady Kaszubsko–Pomorskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

Marek_Kubica  Marek Kubica

- Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej

Dyplom: Olsztyn 1997 r. Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku. Działalność w samorządzie: Wiceprezes Rady Izby Zachodniopomorskiej w IV kadencji, Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej w V i VI kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji, zastępca sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 2012 – 2013 r.

 

 

 

piotr_listos Piotr Listos

Dyplom: Lublin 1998 r., magister prawa - Lublin 2002. Praca: Katedra Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prywatna praktyka lekarsko weterynaryjna. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych, Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna, specjalność naukowa weterynaria sądowa. Działalność w samorządzie: przewodniczący Sądu Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, prezes Izby Lubelskiej VI kadencji.

 

 

 

 

wieslaw lada1  Wiesław Łada

Dyplom: Olsztyn 1982 r., Specjalizacje: Choroby Drobiu, Choroby Trzody Chlewnej. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II, III i VI kadencji, wiceprezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

 

 

krzysztof_orlik1  Krzysztof Orlik

Dyplom: Lublin, 1984, Specjalizacja - Radiologia Weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: Skarbnik Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

Tadeusz_Perskiewicz Tadeusz Perskiewicz

Dyplom: Olsztyn 1987 r. Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: w I i II kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Zachodniopomorskiej, w III i IV kadencji Prezes Rady Izby Zachodniopomorskiej. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV i V kadencji.

 

 

 

  Paweł Piotrowski

Dyplom: Lublin 1999 r. Specjalizacja: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: wojewódzki inspektor do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie. Działalność w samorządzie: zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lubelskiej. Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej V kadencji.

 

 

Marek_Radzikowski Marek Stanisław Radzikowski

Dyplom: Warszawa 1978 r. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Warszawskiej III, IV, V kadencji. Członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V kadencji.

 

 

rozanski  Andrzej Różański

Dyplom: Lublin 1983 r. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III, IV kadencji, zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IV kadencji.

 

wladyslaw_rutkowski1   Władysław Rutkowski

Dyplom – Lublin 1978 r., Wydział Zootechniki – Lublin 1981 r. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Studia podyplomowe: Ochrona zdrowia publicznego. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Podkarpackiej III kadencji, wiceprezes Rady Izby Podkarpackiej  V kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego V kadencji. Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 

 

 

roman strokon1  Roman Strokoń 

- Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

Dyplom: Lublin 1980 r. Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu. Działalność w samorządzie: członek komitetu założycielskiego Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członek Rady Izby Małopolskiej w I kadencji, członek Komisji Rewizyjnej Izby Małopolskiej w I kadencji, członek Rady Izby Podkarpackiej w I kadencji, Skarbnik Rady Izby Podkarpackiej w II kadencji, Prezes Rady Izby Podkarpackiej w V kadencji, Wiceprezes Rady Izby Podkarpackiej VI kadencji. Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej V kadencji.

 

 

 katarzyna_wierzbinka1   Katarzyna Wierzbinka

Dyplom: Wrocław, 2004 r. Specjalizacje: Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Działalność w samorządzie: członek Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji.

 

 

Stanisław Winiarczyk

- Przewodniczący Komisji ds. współpracy z zagranicą

Dyplom: Lublin 1980 r. Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany. Specjalizacje: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna oraz Choroby Psów i Kotów. Praca: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej, Wiceprezes Krajowej Rady w IV i V kadencji.

 

marek_wisla1  Marek Wisła

Dyplom: Wrocław, 1989 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Opolskiej V kadencji,  Prezes Rady Izby Opolskiej VI kadencji.

 

 

marek_wysocki  Marek Wysocki

Dyplom – Lublin, 1985, Specjalizacja: Rozród Zwierząt. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej I i IV kadencji oraz V-ce Prezes V i VI kadencji Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

ezo orgina1  Ewa Ziomek-Opalińska

Dyplom: Olsztyn 2000 r. Praca: inspektor ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych PIW Nidzica. Działalność w samorządzie: sekretarz Warmińsko-Mazurskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji

 

Piotr_Zmuda  Piotr Żmuda

- Przewodniczący Komisji ds. wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii

Dyplom: Lublin 1990 r. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacje: Rozród Zwierząt oraz Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: w III kadencji Wiceprezes Rady Izby Małopolskiej oraz członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Wiceprezes Rady Izby Małopolskiej oraz członek Rady Krajowej w IV i V kadencji, Prezes Rady Izby Małopolskiej w V i VI kadencji.

 

 

 

Czerwiec 2017
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook

Google Plus