Dokumenty

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ malejąco ]

ROZPORZĄDZENIE - NR 454/2008/WE ROZPORZĄDZENIE - NR 454/2008/WE

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2377

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierzątstosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniudo przedłużenia okresu przejściowego

Wykaz państw do 2003/998/WE Wykaz państw do 2003/998/WE

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2725

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r.zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów

Ważność szczepienia na wściekliznę Ważność szczepienia na wściekliznę

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2777

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2005 r.ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne
(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 190) (2005/91/WE)

Opinia prawna - nie działający chip na granicy Opinia prawna - nie działający chip na granicy

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2577

Warunki przemieszczania psów, kotów i fretek w celach handlowych Warunki przemieszczania psów, kotów i fretek w celach handlowych

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2435

DYREKTYWA RADY 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r.ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG

Przywóz do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych Przywóz do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2414

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 lipca 2004 r.w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych

Zasady pobierania, przygotowania i wysyłania próbek krwi Zasady pobierania, przygotowania i wysyłania próbek krwi

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2885

Pobieranie, opracowywanie i przesyłanie krwi do badań serologicznych celem określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Wzór skierowania do badania krwi celem określenia poziomu przeciwciał Wzór skierowania do badania krwi celem określenia poziomu przeciwciał

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2652

Wniosek o wpis do rejestru Wniosek o wpis do rejestru

Hit!
Data dodania: 23.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 11504

Legalizacja paszportów Legalizacja paszportów

Hit!
Data dodania: 27.05.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2855

W związku z informacją otrzymaną od Głównego Lekarza Weterynarii w piśmie sygn. akt GIWpr07-212/09, dotyczącą Iegalizacji paszportu dla zwierząt towarzyszących, informuję co następuje.

Paszport dla zwierząt towarzyszących, tj. psów, kotów i fretek, jest dokumentem zastępującym świadectwo zdrowia, potwierdzającym spełnianie ustanowionych wymagań przy przemieszczaniu wskazanych zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub powracających na terytoria tych państw albo wprowadzanych w celach niehandlowych z państw trzecich, jeżeli uzgodnienia wzajemne przewidują zastąpienie świadectwa zdrowia paszportem. Sekcja X paszportu jest stosowana wytycznie przy przemieszczaniu o charakterze niehandlowym do/z państw trzecich, które uzgodniły wzajemnie zamiar posługiwania się paszportem zamiast świadectwem zdrowia. Ponadto, organem Iegalizującym, który wypełnia w/w sekcję paszportu, jest urzędowy lekarz weterynarii danego państwa, który potwierdza tym samym zgodność informacji umieszczanych w paszporcie przez upoważnionych lekarzy weterynarii.

Mając na uwadze powyższe oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, właściwym organem legalizującym na terytorium RP, który dokonuje wpisów w sekcji X paszportu dla psa, kota, fretki przemieszczanych w celach niehandlowych do państw trzecich, o których mowa powyżej, jest powiatowy lekarz weterynarii.

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook

Google Plus