Przewodniczący Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego


Zbigniew Jarocki

Dyplom: Warszawa 1974 r., Praca: prywatna praktyka w Warszawie. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: na różnych stanowiskach wybieralnych przez pięć kadencji.

 

Zastępcy przewodniczącego


Jacek Jakubek

Dyplom: Wrocław 1987 r., Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej III kadencji, zastępca krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej V kadencji.

 

Jacek Kutrzuba

Dyplom: Lublin 1983 r., Praca: starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Specjalizacja: Choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V kadencji.

 

Magdalena Luks

Dyplom: Olsztyn 1978 r., Praca: prywatna praktyka weterynaryjna. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby Kaszubsko-Pomorskiej I, II, IV, V i VI kadencji, członek Krajowego Sądu V i VI kadencji.

 

Marek Stanisławczuk

Dyplom: Lublin 1975 r., Praca: starszy inspektor weterynaryjny do spraw chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubaczowie. Specjalizacje: studia podyplomowe choroby bydła. Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej IV kadencji, członek Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji i VII kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego VI kadencji.

 

Członkowie Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego


Tomasz Bielawski 

Dyplom: Warszawa 1983 r., Praca: prywatna praktyka w Krasnosielcu, powiat makowski. Działalność w samorządzie: od 2001 r. przez trzy kadencje członek Sądu Izby Warszawskiej.

 

Jarosław Bliźniuk

Wiesława Bober

Anna Boczoń-Borkowska

 

Anna Chędoszko-Papis

Dyplom: Olsztyn 2003 r., Praca: prywatna praktyka w Długosiodle. Specjalizacja: choroby psów i kotów, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

Marian Czerski

Dyplom: Lublin 1975 r., Praca: powiatowy lekarz weterynarii w Łomży. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Północno - Wschodniej IV i VI kadencji, zastępca krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej IV kadencji.

 

Stanisław Gajda

Dyplom: Lublin 1982 r., Praca: prywatna praktyka w Puławach. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej przez 5 kadencji, członek Prezydium i skarbnik Izby Lubelskiej Izby VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.

 

Lech Gogolewski

Dyplom: Lublin 1969 r., Praca: prywatna praktyka w Komornikach. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: w latach 1996-2001 członek Krajowej Rady, latach 2001-2005 członek Rady Izby Wielkopolskiej.

 

Leszek Golecki

Dyplom: Lublin 1995 r., Specjalizacja: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Radzyniu Podlaskim. Działalność w samorządzie: członek Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

Dariusz Karczewski

 

Wojciech Kozdruń

Dyplom: Lublin 1995 r., Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Praca: Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB w Puławach. Działalność w Samorządzie: członek Prezydium i Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 

Dariusz Kwaśniewicz

Joanna Pławińska-Czarnak

Andrzej Sadowski

Stanisław Srokowski

 

Józef Szarek

Dyplom: Olsztyn 1972 r., Tytuł i stopień naukowy: profesor, doktor habilitowany. Specjalizacje: Użytkowanie i Patologia Zwierząt Laboratoryjnych, Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna. Praca: Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Działalność w samorządzie: przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III i IV kadencji, członek Rady Izby Warmińsko-Mazurskiej w V i w VI kadencji, wiceprezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji.

Sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus