Data podjęcia

Apel

Treść (PDF)

10.12.19 do Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie nieprawidłowości w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie apel

08.03.19

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie koniecznego wzmocnienia finansowo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz w sprawie zapowiedzianej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „reformy systemu nadzoru weterynaryjnego”

apel
07.12.18 do rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych w sprawie kontroli dokumentacji farmaceutycznej prowadzonej przez zakłady lecznicze dla zwierząt apel
18.10.17 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej apel
12.07.17 do Posłów na Sejm RP o dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i odstąpienie od konsolidacji inspekcji zajmujących się nadzorem nad żywnością apel
09.03.2017 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dostrzeżenie problemu niedoborów kadrowo-płacowych w inspektoratach weterynarii i wstrzymanie dalszej degradacji Inspekcji Weterynaryjnej poprzez jej dofinansowanie apel
29.09.2015 w sprawie działań Porozumienia Wielkopolskiego apel
25.04.2013 apel do lekarzy weterynarii w sprawie niepodpisywania aneksów do umów zawartych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia na 2013 rok apel
21.06.2012 do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie prośby Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
o stwierdzenie niezgodności art. 16 ust. 6 pkt 2 i art. 33 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

apel

21.03.2011 w sprawie ochrony lekarzy weterynarii, którzy brali udział w proteście apel
21.06.2011 apel do Prezydenta RP apel
05.11.2010 do lekarzy weterynarii w sprawie treści umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia apel
Data podjęcia Apel Treść (PDF)
03.04.20

w sprawie obięcia zakładów leczniczych dla zwierząd zakresem szcególnego wsparcia i uznania ich działalności za usługi o kluczowym znaczeniu dla państwa.

 

apel

28.04.20

o uwzględnienie trudnej sytuacji kadrowej i finansowej Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych pracach nad rozporządzeniem określającym rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w podmiotach wymienionych w art. 15 .......

 

apel

W dniu 23 lipca br. podczas posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odbyły się wybory na członków Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

W skład Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2013 – 2017 weszły następujące osoby:

- Jacek Łukaszewicz - prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Andrzej Juchniewicz - wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Józef Białowąs - wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Danuta Pawicka - Stefanko - sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

- Elżbieta Sobczak - skarbnik Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej;

- Wojciech Hildebrand - członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej;

- Zbigniew Wróblewski - członek Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas posiedzenia odbyły się również wybory na przewodniczących oraz członków stałych komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. W wyniku wyborów powołane zostały niżej wymienione składy stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:
1) Komisja do spraw Etyki i Deontologii:
1. Jan Dorobek – przewodniczący
2. Piotr Listos
3. Elżbieta Sobczak
4. Marek Wisła
5. Zbigniew Wróblewski

2) Komisja Finansowo - Gospodarcza:
1. Roman Strokoń - przewodniczący
2. Maciej Bachurski
3. Andrzej Czerniawski
4. Edyta Gawlik
5. Krzysztof Orlik
6. Marek Radzikowski
3) Komisja do spraw Współpracy z Zagranicą:
1. Stanisław Winiarczyk - przewodniczący
2. Krzysztof Anusz
3. Marek Kubica
4. Emilian Kudyba
5. Piotr Kwieciński
6. Władysław Rutkowski

4) Komisja do spraw Kształcenia i Specjalizacji:
1. Krzysztof Anusz - przewodniczący
2. Józef Białowąs
3. Jolanta Dąbrowska
4. Maciej Gogulski
5. Wojciech Hildebrand
6. Stanisław Winiarczyk
7. Piotr Żmuda
5) Komisja Prawno-Regulaminowa:
1. Marek Kubica - przewodniczący
2. Jolanta Dąbrowska
3. Maciej Gogulski
4. Tadeusz Perskiewicz
5. Paweł Piotrowski
6. Katarzyna Wierzbinka
7. Ewa Ziomek – Opalińska
6) Komisja do spraw Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji:
1. Andrzej Czerniawski – przewodniczący
2. Maciej Gogulski
3. Wojciech Hildebrand
4. Wiesław Łada
5. Tadeusz Perskiewicz
6. Andrzej Różański
7. Zbigniew Wróblewski
7) Komisja do spraw Rządowej Administracji Weterynaryjnej:
1. Tomasz Grupiński - przewodniczący
2. Jolanta Dąbrowska
3. Marek Kubica
4. Katarzyna Wierzbinka
5. Marek Wisła
6. Ewa Ziomek - Opalińska
7. Piotr Żmuda

8) Komisja egzaminacyjna ze znajomości języka polskiego:
1. Edyta Gawlik - przewodnicząca
2. Piotr Listos
3. Marek Wisła
4. Teresa Zaniewska
5. Władysław Rutkowski
9) Komisja do spraw wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii
1. Piotr Żmuda - przewodniczący
2. Maciej Bachurski
3. Artur Krakowiak
4. Marek Radzikowski
5. Andrzej Różański
6. Bartłomiej Szuba
7. Paweł Żygadło

icon Uchwała Nr 2/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powołania stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i określenia ich składów osobowych (89.58 kB)

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus