Przewodniczący


Andrzej Mazurkiewicz

Dyplom: Warszawa 1968 r. Praca: emeryt. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: przewodniczący Sądu Izby Łódzkiej I i II kadencji,  członek Rady Izby Łódzkiej III, IV, V i VI kadencji, p.o. krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej III kadencji, zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu IV kadencji, przewodniczący Krajowego Sądu V kadencji.

 

 

 

 

Zastępcy przewodniczącego 


Kazimierz Janik


Dyplom: Lublin 1979 r. Praca: powiatowy lekarz weterynarii w Olkuszu. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej Izby III, IV i V kadencji, członek Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego I kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego IV kadencji.

 

 

  

 

 

Magdalena Luks

Dyplom: Olsztyn  1978 r. Praca: prywatna praktyka weterynaryjna. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby Kaszubsko - Pomorskiej I, II, IV, V i VI kadencjiczłonek Krajowego Sądu V kadencji.

 

 

 

 

  

ś.p. Tomasz Wróblewski

Dyplom: Lublin 1976 r. Praca:  rencista. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej I, IV i V kadencji , wiceprezes Rady Izby Lubelskiej II kadencji,  członek  Krajowej Rady II kadencji,  prezes Rady Izby Lubelskiej III kadencji, wiceprezes  Krajowej Rady III kadencji, zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu  V kadencji. 

 

 

 

  

Członkowie 


Tomasz Władysław Bielawski

Dyplom:Warszawa 1983 r. Praca: prywatna praktyka w Krasnosielcu, powiat makowski. Działalność w samorządzie: od 2001 r. przez trzy kadencje  członek  Sądu Izby Warszawskiej.

 

 

 

 

 

   

Tomasz Brzana

Dyplom: Lublin 2000 r. Praca: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Lublinie. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: sekretarz Rady Izby Lubelskiej V i VI kadencji.

 

 

 

 

 

 

Anna Chędoszko – Papis

Dyplom: Olsztyn 2003 r. Praca: prywatna praktyka w Długosiodle.Specjalizacja: choroby psów i kotów, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Gajda

Dyplom: Lublin 1982 r. Praca: prywatna praktyka w Puławach. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej przez 5 kadencji, członek Prezydium i skarbnik Izby Lubelskiej Izby VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.

 

 

 

 

 

Lech Gogolewski

Dyplom: Lublin 1969. Praca: prywatna praktyka w Komornikach. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: w latach 1996-2001 członek Krajowej Rady , latach 2001-2005 członek Rady Izby Wielkopolskiej. 

 

 

 

 

 

Henryk Golan

Dyplom: Warszawa 1980 r. Praca: prywatna praktyka w Zdunach,  powiat Łowicz. Specjalizacja: choroby świń. Działalność w samorządzie: od trzech kadencji członek Rady Izby Łódzkiej Izby, członek Krajowego Sądu IV kadencji.

 

 

 

 

 

Jan Grudnik

Dyplom: Wrocław 1974 r. Praca: prywatna praktyka w  Tarnowie. Specjalizacja: choroby świń,  higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Komitetu Organizacyjnego izb lekarsko- weterynaryjnych, wiceprezes Rady Izby Małopolskiej I kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Małopolskiej II kadencji, członek Krajowego Sądu I i IV kadencji.

 

 

 

 

Jacek Jakubek

Dyplom: Wrocław 1987 r. Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej III kadencji, zastępca krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej V kadencji.

 

 

 

 

 

Zbigniew Jarocki

Dyplom: Warszawa 1974 r. Praca: prywatna praktyka w Warszawie Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: na różnych stanowiskach wybieralnych przez pięć kadencji.

 

 

 

 

 

Janusz Krzywański

Dyplom: Warszawa 1978 r. Specjalizacja: choroby świń, epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: przez dwie kadencje zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby Łódzkiej, przez pięć kadencji członek Rady Izby Łódzkiej, w jednej kadencji sekretarz Rady Izby Łódzkiej Izby, zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu IV kadencji, członek Krajowego Sądu III i V kadencji.

 

 

  

 

 

 

Jacek Jerzy Kutrzuba

Dyplom: Lublin 1983 r. Praca: starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Epizootiologii  i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu V  kadencji.

 

 

 

 

Tadeusz Płyk

Dyplom: Lublin 1989 r. Praca: powiatowy lekarz weterynarii w Radomsku. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Łódzkiej.

 

 

 

 

Maciej Prost

Dyplom: Lublin 1989 r. Specjalizacja: choroby drobiu i ptaków ozdobnych, epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: sekretarz Rady Izby Zachodniopomorskiej V i VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.

 

 

 

  

Artur Różycki

Dyplom: Wrocław 2001 r. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Dolnośląskiej IV, V, VI kadencji. 

 

 

 

 

  

 

 

Marek Stanisławczuk

Dyplom: Lublin 1975. Praca: starszy  inspektor weterynaryjny  do spraw chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubaczowie. Działalność w samorządzie:  członek Komisji Rewizyjnej Izby Podkarpackiej III kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Podkarpackiej IV kadencji,  członek Rady Izby Podkarpackiej VI kadencji.

 

  

 

 

Ryszard Tyborski

Dyplom: Warszawa 1967 r. Praca: wojewódzki weterynaryjny inspektor do spraw nadzoru farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy Specjalizacje: choroby owadów użytkowych, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Bydgoskiej Izby I, II i V kadencji, przewodniczący Sądu Izby Kujawsko-Pomorskiej Izby  III i IV kadencji.

 

 

 

 

 

 

Marek Wincenciak

Dyplom: Warszawa 1990 r. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Praca: prywatna praktyka. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu IV i V kadencji.

Czerwiec 2017
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook

Google Plus