Przewodniczący


Andrzej Mazurkiewicz

Dyplom: Warszawa 1968 r. Praca: emeryt. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: przewodniczący Sądu Izby Łódzkiej I i II kadencji, członek Rady Izby Łódzkiej III, IV, V i VI kadencji, p.o. krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej III kadencji, zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu IV kadencji, przewodniczący Krajowego Sądu V kadencji.Zastępcy przewodniczącego


Kazimierz Janik


Dyplom: Lublin 1979 r. Praca: powiatowy lekarz weterynarii w Olkuszu. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej Izby III, IV i V kadencji, członek Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego I kadencji, członek Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego IV kadencji.

Magdalena Luks

Dyplom: Olsztyn 1978 r. Praca: prywatna praktyka weterynaryjna. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby Kaszubsko - Pomorskiej I, II, IV, V i VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.

ś.p. Tomasz Wróblewski

Dyplom: Lublin 1976 r. Praca: rencista. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej I, IV i V kadencji , wiceprezes Rady Izby Lubelskiej II kadencji, członek Krajowej Rady II kadencji, prezes Rady Izby Lubelskiej III kadencji, wiceprezes Krajowej Rady III kadencji, zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu V kadencji.

Członkowie


Tomasz Władysław Bielawski

Dyplom:Warszawa 1983 r. Praca: prywatna praktyka w Krasnosielcu, powiat makowski. Działalność w samorządzie: od 2001 r. przez trzy kadencje członek Sądu Izby Warszawskiej.

Tomasz Brzana

Dyplom: Lublin 2000 r. Praca: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Lublinie. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: sekretarz Rady Izby Lubelskiej V i VI kadencji.

Anna Chędoszko – Papis

Dyplom: Olsztyn 2003 r. Praca: prywatna praktyka w Długosiodle.Specjalizacja: choroby psów i kotów, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

Stanisław Gajda

Dyplom: Lublin 1982 r. Praca: prywatna praktyka w Puławach. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Lubelskiej przez 5 kadencji, członek Prezydium i skarbnik Izby Lubelskiej Izby VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.

Lech Gogolewski

Dyplom: Lublin 1969. Praca: prywatna praktyka w Komornikach. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Działalność w samorządzie: w latach 1996-2001 członek Krajowej Rady , latach 2001-2005 członek Rady Izby Wielkopolskiej.

Henryk Golan

Dyplom: Warszawa 1980 r. Praca: prywatna praktyka w Zdunach, powiat Łowicz. Specjalizacja: choroby świń. Działalność w samorządzie: od trzech kadencji członek Rady Izby Łódzkiej Izby, członek Krajowego Sądu IV kadencji.

Jan Grudnik

Dyplom: Wrocław 1974 r. Praca: prywatna praktyka w Tarnowie. Specjalizacja: choroby świń, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Komitetu Organizacyjnego izb lekarsko- weterynaryjnych, wiceprezes Rady Izby Małopolskiej I kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Małopolskiej II kadencji, członek Krajowego Sądu I i IV kadencji.

Jacek Jakubek

Dyplom: Wrocław 1987 r. Specjalizacja: chirurgia weterynaryjna. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: wiceprezes Rady Izby Małopolskiej III kadencji, zastępca krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej V kadencji.

Zbigniew Jarocki

Dyplom: Warszawa 1974 r. Praca: prywatna praktyka w Warszawie Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: na różnych stanowiskach wybieralnych przez pięć kadencji.

Janusz Krzywański

Dyplom: Warszawa 1978 r. Specjalizacja: choroby świń, epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: przez dwie kadencje zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby Łódzkiej, przez pięć kadencji członek Rady Izby Łódzkiej, w jednej kadencji sekretarz Rady Izby Łódzkiej Izby, zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu IV kadencji, członek Krajowego Sądu III i V kadencji.

Jacek Jerzy Kutrzuba

Dyplom: Lublin 1983 r. Praca: starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Specjalizacja: choroby psów i kotów. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu V kadencji.

Tadeusz Płyk

Dyplom: Lublin 1989 r. Praca: powiatowy lekarz weterynarii w Radomsku. Specjalizacja: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Łódzkiej.

Maciej Prost

Dyplom: Lublin 1989 r. Specjalizacja: choroby drobiu i ptaków ozdobnych, epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: sekretarz Rady Izby Zachodniopomorskiej V i VI kadencji, członek Krajowego Sądu V kadencji.

Artur Różycki

Dyplom: Wrocław 2001 r. Praca: prywatna praktyka. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Dolnośląskiej IV, V, VI kadencji.

Marek Stanisławczuk

Dyplom: Lublin 1975. Praca: starszy inspektor weterynaryjny do spraw chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubaczowie. Działalność w samorządzie: członek Komisji Rewizyjnej Izby Podkarpackiej III kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Podkarpackiej IV kadencji, członek Rady Izby Podkarpackiej VI kadencji.

Ryszard Tyborski

Dyplom: Warszawa 1967 r. Praca: wojewódzki weterynaryjny inspektor do spraw nadzoru farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy Specjalizacje: choroby owadów użytkowych, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Działalność w samorządzie: członek Rady Izby Bydgoskiej Izby I, II i V kadencji, przewodniczący Sądu Izby Kujawsko-Pomorskiej Izby III i IV kadencji.

Marek Wincenciak

Dyplom: Warszawa 1990 r. Stopień naukowy: doktor nauk weterynaryjnych. Praca: prywatna praktyka. Specjalizacja: epizootiologia i administracja weterynaryjna. Działalność w samorządzie: członek Krajowego Sądu IV i V kadencji.

Luty 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Znajdź nas

facebook

Google Plus