Wydawanie paszportów dla psów, kotów i fretek
      
    DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu 
            do celów wewnątrz wspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek

       
    
http://www.doc.ukie.gov.pl/dt/32003D0803.doc


        Lekarze weterynarii uprawnieni do wydawania paszportów


        Woj. Podlaskie  -
        Woj. Kujawsko-Pomorskie 
        Woj. Pomorskie  -
        Woj. Lubuskie   -
        Woj. Śląskie   -
        Woj. Świętokrzyskie   -
        Woj. Lubelskie 
        Woj. Warmińsko-Mazurskie  -
        Woj. Opolskie  -
        Woj. Łódzkie  -
        Woj. Wielkopolskie   -
        Woj. Małopolskie  -  
        Woj. Zachodniopomorskie 
        Woj. Mazowieckie 
        Woj. Dolnośląskie  
        Woj. Podkarpackie  - 


        INFORMACJE DLA LEKARZY


   1. Informacja dla lekarzy  37 KB   (zaktualizowana 09.02.09)

   2. Instrukcja dla lekarzy weterynarii  47 KB (zaktualizowana 01.09.09)

   3. Informacja dla lekarzy dotycząca znakowania zwierząt  11 KB
        
    KOMUNIKAT
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczący zasad pobierania opłat za 
       paszporty i  prowadzenia związanej z tym dokumentacji finansowej.
  
       Komunikat KRL Uzasadnienie 
        Uchwała Nr 53 VAT a paszporty
        Proponowany sposób zaksięgowania opłaty 
                  z tytułu wydania paszportu.          
                                                                                    (07.11.06)

   4. Wykaz laboratoriów uprawnionych przez U.E. do badania poziomu
        przeciwciał przeciwko wściekliźnie u zwierząt
 
                                                                                                                                                                        
                 

         61 KB (25.05.05)       42KB (Decyzja z 27.01.06)  

        75KB (Lista laboratoriów - 20.10.06)

   5. Akty prawne dotyczące zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących
        po Unii Europejskiej  
         
360 KB      111 KB    40 KB (zaktualizowano 09.06.08) 
          48 KB (zaktualizowano 23.03.05)
         
40 KB (zaktualizowano 23.03.05)    40 KB (zaktualizowano 09.06.08)

         
    Nieczytelny chip poza granicami Polski (opinia prawna)  (25.07.08)

  
6. Warunki przemieszczanie psów, kotów i fretek po krajach Unii w celach
        handlowych - wyciąg prawny  
39 KB  (wyciąg z Dyrektywy Rady 92/65/EWG)
     
    148 KB   (decyzja Komisji)

   7. Zasady pobierania, przygotowania i wysyłania próbek krwi celem
       określenia poziomu przeciwciał p/wściekliźnie
       
       Drodzy Państwo.
          Pragnę zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły we wzorze "Wniosku o
       określenie poziomu przeciwciał" na stronie laboratorium referencyjnego
       do badania poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny 
       (
www.piwet.pulawy.pl/vir ) Zakładu Wirusologii, PIWet-PIB. Zmieniły się
       także warunki badania. Wcześniej płatnik (właściciel lub lekarz) uiszczał
       opłatę za badanie po otrzymaniu wyniku. Obecnie ze względu na nie
       wywiązywanie się dużej ilości  klientów z obowiązkowych opłat, badania w
       kierunku określenia poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny będą
       wykonywane jedynie, gdy do wniosku wysyłanego z próbką/ami
       dołączona zostanie kopia wpłaty. 

       

       Wpłaty należy dokonać na konto: 
       BGŻ S.A. PUŁAWY 
       Nr 3520300045 1110 0000 0053 1520
       z dopiskiem "FAVN"

       Z poważaniem,
       lek.wet. Magdalena Larska
       Zakład Wirusologii 
       Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
       Al. Partyzantów 57
       24-100 Puławy
       tel. 0818863051 wew. 212

       Zasady pobierania, przygotowania i wysyłania próbek krwi celem
       określenia poziomu przeciwciał p/wściekliźnie  
33 KB 
   8. Wzór skierowania do badania krwi celem określenia poziomu przeciwciał
        p/wściekliźnie 
   250 KB (zaktualizowano 04.01.06)