Szczegóły Legalizacja paszportów

WłasnościWartość
Nazwa:Legalizacja paszportów
Opis:

W związku z informacją otrzymaną od Głównego Lekarza Weterynarii w piśmie sygn. akt GIWpr07-212/09, dotyczącą Iegalizacji paszportu dla zwierząt towarzyszących, informuję co następuje.

Paszport dla zwierząt towarzyszących, tj. psów, kotów i fretek, jest dokumentem zastępującym świadectwo zdrowia, potwierdzającym spełnianie ustanowionych wymagań przy przemieszczaniu wskazanych zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub powracających na terytoria tych państw albo wprowadzanych w celach niehandlowych z państw trzecich, jeżeli uzgodnienia wzajemne przewidują zastąpienie świadectwa zdrowia paszportem. Sekcja X paszportu jest stosowana wytycznie przy przemieszczaniu o charakterze niehandlowym do/z państw trzecich, które uzgodniły wzajemnie zamiar posługiwania się paszportem zamiast świadectwem zdrowia. Ponadto, organem Iegalizującym, który wypełnia w/w sekcję paszportu, jest urzędowy lekarz weterynarii danego państwa, który potwierdza tym samym zgodność informacji umieszczanych w paszporcie przez upoważnionych lekarzy weterynarii.

Mając na uwadze powyższe oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, właściwym organem legalizującym na terytorium RP, który dokonuje wpisów w sekcji X paszportu dla psa, kota, fretki przemieszczanych w celach niehandlowych do państw trzecich, o których mowa powyżej, jest powiatowy lekarz weterynarii.

Nazwa pliku:5-05-10 legalizacja paszportu.pdf
Rozmiar pliku: Pusty
Typ pliku:pdf (Typ Mime : application/pdf)
Plik dodał:unknown
Dodany dnia: 27.05.2010 00:00
Uprawnieni:Każdy
Dysponent:Zarejestrowani
Odsłony:2855 Odsłony
Zmieniony: 25.01.2017 12:20
Witryna projektu:
Suma kontrolna CRC:
Suma kontrolna MD5: