9 stycznia br. Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Marek Mastalerek oraz Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt pod przewodnictwem posłanki Katarzyny Marii Piekarskiej. Zespół obradował nad kwestią ustawowego obowiązku elektronicznego znakowania i rejestracji psów i kotów jako koniecznego kroku w kierunku likwidacji zjawiska bezdomności tych zwierząt w Polsce. Uczestnicy posiedzenie zgodnie przyznali, że rozpoczęta kadencja Sejmu jest najlepszym momentem na dokończenie rozpoczętych już kilkanaście lat temu prac legislacyjnych nad stworzeniem nowoczesnego systemu znakowania i rejestrowania zwierząt towarzyszących.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna dysponuje odpowiednią infrastrukturą informatyczną do prowadzenia bazy zwierząt zaczipowanych. Od kilkunastu lat KIL-W prowadzi bowiem system informatyczny obsługujący centralny rejestr wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących, z którego korzystają obywatele i właściwe służby w Polsce i w innych państwach członkowskich UE w celu weryfikacji paszportów dla zwierząt towarzyszących. - System będzie wymagał jedynie drobnej modyfikacji. Umożliwi on między innymi weryfikację liczby zwierząt przebywających w schroniskach z dopuszczalną maksymalną w nim obsadą, co w sposób znaczący wpłynie na dobrostan przebywających tam zwierząt (brak zagęszczenia) oraz ułatwi pracę powiatowych lekarzy weterynarii i realizację zadań przez samorządy terytorialne. System miałby także rejestrować obowiązkowe szczepienia przeciw wściekliźnie – przekonuje Prezes KRL-W Marek Mastalerek.

System rejestrowania psów i kotów finansowany byłby na wzór centralnego rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących z opłat za oznakowanie i rejestrację zwierząt wnoszonych przez ich właścicieli. Wysokość tych opłat byłaby ustalana w drodze rozporządzenia przez MRiRW.

Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Praw Zwierząt zwrócił się do Wicepremiera  Krzysztofa Gawkowskiego o wprowadzenie stosownego projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz o podjęcie, w porozumieniu z ministrem rolnictwa, prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia ww. obowiązków oraz utworzenia Centralnego Rejestru Oznakowanych Zwierząt Domowych.

 

 

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook