28 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowe prawo europejskie dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych. W procesie legislacyjnym, który trwał od 2010 r. aktywnie uczestniczyła Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna będąc członkiem Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) oraz Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki (UEVP). W konsultacjach i pracach nad ostatecznym kształtem tworzonego prawa brali udział Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz, Vice Prezes FVE Stanisław Winiarczyk, Prezes UEVP Piotr Kwieciński, Marek Kubica oraz Emilian Kudyba. W trakcie procesu powstawania nowego prawa FVE oraz UEVP wniosły wiele poprawek, których celem było utrzymanie i wzmocnienie pozycji lekarzy weterynarii w procesie zapewniania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności, a przez to zdrowia publicznego. Zbliża się czas w którym nowe prawo europejskie dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych wejdzie w życie. Stanie się to dokładnie 28 stycznia 2022 roku. Pozostało nam jeszcze dziewięć miesięcy, by zapoznać się z jego treścią oraz odpowiednio się przygotować. W załączeniu przedstawiamy infografikę ilustrującą najważniejsze zmiany, które przyniesie nowa legislacja oraz przebieg procesu legislacyjnego. 

infografika1

proces legislacyjny

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii został ustanowiony przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (World Veterinary Association ) w 2000 r. aby uświadomić jak ważną rolę spełniają lekarze weterynarii w społeczeństwie. Wszystkim lekarzom weterynarii z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia. 

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie uwzględniania lekarzy weterynarii w grupach priorytetowych Narodowego Programu Szczepień.

odp.MZ

Dyrektor Departamentu Prawa Rolnego i Środowiska w Rządowym Centrum Legislacji Adam Zieliński odpowiedział na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza dotyczące procedowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

odp.RCL

komunikat paszporty dla zwierząt 1

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Adama Zielińskiego Dyrektora Departamentu Prawa Rolnego i Środowiska w Rządowym Centrum Legislacji pismo, w którym zwraca uwagę, że w ramach toczącego się procesu legislacyjnego dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii, nie przeprowadzono uzgodnień z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną.

pismo do RCL

Poniżej zamieszczamy odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia dotyczącą przedłużenia kadencji samorządu lekarzy weterynarii.

 

odp.MZ

Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł dotyczący starań Samorządu przeprowadzenia wyborów do organów po zakończeniu epidemii koronawirusa. Argumenty KIL-W nie trafiły do decydentów z MRiRW, którzy proponują przeprowadzenie wyborów zdalnie. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna podtrzymuje stanowisko, że w obecnej sytuacji epidemicznej jest to bardzo niebezpieczne i apeluje o przeprowadzenie wyborów po zakończeniu pandemii.

artykuł

Poniżej prezentujemy linki do publikacji prasowych, które ukazały się po przesłankiu do mediów apelu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi przeprowadzenia wyborów do organów Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej po zakończeniu pandemii koronawirusa. 

https://bit.ly/2QEksue

https://bit.ly/3wb6IaA

https://bit.ly/3sBudHY

https://bit.ly/31rz3v8

https://bit.ly/3swR6fn

https://bit.ly/3djA7Xy

https://bit.ly/3m8fB07

 

W imieniu wszystkich lekarzy weterynarii zwracamy się z apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi przeprowadzenia wyborów do organów Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej po zakończeniu pandemii koronawirusa. Inaczej ok. 20 tys. lekarzy weterynarii będzie zmuszonych do wzięcia udziału w wyborach, które mogą stać się  zarzewiem kolejnych ognisk choroby.

Ostatnie dane na temat liczby zachorowań na Covid-19 jasno pokazują, że sytuacja epidemiczna jest bardzo poważna. Jesteśmy o krok od całkowitego lockdownu. W zgodnej ocenie wszystkich autorytetów naukowych do walki z trzecią falą pandemii niezbędne jest m.in. zachowanie zasad dystansu społecznego. Zwracają na to także przedstawiciele rządu, którzy właśnie zaapelowali do pracodawców, aby w miarę możliwość przechodzić na pracę zdalną oraz nie wychodzić z domu. Wszystko po to, aby ograniczyć mobilność i transmisję wirusa.

Tymczasem samorząd lekarzy weterynarii został postawiony w czasie pandemii przed zadaniem przeprowadzenia wyborów.  Zgodnie z ustawą trójstopniowe wybory, trwające ponad pół roku, zaczynają się od rejonowych zebrań wyborczych w ponad 350 powiatach i dzielnicach miast, w których uczestniczy od 10 do 150 osób. Następnym etapem są okręgowe zjazdy wyborcze lekarzy weterynarii w każdym z 16 województw, liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Ostatnim etapem jest Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, w którym uczestniczy około 500 osób. Wybory mają charakter powszechny, a więc ich organizacja musi zapewnić możliwość wzięcia w nich udziału wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce (prawie 20 tys. osób).

- W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej trwający stan epidemii COVID-19 nie pozwala na rzetelne i bezpieczne przeprowadzenie zbliżających się wyborów do organów naszego Samorządu, które zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych powinny właśnie się rozpoczynać. W świetle obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i aktualnych prognoz dotyczących trwania pandemii jest to niemożliwe ze względów zdrowotnych, prawnych i technicznych – mówi Jacek Łukaszewicz Prezes KRL-W.

Samorząd lekarzy weterynarii uzyskał obietnicę wprowadzenia pod obrady Sejmu ustawy, która umożliwiłaby przeprowadzenie wyborów po zakończeniu pandemii. Taki akt prawny znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Niestety, z nieznanych nam przyczyn wycofano się z tej inicjatywy. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że wcześniej rząd zgodził się na podobne rozwiązania wobec innych samorządów zaufania publicznego, w których w zeszłym i bieżącym roku powinny odbyć się wybory, między innymi w Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, Samorządzie Fizjoterapeutów, a także w samorządzie gospodarczym rzemiosła, polskich związkach sportowych, Polskim Związku Łowieckim, fundacjach, stowarzyszeniach oraz spółdzielniach.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie w życie, drogą nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie wyborów po zakończeniu pandemii. -  Nie wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań  może spowodować  zaburzenie ciągłości pracy organów Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, a tym samym wpłynie negatywnie na realizację powierzonych im ustawowo, licznych zadań z zakresu administracji publicznej – podsumowuje Jacek Łukaszewicz Prezes KRL-W.

apel_do_Prezydenta

Maj 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus