Komitet Redakcyjny "Życia Weterynaryjnego"

 

Antoni Schollenberger  (redaktor naczelny),

Jędrzej M. Jaśkowski  (z-ca redaktora naczelnego),

Danuta Trafalska  (sekretarz redakcji),

Wanda Fijałkowska  (redaktor),

Jacek Krzemiński  (redaktor),

Tomasz Kuc  (redakcja techniczna i korekta).