W dniu 28.12.2023 r. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek, spotkał się z Panem Czesławem Siekierskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się w wyjątkowo życzliwej i konstruktywnej atmosferze, podczas którego strony wyraziły gotowość do dalszego współdziałania na rzecz poprawy sytuacji lekarzy weterynarii oraz dobrostanu zwierząt w Polsce.

- Z satysfakcją odnotowujemy fakt, objęcia funkcji ministra rolnictwa przez Czesława Siekierskiego. Pamiętamy bowiem o naszej owocnej współpracy podczas pełnienia przez Pana Ministra funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Mamy świadomość, że czeka nas ogromnie dużo pracy, aby nadrobić powstałe w ostatnich latach zaległości dotyczące implementacji prawa UE i poprawy funkcjonowania zawodu lekarza weterynarii w Polsce - zarówno lekarzy leczących zwierzęta gospodarskie i towarzyszące, lekarzy wyznaczonych do prowadzenia monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – powiedział po spotkaniu Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Minister rolnictwa, Czesław Siekierski, wyraził swoje uznanie dla działań podejmowanych przez KRL-W i zadeklarował współpracę resortu w realizacji projektów mających na celu poprawę sytuacji lekarzy weterynarii oraz inicjatyw zmierzających do poprawy dobrostanu zwierząt. Obie strony wyraziły także swoją gotowość do regularnego dialogu i spotkań roboczych, które pozwolą na skuteczną realizację postawionych celów. Marek Mastalerek, Prezes KRL-W, podziękował Ministrowi Czesławowi Siekierskiemu za konstruktywną rozmowę i wyraził nadzieję na kolejne spotkania.

Podczas wizyty w MRiRW doszło także do spotkania z wiceministrem rolnictwa Jackiem Czerniakiem, który będzie nadzorował Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i Główny Inspektorat Weterynarii oraz wiceministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim.

 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej złożył gratulacje przewodniczącym sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także przewodniczącym Komisji Zdrowia.

gratulacje KRiRW Sejm

gratulacje KRiRW Senat

gratulacje KZ Sejm            podziękowania KZ Sejm

gratulacje KZ Senat

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej złożył gratulacje Czesławowi Siekierskiemu z okazji objęcia stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Izabeli Leszczynie z okazji objęcia stanowiska Ministra Zdrowia.

gratulacje dla MRiRW
gratulacje dla MZ

14 grudnia br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach, na zaproszenie prof. Stanisława Winiarczyka dyrektora PIW-PIB, odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji, a po jej zakończeniu uroczysta kolacja wigilijna. - W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Rok, który dobiega końca, był dla nas wszystkich czasem wyjątkowych wyzwań i osiągnięć, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pragnę podkreślić, że dzisiejsze spotkanie jest również wyjątkowe ze względu na symboliczne miejsce, w którym się odbywa oraz przybyłych gości. Po raz pierwszy w uroczystej kolacji wigilijnej  organizowanej przez Samorząd Lekarzy Weterynarii uczestniczą wspólnie przedstawiciele kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, a także PIW-PIB Puławy. Jest to symboliczne podsumowanie doskonałej współpracy między nami w ostatnim czasie. Niech zbliżające się święta będą okresem zasłużonego odpoczynku, dającym możliwość refleksji nad minionymi miesiącami oraz nabrania sił na nadchodzące wyzwania. Życzę Państwu także, aby te dni były pełne radości, spokoju oraz ciepła w gronie najbliższych – powiedział do uczestników spotkania Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

W kolacji wigilijnej wzięli udział zaproszeni goście: Monika Wilińska dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, Monika Skowron zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii wraz z zastępcami Krzysztofem Jażdżewskim i Pawłem Meyerem. Spotkanie uświetnił wspaniały występ Chóru Kameralnego Domu Kultury w Zwoleniu wykonującego okolicznościowe kolędy.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski wystosował pismo dotyczące prawidłowego oznakowania wielbłądowatych, w tym alpak.

Pismo GIW

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

Komunikat NIA

063 02 23 Niedziela podziękowanie za gratulacje page 0001

W dniu 29.11. br. doszło do spotkania Wicemarszałek Sejmu RP, Pani Doroty Niedzieli z Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Panem Markiem Mastalerkiem. Spotkanie odbyło się w biurze Pani Marszałek w gmachu Sejmu i było poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z sytuacją lekarzy weterynarii w Polsce oraz poprawą dobrostanu zwierząt.

Omówiono główne wyzwania, przed którymi stoi nowy Sejm RP w kontekście ochrony zwierząt. Dyskutowano także nad sposobami poprawy standardów opieki nad zwierzętami. Poruszono również niezwykle istotny dla Samorządu Lekarzy Weterynarii temat doskonalenia warunków pracy lekarzy weterynarii, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania zarówno bezpieczeństwa żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego jak i dobrostanu zwierząt,.

W trakcie spotkania Prezes Mastalerek i Wicemarszałek Niedziela wyrazili gotowość do dalszej współpracy i podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy jakości wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii w Polsce oraz dobrostanu zwierząt. Umówili się na kolejne spotkania i wspólne inicjatywy, które mają na celu dalszą poprawę standardów w tych dziedzinach.

- Pani Marszałek Dorota Niedziela, jako lekarz weterynarii, jest świetnie zorientowana w najważniejszych problemach naszego zawodu. Liczymy, że przełoży się to na stworzenie ważnych aktów legislacyjnych – powiedział po spotkaniu Prezes KRLW Marek Mastalerek

Obie strony podkreśliły znaczenie dialogu i współpracy w dążeniu do  poprawy warunków pracy lekarzy weterynarii i wzmocnienia ochrony zwierząt. Jest to priorytetem zarówno dla Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, jak i Sejmu RP.

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca uwagę, że nazwy własne zakładów leczniczych dla zwierząt nie mogą wprowadzać w błąd co do kategorii zakładu lub zawierać kategorię nieistniejącą w przepisach prawa dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt.

Stanowisko Prezydum KRLW

Luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Znajdź nas

facebook