Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski wystosował pismo dotyczące prawidłowego oznakowania wielbłądowatych, w tym alpak.

Pismo GIW

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

Komunikat NIA

063 02 23 Niedziela podziękowanie za gratulacje page 0001

W dniu 29.11. br. doszło do spotkania Wicemarszałek Sejmu RP, Pani Doroty Niedzieli z Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Panem Markiem Mastalerkiem. Spotkanie odbyło się w biurze Pani Marszałek w gmachu Sejmu i było poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z sytuacją lekarzy weterynarii w Polsce oraz poprawą dobrostanu zwierząt.

Omówiono główne wyzwania, przed którymi stoi nowy Sejm RP w kontekście ochrony zwierząt. Dyskutowano także nad sposobami poprawy standardów opieki nad zwierzętami. Poruszono również niezwykle istotny dla Samorządu Lekarzy Weterynarii temat doskonalenia warunków pracy lekarzy weterynarii, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania zarówno bezpieczeństwa żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego jak i dobrostanu zwierząt,.

W trakcie spotkania Prezes Mastalerek i Wicemarszałek Niedziela wyrazili gotowość do dalszej współpracy i podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy jakości wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii w Polsce oraz dobrostanu zwierząt. Umówili się na kolejne spotkania i wspólne inicjatywy, które mają na celu dalszą poprawę standardów w tych dziedzinach.

- Pani Marszałek Dorota Niedziela, jako lekarz weterynarii, jest świetnie zorientowana w najważniejszych problemach naszego zawodu. Liczymy, że przełoży się to na stworzenie ważnych aktów legislacyjnych – powiedział po spotkaniu Prezes KRLW Marek Mastalerek

Obie strony podkreśliły znaczenie dialogu i współpracy w dążeniu do  poprawy warunków pracy lekarzy weterynarii i wzmocnienia ochrony zwierząt. Jest to priorytetem zarówno dla Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, jak i Sejmu RP.

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca uwagę, że nazwy własne zakładów leczniczych dla zwierząt nie mogą wprowadzać w błąd co do kategorii zakładu lub zawierać kategorię nieistniejącą w przepisach prawa dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt.

Stanowisko Prezydum KRLW

Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej Marek Mastalerek złożył na ręce Doroty Niedzieli gratulacje z okazji powierzenia funkcji Wicemarszałka Sejmu.

 

Regulacje UE w dziedzinie leków weterynaryjnych: Polska zobowiązana do wprowadzenia zmian w zakresie raportowania zużycia antybiotyków

Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromadzenia i raportowania danych na temat sprzedaży i stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Takie dane będą zbierane dla różnych gatunków i kategorii zwierząt. Dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność dane za 2023 r. należy przekazać do 30 września 2024 r. Z kolei w przypadku zwierząt domowych, takich jak psy czy koty, dane za 2029 r. należy przekazać do 30 czerwca 2030 r. Eksperci w dziedzinie farmacji weterynaryjnej podkreślają znaczenie nowego rozporządzenia. - Zmiany wprowadzone przez UE są kluczowe w walce z antybiotykoodpornością. Gromadzenie i analiza informacji dotyczących użycia antybiotyków w leczeniu zwierząt jak i ludzi są niezbędne, aby zrozumieć zjawisko lekooporności i skutecznie z nim walczyć – podkreśla Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET – Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych. - Dotychczas kraje unijne, w tym Polska zbierają informacje o sprzedaży przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych, jednak już w tym roku powinny gromadzić statystyki dotyczące faktycznego użycia w leczeniu zwierząt z podziałem na gatunki i kategorie. Wszystko to jest spójne z ideą #Jednozdrowie, która wprost mówi o tym, że zdrowie ludzi jest zależne od zdrowia zwierząt i w interesie medycyny i weterynarii jest to, aby i utrzymać możliwość leczenia dotychczas wynalezionymi produktami jak najdłużej – podsumowuje Radosław Knap.

Do tej pory do Głównego Inspektora Weterynaryjnego raportowana była ilość sprzedanych antybiotyków, a nie ich faktyczne zużycie. Zmiana pozwoli nie tylko urealnić ilość zużywanych leków przeciwdrobnoustrojowych, ale także zobaczyć, jak wygląda ono w całej EU w poszczególnych branżach hodowli zwierząt, a od roku 2030 także u zwierząt domowych.

- Jak dotąd, w Polsce nie określono jeszcze konkretnej procedury gromadzenia tych danych, a unijny obowiązek zaraportowania użycia za rok 2023 dla takich gatunków jak bydło , świnie, kurczęta , indyki  będzie obowiązywał już za rok bo 30 września 2024 r. - komentuje Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Od jakiegoś czasu w rządzie trwały prace nad elektroniczną książką leczenia zwierząt i systemem raportowania użycia antybiotyków, ale zostały przesunięte, dlatego czekamy na informacje w jaki sposób procedura ta będzie wyglądać w naszym kraju, ponieważ państwa członkowskie będą musiały stworzyć odpowiednie systemy i na podstawie danych do nich wprowadzanych, opracowywać roczne raporty dla Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Do wprowadzenia nowego obowiązku raportowania pozostał niecały rok. Zmiany te obejmą nie tylko producentów, ale także dystrybutorów i hodowców. Efektywna walka z antybiotykoodpornością zależy od skoordynowanych działań i ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

link

grafika

W dniach 12-13.10.2023 r. w Wiedniu odbyła się międzynarodowy kongres pt. „What will our food of tomorrow look like? Nutrition in change as a challenge for official food control”, w którym wzięli udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Marek Kubica Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Uczestnicy kongresu próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące tego jak w przyszłości będzie produkowana żywność? Jakie nowe technologie zostaną zastosowane i jakie wymagania nałoży to na urzędową kontrolę żywności? Czy mięso in vitro jest zrównoważoną alternatywą i czy w związku z tym nasze mięso będzie w przyszłości pochodzić z laboratorium? Czy owady, glony lub grzyby rzeczywiście oszczędzają zasoby i są zrównoważonymi rozwiązaniami? Jak te wyzwania wpływają na zarządzanie ryzykiem w zakresie kontroli żywności?

Organizatorem kongresu była „Europejska Wspólnota Robocza ds. Inspekcji Żywności i Ochrony Konsumentów (EWFC). 

7 października 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice odbyła się odbyła się V Konferencja naukowa „Etyka zawodowa lekarza weterynarii – trudne tematy”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Krajowa Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli lekarze – przedstawiciele wszystkich środowisk – wolnej praktyki, inspekcji weterynaryjnej i pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów medycyny weterynaryjnej z całego kraju oraz studenci – przyszli członkowie naszej korporacji.

W pierwszej części konferencji uczestniczy mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr n. wet P. Skrzypczaka pt: „Eutanazja – prawo, usługa, etyka” oraz dr n. wet. Wojciecha Hildebranda, który próbował odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne są standardy wykonywania usług lekarsko-weterynaryjnych. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. M. Wrońskiego na temat uczciwości i nieuczciwości w świecie nauki oraz lek. wet. Mirosławy Lewickiej o relacjach między lekarzami weterynarii a rzecznikami odpowiedzialności zawodowej.   

Druga część konferencji rozpoczęła się od wystąpienia dr hab. prof. UPWr na temat dydaktyki etyki oraz dr n. wet. Robert Karczmarczyk prof. UPWr pt: „Informacja a reklama – między biznesem a etyką”

Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował na konferencji jej Sekretarz Jacek Łukaszewicz.

W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji.

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook