Rekomendacje terapeutyczne dla wybranych jednostek chorobowych trzody chlewnej

 

W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes Jacek Łukaszewicz przy iconpiśmie KILW/0322/01/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. przekazał do Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP): członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

icon Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 16 czerwca 2015 roku do opinii ENVI w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) (71.55 kB)

z prośbą o uwzględnienie zawartych w powyższym stanowisku tez podczas prac związanych z procedowaniem rozporządzenia w Parlamencie Europejskim.

Załączniki do stanowiska:

Stanowisko wraz z korespondencją w tej sprawie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przy icon piśmie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. KILW/0322/01/15 (139.47 kB) zostało przekazane do Posła Ryszarda Czarneckiego - Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła stanowisko z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558).

icon STANOWISKO (572.51 kB)

icon załącznik do stanowiska (354.21 kB)

icon pismo przewodnie (133.18 kB)

W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zapisy projektu rozporządzenia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż ograniczają możliwość nadzoru nad racjonalnym i celowym stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych, w szczególności produktów o działaniu przeciwbakteryjnym i stoją w jawnej opozycji do konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. „Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”.

Zgodnie z załączonym stanowiskiem w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes Jacek Łukaszewicz zwrócił się do:

 • Ministra Zdrowia - Bartosza Arłukowicza
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego
 • Głównego Lekarza Weterynarii - Marka Pirsztuka
 • Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej - Marka Prawdy
 • Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach - Krzysztofa Niemczuka
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Grzegorz Cessaka
 • Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP): członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

z prośbą o podjęcie działań mających w szczególności na celu usunięcie lub zmianę zapisów projektu rozporządzenia umożliwiających:

 • wprowadzenie nowego pojęcia zawodu „detalisty” o nie sprecyzowanych wymogach wykształcenia, zajmującego się, jako dodatkowy pośrednik, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, co skutkować będzie dodatkową marżą handlową i zwiększeniem dla polskiego rolnika ostatecznych kosztów leczenia,
 • wprowadzenie nowego pojęcia zawodu „specjalisty ds. zdrowia zwierząt” o nie sprecyzowanych wymogach wykształcenia, które oprócz zawodu lekarza weterynarii, jako jedynego, odpowiednio wykształconego i do tego przygotowanego będzie miał prawo przepisywać i stosować leki weterynaryjne zwierzętom nie zapewniając uprzednio podstawy tej czynności, czyli postawienia trafnej diagnozy,
 • handel internetowy produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
 • kierowanie reklamy produktów leczniczych weterynaryjnych do ogółu społeczeństwa.

Ponadto w ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, zgodnie z zapisami przedmiotowego projektu zawartymi w „Ocenie skutków finansowych regulacji” głównym celem rozporządzenia jest zwiększenie dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych oraz zwiększenie zysku sektora farmaceutycznego, co w stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego, a tym samym dla dobrej marki jej polskiego producenta.

Luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Znajdź nas

facebook