Dokumenty

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]

Koniec miareczkowania od 2012 Koniec miareczkowania od 2012

Hit!
Data dodania: 13.09.2011
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 55.52 kB
Pobrania: 4310
Przepis dot. przeprowadzania neutralizujacego badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie kotów i psów przemieszczanych na terytorium Malty, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2011 roku Po tym czasie takie badanie nie będzie obowiązkowe.

064-03-11 Handel zwierząt do Belgii 064-03-11 Handel zwierząt do Belgii

Hit!
Data dodania: 14.02.2011
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 462.79 kB
Pobrania: 2677
Sprzedaż psów i kotów do Królestwa Belgii może się odbywać w opisanych w piśmie przypadkach.

0322-03-11 Identyfikacja zwierząt towarzyszacych 0322-03-11 Identyfikacja zwierząt towarzyszacych

Hit!
Data dodania: 14.02.2011
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 134.24 kB
Pobrania: 4010
Od 3 lipca 2011 roku jedyną akceptowalną metodą znakowania psów, kotów i fretek będzie identyfikator elektroniczny.

Legalizacja paszportów Legalizacja paszportów

Hit!
Data dodania: 27.05.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 58.16 kB
Pobrania: 2960

W związku z informacją otrzymaną od Głównego Lekarza Weterynarii w piśmie sygn. akt GIWpr07-212/09, dotyczącą Iegalizacji paszportu dla zwierząt towarzyszących, informuję co następuje.

Paszport dla zwierząt towarzyszących, tj. psów, kotów i fretek, jest dokumentem zastępującym świadectwo zdrowia, potwierdzającym spełnianie ustanowionych wymagań przy przemieszczaniu wskazanych zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub powracających na terytoria tych państw albo wprowadzanych w celach niehandlowych z państw trzecich, jeżeli uzgodnienia wzajemne przewidują zastąpienie świadectwa zdrowia paszportem. Sekcja X paszportu jest stosowana wytycznie przy przemieszczaniu o charakterze niehandlowym do/z państw trzecich, które uzgodniły wzajemnie zamiar posługiwania się paszportem zamiast świadectwem zdrowia. Ponadto, organem Iegalizującym, który wypełnia w/w sekcję paszportu, jest urzędowy lekarz weterynarii danego państwa, który potwierdza tym samym zgodność informacji umieszczanych w paszporcie przez upoważnionych lekarzy weterynarii.

Mając na uwadze powyższe oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, właściwym organem legalizującym na terytorium RP, który dokonuje wpisów w sekcji X paszportu dla psa, kota, fretki przemieszczanych w celach niehandlowych do państw trzecich, o których mowa powyżej, jest powiatowy lekarz weterynarii.

Wniosek o wpis do rejestru Wniosek o wpis do rejestru

Hit!
Data dodania: 23.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 66.89 kB
Pobrania: 11850

Wzór skierowania do badania krwi celem określenia poziomu przeciwciał Wzór skierowania do badania krwi celem określenia poziomu przeciwciał

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 245.5 kB
Pobrania: 2762

Zasady pobierania, przygotowania i wysyłania próbek krwi Zasady pobierania, przygotowania i wysyłania próbek krwi

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 33 kB
Pobrania: 3001

Pobieranie, opracowywanie i przesyłanie krwi do badań serologicznych celem określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Przywóz do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych Przywóz do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 146.55 kB
Pobrania: 2524

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 lipca 2004 r.w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych

Warunki przemieszczania psów, kotów i fretek w celach handlowych Warunki przemieszczania psów, kotów i fretek w celach handlowych

Hit!
Data dodania: 22.01.2010
Data zmiany: 25.01.2017
Rozmiar pliku: 39.5 kB
Pobrania: 2555

DYREKTYWA RADY 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r.ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus