Rocznik 85, 2010, Nr 1

 

         Spis treści,

 

         Wybrane artykuły  ____________

         1. Babeszjoza bydła
         2.
Wpływ gonadektomii na występowanie
              hiperadrenokortycyzmu i możliwości
              jego leczenia u fretki domowej

         3.
Parametry biofi zyczne skóry i ich
              zastosowanie w diagnostyce
              dermatologicznej u zwierząt
         4. Cholestaza u człowieka i zwierząt:
              występowanie, przyczyny, mechanizmy

         

      _____________________