Zachęcamy do zapoznania się z artykułem z portalu www.mgr.farm dotyczącym wydawania od 1 lipca recept weterynaryjnych na leki zawierające środki odurzające i psychotropowe.

https://bit.ly/3AgG2aG

Na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych są już wnioski o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe dla lekarzy weterynarii. Każdy lekarz weterynarii składa wniosek pobrany ze stron www właściwego terytorialnie WIF.

Poniżej link do artykułu portalu www.mgr.farm dotyczącego wejścia w życie nowych przepisów dotyczących zasad wystawiania recept przez lekarzy weterynarii. 

https://bit.ly/3AdjDeb

 

PROZUMIENIE

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali Deklarację powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 

Deklaracja została podpisana 23 czerwca 2021 r. podczas spotkania zorganizowanego siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. NRA reprezentowali: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA oraz adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA. 

Deklarację podpisali: adw. Przemysław Rosati z Naczelnej Rady Adwokackiej, dr n. med. Krzysztof Madej z Naczelnej Izby Lekarskiej, r.pr. Włodzimierz Chróścik z Krajowej Rady Radców Prawnych, prof. dr hab. Adam Mariański z Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Zofia Małas z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Tomasz Leleno z Naczelnej Izby Aptekarskiej, lek. wet. Marek Mastalerek z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Alina Niewiadomska z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Sławomir Szynalik z Krajowej Rady Komorniczej, Dorota Rzążewska z Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Jolanta Przygońska ze Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów, arch. dr Piotr Żabicki z Izby Architektów RP oraz Barbara Misterska-Dragan z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Wolą sygnatariuszy Deklaracji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego jest podpisanie Porozumienia w celu stworzenia przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń. Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych względem władzy publicznej i opinii społecznej w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów.

Źródło: adwokatura.pl

maszkiewicz

Lek. wet Jan Maszkiewicz, członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, został uhonorowany przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości "Polonia Rediviva". Odznaczenie jest przyznawane osobom, które przyczyniły się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

 

Źródło: Podlasie24.pl https://bit.ly/3jdm3n5

Miniserstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało oświadczenie będące reakcją na list otwarty urzędowych lekarzy weterynarii sprawujących czynności z wyznaczenia. Poniżej jego treść: 

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nie są obecnie prowadzone formalne prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii za wykonywanie czynności urzędowych.

Projekt, o którym mowa w przesłanym liście, został załączony wyłącznie jako roboczy dokument informacyjny związany z projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (poz. UC59 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), przedstawionego do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Sam projekt rozporządzenia, jako materiał informacyjny, nie jest wiążącym dokumentem i nie stanowi ostatecznej wersji przygotowanej w celu przekazania do dalszych prac legislacyjnych. Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem odrębnej procedury legislacyjnej.

Planowany termin prowadzenia konsultacji właściwego projektu, to IV kwartał bieżącego roku.

Niezależnie od tego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona analizy i rozważy uwagi oraz informacje przekazane w liście otwartym. Przed rozpoczęciem właściwej procedury legislacyjnej planowane są konsultacje z udziałem przedstawicieli Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  sygnatariuszy listu otwartego oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Konsultacje te będą zmierzały do wyjaśnienia podnoszonych uwag i wątpliwości oraz znalezienia konsensusu w tej istotnej spawie". 

 

link do strony MRiRW: https://bit.ly/2UzgV2v

 

Urzędowi lekarze weterynarii wyrażają głęboki sprzeciw proponowanym zmianom w zasadach ich wynagradzania. W liście otwartym do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, żądają wycofania się z projektu „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii”, ze względu na fakt braku uzasadnienia ekonomicznego dla podejmowania pracy z wyznaczenia przez lekarzy weterynarii. Z informacji portalu Wyborcza.pl wynika, że pod listem podpisało się już 921 lekarzy weterynarii. 

https://bit.ly/3zXiRSL

list otwarty 

 

Przedstawiamy list otwarty Urzędowych Lekarzy Weterynarii zakładu Animex Foods Sp. Z o.o. oddział K4 w Kutnie oraz pismo do Prezes KRL-W od Urzędowych Lekarzy Weterynarii z województwa mazowieckiego dotyczących planowanych zmian w zasadach wynagradzania. Zdaniem autorów wprowadzenie zmian spowoduje masowe odejście lekarzy weterynarii od wykonywanych czynności i załamanie funkcjonującego obecnie sytemu nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem żywności w Polsce.

list 

 

list 2 

Prezentujemy odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego na pismo w sprawie wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii wykonujących zadania z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

odp.MRiRW

Rajd turystyczny Rochaś XI czas na przygodę 1

Rajd turystyczny Rochaś XI czas na przygodę 2

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus