Bieżące wydanie, Rocznik 85, 2010, Nr 2

 

         Spis treści,

 

         Wybrane artykuły  ____________

         1. Błędy w organizacji i zarządzaniu
              chowem świń – ważna pierwotna
              przyczyna większości chorób. Część II

         2.
Nosema ceranae w rodzinach pszczoły
              miodnej

         3.
Zarzucanie treści do żołądka i przełyku:
              problem u człowieka i zwierząt
         4. Genomowa wartość hodowlana nowym
              narzędziem w doskonaleniu bydła
              mlecznego

         

      _____________________