Rada programowa " Życia Weterynaryjnego"

 

prof. dr hab. Maciej Gajęcki,

dr Krystyn Grabowski; 

dr Tadeusz Jakubowski,

prof. dr hab. Tomasz Janowski,

prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski,

prof. dr hab. Antoni Kopczewski, 

prof. dr hab. Karol Kotowski, 

lek. wet. Andrzej Lisowski,

dr hab. Andrzej Max, 

prof. dr hab. Jerzy Molenda (przewodniczący), 

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak,

dr Jan Siemionek,

prof. dr hab. Paweł Sysa, 

dr Bartosz Winiecki,

prof. dr hab. Jan Zwierzchowski.