icon Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka (828.89 kB) z dnia 22 lipca 2013 r., sygn. ŻWbhż/ak-8520-39/13(2569) na iconstanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 25 kwietnia 2013 roku (242.11 kB) w sprawie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu wzmocnienie i zwiększenie efektywności nadzoru weterynaryjnego w Polsce

W dniu 23 lipca br. podczas posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odbyły się wybory na członków Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

W skład Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2013 – 2017 weszły następujące osoby:

- Jacek Łukaszewicz - prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Andrzej Juchniewicz - wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Józef Białowąs - wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Danuta Pawicka - Stefanko - sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

- Elżbieta Sobczak - skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Wojciech Hildebrand - członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej;

- Zbigniew Wróblewski - członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas posiedzenia odbyły się również wybory na przewodniczących oraz członków stałych komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. W wyniku wyborów powołane zostały niżej wymienione składy stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:
1) Komisja do spraw Etyki i Deontologii:
1. Jan Dorobek – przewodniczący
2. Piotr Listos
3. Elżbieta Sobczak
4. Marek Wisła
5. Zbigniew Wróblewski

2) Komisja Finansowo - Gospodarcza:
1. Roman Strokoń - przewodniczący
2. Maciej Bachurski
3. Andrzej Czerniawski
4. Edyta Gawlik
5. Krzysztof Orlik
6. Marek Radzikowski
3) Komisja do spraw Współpracy z Zagranicą:
1. Stanisław Winiarczyk - przewodniczący
2. Krzysztof Anusz
3. Marek Kubica
4. Emilian Kudyba
5. Piotr Kwieciński
6. Władysław Rutkowski

4) Komisja do spraw Kształcenia i Specjalizacji:
1. Krzysztof Anusz - przewodniczący
2. Józef Białowąs
3. Jolanta Dąbrowska
4. Maciej Gogulski
5. Wojciech Hildebrand
6. Stanisław Winiarczyk
7. Piotr Żmuda
5) Komisja Prawno-Regulaminowa:
1. Marek Kubica - przewodniczący
2. Jolanta Dąbrowska
3. Maciej Gogulski
4. Tadeusz Perskiewicz
5. Paweł Piotrowski
6. Katarzyna Wierzbinka
7. Ewa Ziomek – Opalińska
6) Komisja do spraw Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji:
1. Andrzej Czerniawski – przewodniczący
2. Maciej Gogulski
3. Wojciech Hildebrand
4. Wiesław Łada
5. Tadeusz Perskiewicz
6. Andrzej Różański
7. Zbigniew Wróblewski
7) Komisja do spraw Rządowej Administracji Weterynaryjnej:
1. Tomasz Grupiński - przewodniczący
2. Jolanta Dąbrowska
3. Marek Kubica
4. Katarzyna Wierzbinka
5. Marek Wisła
6. Ewa Ziomek - Opalińska
7. Piotr Żmuda

8) Komisja egzaminacyjna ze znajomości języka polskiego:
1. Edyta Gawlik - przewodnicząca
2. Piotr Listos
3. Marek Wisła
4. Teresa Zaniewska
5. Władysław Rutkowski
9) Komisja do spraw wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii
1. Piotr Żmuda - przewodniczący
2. Maciej Bachurski
3. Artur Krakowiak
4. Marek Radzikowski
5. Andrzej Różański
6. Bartłomiej Szuba
7. Paweł Żygadło

icon Uchwała Nr 2/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powołania stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i określenia ich składów osobowych (89.58 kB)

icon Pismo do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Prandoty z dnia 16 maja 2013 r. (102.65 kB) w sprawie obligatoryjnego dyskwalifikowania mięsa wołowego pozyskanego z bydła niewłaściwie oznakowanego (oznakowanego tylko jedną parą kolczyków wpiętych w 1 małżowinę uszną).

icon Odpowiedź dr Jana Prandoty z dnia 5 czerwca 2013 r. sygn. ŻW bok/as-8600-22/2013 (1939) (79.8 kB)

W dniach 6-8 czerwca 2013 r. Polska delegacja w składzie: Krzysztof Anusz, Marek St. Kubica, Emilian Kudyba, Piotr Kwieciński, Stanisław Winiarczyk oraz Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz brała udział w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, które tym razem odbyło się w Mariborze na Słowenii.

Zgromadzenie Ogólne zostało poprzedzone  posiedzeniami plenarnymi poszczególnych sekcji, w trakcie których prowadzona była dyskusja na temat dokonanych i projektowanych zmian w pakiecie higienicznym jak również omawiano projekty Komisji rozporządzeń unijnych w sprawie urzędowych kontroli żywności. Z satysfakcją należy odnotować, iż przedmiotem debaty publicznej zarówno w obrębie poszczególnych sekcji jak i na Zgromadzeniu Ogólnym była „Polska propozycja” obejmująca m.in. konieczność certyfikacji przemieszczeń zwierząt i środków spożywczych na każdym etapie przez lekarza weterynarii, począwszy od Informacji o Łańcuchu Żywnościowym (FCI), na obrocie detalicznym skończywszy.

Kolejnym elementem polskiej propozycji jest zachowanie metodyki badania przed i poubojowego w kształcie dotychczasowym oraz brak zgody na powierzenie jakichkolwiek czynności personelowi pomocniczemu, w szczególności zatrudnionemu przez operatorów na rynku żywnościowym. Strona polska podkreśliła, iż system nadzoru właścicielskiego w świetle skandalu z mięsem końskim się skompromitował, a tym samym Europa potrzebuje niezwłocznej rewizji obowiązujących w tym zakresie przepisów w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Większość Państw Członkowskich poparła polską propozycję co implikuje fakt, iż po raz pierwszy w historii polskiego członkostwa w FVE w oparciu o polskie stanowisko Zarządy Sekcji Higienistów Weterynaryjnych oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii sporządzą oficjalne stanowiska FVE, zaś Zarząd Federacji w swych działaniach został niniejszym stanowiskiem związany.

Potwierdzeniem coraz silniejszej  pozycji Polski w strukturach FVE są wyniki wyborów uzupełniających do Zarządów sekcji Higienistów oraz Lekarzy Weterynarii Praktyków, w których przeważającą ilością głosów zostali wybrani na wiceprzewodniczących  Emilian Kudyba oraz Piotr Kwieciński. Jest to dobitny dowód skuteczności nowej i bezkompromisowej postawy Polski w sprawach najważniejszych dla zawodu lekarza weterynarii, jaką Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prezentuje od roku. Na podkreślenie zasługuje również fakt , iż z inicjatywy delegacji Polski, konsekwentnie w zgodzie z uprzednimi zapowiedziami, została zawiązana unia grupy krajów o roboczej nazwie „Grupa Wyszehradzka”, skupiająca 10 krajów, które będą występować jednogłośnie w  reprezentowaniu oraz obronie swoich interesów. Oficjalne spotkanie założycielskie planowane jest na sierpień na Węgrzech.

Reasumując, szczyt FVE w Mariborze był zdominowany przez dyskusję zainicjowaną przez Polskę, zaś owocem Zgromadzenia są stanowiska FVE zgodne z interesem polskich lekarzy weterynarii.

lek. wet. Marek St. Kubica

Z-ca Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus