Dokumenty

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]

ROZPORZĄDZENIE - NR 998/2003/WE ROZPORZĄDZENIE - NR 998/2003/WE

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 4329

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I Rady z dnia 26 maja 2003 r.w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG

ROZPORZĄDZENIE - NR 454/2008/WE ROZPORZĄDZENIE - NR 454/2008/WE

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2377

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierzątstosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniudo przedłużenia okresu przejściowego

rozp 576-2013 uchylajace rozp 998-2003 rozp 576-2013 uchylajace rozp 998-2003

Hit!
Data dodania: 30.07.2014
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 6387

Przywóz do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych Przywóz do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2414

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 lipca 2004 r.w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych

Proponowany sposób zaksięgowania opłaty Proponowany sposób zaksięgowania opłaty

Hit!
Data dodania: 15.11.2017
Data zmiany: 15.11.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2756

Proponowany sposób zaksięgowania opłaty z tytułu wydania paszportu dla przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowychtowarzyszących podróżnym.

Postanowienie - VAT - 1438/443/257-104/06/MB Postanowienie - VAT - 1438/443/257-104/06/MB

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2424

Na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z póznozm.) w odpowiedzi na wniosek, z dnia 04.07.2006 r.(data wplywu do tut. organu podatkowego 17.07.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku odtowarów i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pózn zm.), dotyczacy czynnosci wykonywanychprzez Warszawska Izbe Lekarsko - Weterynaryjna polegających na odplatnym wydaniulekarzom weterynarii paszportów dla zwierzat przemieszczanych w celach niehandlowych, Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa- Ursynów

Paszporty - Instrukcja Paszporty - Instrukcja

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 3159

INSTRUKCJA DLA LEKARZY WETERYNARII WYDAJĄCYCH PASZPORTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR. 998/2003/WE z DNIA 26 MAJA 2003 ROKU

Opinia prawna - nie działający chip na granicy Opinia prawna - nie działający chip na granicy

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2577

od GLW w spr paszp w GB od GLW w spr paszp w GB

Hit!
Data dodania: 04.05.2015
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2871

Legalizacja paszportów Legalizacja paszportów

Hit!
Data dodania: 27.05.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: Pusty
Pobrania: 2855

W związku z informacją otrzymaną od Głównego Lekarza Weterynarii w piśmie sygn. akt GIWpr07-212/09, dotyczącą Iegalizacji paszportu dla zwierząt towarzyszących, informuję co następuje.

Paszport dla zwierząt towarzyszących, tj. psów, kotów i fretek, jest dokumentem zastępującym świadectwo zdrowia, potwierdzającym spełnianie ustanowionych wymagań przy przemieszczaniu wskazanych zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub powracających na terytoria tych państw albo wprowadzanych w celach niehandlowych z państw trzecich, jeżeli uzgodnienia wzajemne przewidują zastąpienie świadectwa zdrowia paszportem. Sekcja X paszportu jest stosowana wytycznie przy przemieszczaniu o charakterze niehandlowym do/z państw trzecich, które uzgodniły wzajemnie zamiar posługiwania się paszportem zamiast świadectwem zdrowia. Ponadto, organem Iegalizującym, który wypełnia w/w sekcję paszportu, jest urzędowy lekarz weterynarii danego państwa, który potwierdza tym samym zgodność informacji umieszczanych w paszporcie przez upoważnionych lekarzy weterynarii.

Mając na uwadze powyższe oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, właściwym organem legalizującym na terytorium RP, który dokonuje wpisów w sekcji X paszportu dla psa, kota, fretki przemieszczanych w celach niehandlowych do państw trzecich, o których mowa powyżej, jest powiatowy lekarz weterynarii.

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook

Google Plus