icon WYCENA KOSZTU GODZINY PRACY LEKARZA WETERYNARII W POLSCE

WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI LEKARSKO-WETERYNARYJNE

W RAMACH ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT (702.69 kB)

Działalność prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii związana jest nieodłącznie z tzw. rachunkiem ekonomicznym. Na satysfakcję, jaką daje nam praca zawodowa niebagatelny wpływ mają czynniki pozaekonomiczne takie jak: miłość do zwierząt, altruizm, empatia i wiele innych. Należy jednak pamiętać, że nasza działalność jest działalnością gospodarczą, której głównym celem jest uzyskanie dochodu, a więc przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług muszą przewyższać wydatki jakie ponieśliśmy i na bieżąco ponosimy.

Aby wynik finansowy był dodatni, innymi słowy, aby praca lekarza weterynarii była opłacalna należy odpowiednio skalkulować ceny usług. Wielu z nas nie ma przygotowania ekonomicznego i nie uświadamia sobie jak wiele czynników ma na to wpływ. W związku z tym Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zleciła opracowanie analizy: „Wycena kosztu godziny pracy lekarza weterynarii w Polsce wykonującego czynności lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt”.

Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oszacowali średni koszt godziny pracy lekarza weterynarii uwzględniając realne czynniki takie jak koszt utrzymania zakładu leczniczego, koszty zakupu i amortyzacji sprzętu oraz wszelkich, koniecznych do wykonywania pracy środków trwałych i ruchomych. Koszt pracy lekarza weterynarii to także koszty związane z zatrudnieniem pracowników, koszty szkoleń i kształcenia ustawicznego. Wycena godziny pracy z przyczyn oczywistych została uśredniona i w poszczególnych przypadkach wartości mogą nieco odbiegać od realnych kosztów konkretnych zakładów leczniczych dla zwierząt.

Przedstawione opracowanie pozwoli lekarzom weterynarii na rzetelne wycenienie swych usług, a tym samym powinno zapobiegać stosowaniu, niezgodnych z prawem polskim cen dumpingowych. Stanowić będzie także istotną pomoc przy różnego rodzaju negocjacjach unaoczniając wysokość nakładów ponoszonych przez lekarzy weterynarii w ich codziennej pracy. Należy podkreślić, że koszt godziny pracy lekarza weterynarii w Polsce wykonującego czynności lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wyniósł w powyższym opracowaniu wykonanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 150,90 zł.

Z oczywistych względów niniejsze opracowanie nie uwzględnia kosztów zużytych leków i materiałów. Należy o tym pamiętać przystępując na jego bazie do wyceny swych usług.

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Znajdź nas

facebook

Google Plus