list otwarty 

Etykawet 2022 ogłoszenie 1PRZYC

Etykawet 2022 ogłoszenie 2PRZYC

 

 

formularz zgłoszenia

Informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zamieszczona została informacja dotycząca publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r. określającego środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6.

Komunikat dostępny jest w zakładce Aktualności: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Informacja-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-sprawie-wykazu-srodkow-przeciwdrobnoustrojowych-zarezerwowanych-do-leczenia-ludzi/idn:2104 
oraz w zakładce Farmacja weterynaryjna: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wykaz-srodkow-przeciwdrobnoustrojowych-zarezerwowanych-do-leczenia-ludzi

Poniżej linki do artykułow prasowych, które ukazały się po wtorkowych rozmowach z Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem:

 

https://bit.ly/3zVZmvw

https://bit.ly/3cYB3UJ

https://www.radiolodz.pl/posts/80910?utm_campaign=generic&utm_medium=rss&utm_source=www

https://swiatrolnika.info/wiadomosci/kraj/weterynarze-doszli-do-porozumienia-z-rzadem-ich-warunki-zostaly-przyjete.html

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,

W dniu wczorajszym (02.08.2022) odbyło się spotkanie uzgodnieniowe Porozumienia Warszawskiego, reprezentującego środowisko lekarzy weterynarii z Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. Tematem rozmów był projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

W trakcie negocjacji Wicepremier H. Kowalczyk zaakceptował ostateczny kształt rozporządzenia zaproponowany przez Porozumienie Warszawskie wypracowany we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem.

Porozumienie Warszawskie z satysfakcją przyjęło decyzję Wicepremiera Henryka Kowalczyka o uwzględnieniu przedstawionych przez nas propozycji uregulowania zasad sprawowania nadzorów, prowadzenia monitoringu i podwyższenia stawek wynagrodzeń zawartych w projekcie rozporządzenia. Rozporządzenie w nowym kształcie będzie podpisane najpóźniej do 11 sierpnia br. Na koniec Wicepremier Henryk Kowalczyk zaprosił Porozumienie Warszawskie na dalsze rozmowy, które będą dotyczyły regulacji wynagrodzeń  płac w roku bieżącym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które nie zostały objęte ostatnią ich regulacją i których nie uwzględniono w ustawie budżetowej w 2022 roku. Pragniemy wyrazić podziękowanie Panu Wicepremierowi i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zrozumienie problemów polskich lekarzy weterynarii i konstruktywne ich rozwiązywanie przy naszym współudziale. Gorące podziękowania należą się również Głównemu Lekarzowi Weterynarii Pawłowi Niemczukowi i pracownikom biura Głównego Inspektoratu Weterynarii, którzy z ogromnym zaangażowaniem opracowywali razem z nami kolejne wersje projektu.

Dziękujemy również za Wasze zaangażowanie w akcję zbierania podpisów pod listem otwartym do Wicepremiera Henryka Kowalczyka z prośbą o wycofanie się przez MRiRW z projektu rozporządzenia, bo Wasze poparcie bardzo nam pomogło i przyniosło wymierne efekty. O dalszym przebiegu rozmów będziemy informować na bieżąco.

  Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

komunikat 

Koleżanki i Koledzy

W dniu 29.07 br. w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyły się rozmowy dotyczące projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Delegacja Porozumienia Warszawskiego po raz kolejny przedstawiła swoje argumenty dotyczące realiów ekonomicznych pracy lekarzy weterynarii i podkreśliła, że wysłany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenie jest nie do przyjęcia i zgodnie z deklaracjami Wicepremiera H. Kowalczyka jest potrzeba jego daleko idących zmian. Podczas spotkania wypracowano robocze ustalenia, które będą przedmiotem dalszych rozmów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 2 sierpnia br.

Składamy podziękowania Głównemu Lekarzowi Weterynarii Pawłowi Niemczukowi oraz pracowniczkom Głównego Inspektoraty Weterynarii za wielogodzinną i merytoryczną dyskusję.  

Ponownie przypominamy o zbiórce podpisów pod listem otwartym do Wicepremiera Henryka Kowalczyk. Dzięki Waszemu zaangażowaniu mamy 2400 podpisów (petycja została zamknięta 09.08.2022r.).

O dalszych efektach rozmów będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

 Koleżanki i Koledzy,

Dzisiaj odbyło się spotkanie „ostatniej szansy” Porozumienia Warszawskiego, reprezentującego środowisko lekarzy weterynarii z Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. Tematem rozmów był projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Porozumienie Warszawskie z nadzieją przyjęło deklarację poparcia Wicepremiera Henryka Kowalczyka podwyższenia stawek wynagrodzeń, zawartych w projekcie  rozporządzenia przesłanego nam do konsultacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego zdaniem projekt wymaga znaczących korekt. W obecnej sytuacji niezbędne jest także podjęcie pilnych i skutecznych działań umożliwiających podwyższenie płac w roku bieżącym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które do tej pory nie zostały objęte ostatnią ich regulacją. Zgodnie z decyzją Wicepremiera Henryka Kowalczyka dalsze prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia, będą prowadzone przez Porozumienie Warszawskie z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem w najbliższy piątek 29 lipca br., a następnie wspólnie zostaną zaprezentowane na spotkaniu uzgodnieniowym we wtorek 2 sierpnia 2022 r.  

Koleżanki i Koledzy,

Wasze zaangażowanie w akcję zbierania podpisów pod listem otwartym do Wicepremiera Henryka Kowalczyka z prośbą o wycofanie się przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z projektu rozporządzenia (prawie 1500 podpisów na tę chwilę) zaczęło przynosić wymierne efekty. Bądźmy nadal aktywni i jak najszerzej propagujmy tę inicjatywę. Przypominamy, że list otwarty wraz z możliwością złożenia pod nim podpisu znajduje się  pod linkiem:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl

O dalszych efektach rozmów będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

 

Foto: MRiRW

APEL
DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII
ORAZ
PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
W SPRAWIE POPARCIA I UCZESTNICTWA W AKCJI PROTESTACYJNEJ 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zwracamy się do Was, ponieważ mimo wielomiesięcznych negocjacji treści projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, do dnia dzisiejszego strona rządowa nie uwzględniła naszych postulatów i propozycji do wspomnianego projektu.

Rządowy projekt rozporządzenia nie uwzględnia aktualnej sytuacji gospodarczej oraz waloryzacji stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii w okresie od 2011 roku (w niektórych przypadkach 2004 roku), to jest od daty ich ostatniej nowelizacji. Mało tego, proponowane w nim stawki wynagrodzenia w wielu przypadkach są niższe od stawek aktualnie obowiązujących, co czyni go niemożliwym do przyjęcia.

Niezależnie od powyższego, wskazujemy również na konieczność podwyższenia płac pracowników jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które dotychczas nie zostały objęte ostatnią ich regulacją.

W związku z tym zwracamy się do Was z apelem o podpisanie listu otwartego do Premiera Kowalczyka i tym samym wyrażenia gotowości do czynnego udziału w ewentualnym proteście.

Wobec tak kuriozalnej rządowej propozycji wysokości wynagrodzenia wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz tworzenia dysproporcji płacowych wśród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, to od naszej determinacji i wspólnego działania zależy godna przyszłość nas wszystkich odpowiadających za weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia.

W zależności od liczby podpisów wskazujących na siłę państwa poparcia podejmiemy adekwatne, odpowiednie kroki w celu stworzenia mapy drogowej przebiegu i form protestu.

List otwarty do Premiera Kowalczyka wraz z możliwością złożenia pod nim podpisu znajduje się pod linkiem: https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

 

Załączniki:

  1. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  z dnia 27 stycznia 2022 roku autorstwa Porozumienia Warszawskiego;
  2. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków
    i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne
    osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Załącznik 1

Załacznik 2 

1. Oświadczenie ws powołania Komitetu Protestacyjnego 2 1

 

KILW - opinia

OZZPIW - opinia

SK NSZZ Solidarność - stanowisko

Medicus Veterinarius - stanowisko

SULW - stanowisko

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wystosował pismo dotyczące umożliwienia samodzielnego wykonywania weterynaryjnych badań laboratoryjnych diagnostom laboratoryjnym. Poniżej prezentujemy przedmiotowe pismo, odpowiedź Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz stanowisko Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w tej sprawie.

pismo MRiRW

odp. KILW

pismo KIDL

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook