Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej Marek Mastalerek złożył na ręce Doroty Niedzieli gratulacje z okazji powierzenia funkcji Wicemarszałka Sejmu.

 

Regulacje UE w dziedzinie leków weterynaryjnych: Polska zobowiązana do wprowadzenia zmian w zakresie raportowania zużycia antybiotyków

Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromadzenia i raportowania danych na temat sprzedaży i stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Takie dane będą zbierane dla różnych gatunków i kategorii zwierząt. Dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność dane za 2023 r. należy przekazać do 30 września 2024 r. Z kolei w przypadku zwierząt domowych, takich jak psy czy koty, dane za 2029 r. należy przekazać do 30 czerwca 2030 r. Eksperci w dziedzinie farmacji weterynaryjnej podkreślają znaczenie nowego rozporządzenia. - Zmiany wprowadzone przez UE są kluczowe w walce z antybiotykoodpornością. Gromadzenie i analiza informacji dotyczących użycia antybiotyków w leczeniu zwierząt jak i ludzi są niezbędne, aby zrozumieć zjawisko lekooporności i skutecznie z nim walczyć – podkreśla Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET – Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych. - Dotychczas kraje unijne, w tym Polska zbierają informacje o sprzedaży przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych, jednak już w tym roku powinny gromadzić statystyki dotyczące faktycznego użycia w leczeniu zwierząt z podziałem na gatunki i kategorie. Wszystko to jest spójne z ideą #Jednozdrowie, która wprost mówi o tym, że zdrowie ludzi jest zależne od zdrowia zwierząt i w interesie medycyny i weterynarii jest to, aby i utrzymać możliwość leczenia dotychczas wynalezionymi produktami jak najdłużej – podsumowuje Radosław Knap.

Do tej pory do Głównego Inspektora Weterynaryjnego raportowana była ilość sprzedanych antybiotyków, a nie ich faktyczne zużycie. Zmiana pozwoli nie tylko urealnić ilość zużywanych leków przeciwdrobnoustrojowych, ale także zobaczyć, jak wygląda ono w całej EU w poszczególnych branżach hodowli zwierząt, a od roku 2030 także u zwierząt domowych.

- Jak dotąd, w Polsce nie określono jeszcze konkretnej procedury gromadzenia tych danych, a unijny obowiązek zaraportowania użycia za rok 2023 dla takich gatunków jak bydło , świnie, kurczęta , indyki  będzie obowiązywał już za rok bo 30 września 2024 r. - komentuje Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Od jakiegoś czasu w rządzie trwały prace nad elektroniczną książką leczenia zwierząt i systemem raportowania użycia antybiotyków, ale zostały przesunięte, dlatego czekamy na informacje w jaki sposób procedura ta będzie wyglądać w naszym kraju, ponieważ państwa członkowskie będą musiały stworzyć odpowiednie systemy i na podstawie danych do nich wprowadzanych, opracowywać roczne raporty dla Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Do wprowadzenia nowego obowiązku raportowania pozostał niecały rok. Zmiany te obejmą nie tylko producentów, ale także dystrybutorów i hodowców. Efektywna walka z antybiotykoodpornością zależy od skoordynowanych działań i ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

link

grafika

W dniach 12-13.10.2023 r. w Wiedniu odbyła się międzynarodowy kongres pt. „What will our food of tomorrow look like? Nutrition in change as a challenge for official food control”, w którym wzięli udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Marek Kubica Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Uczestnicy kongresu próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące tego jak w przyszłości będzie produkowana żywność? Jakie nowe technologie zostaną zastosowane i jakie wymagania nałoży to na urzędową kontrolę żywności? Czy mięso in vitro jest zrównoważoną alternatywą i czy w związku z tym nasze mięso będzie w przyszłości pochodzić z laboratorium? Czy owady, glony lub grzyby rzeczywiście oszczędzają zasoby i są zrównoważonymi rozwiązaniami? Jak te wyzwania wpływają na zarządzanie ryzykiem w zakresie kontroli żywności?

Organizatorem kongresu była „Europejska Wspólnota Robocza ds. Inspekcji Żywności i Ochrony Konsumentów (EWFC). 

7 października 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice odbyła się odbyła się V Konferencja naukowa „Etyka zawodowa lekarza weterynarii – trudne tematy”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Krajowa Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli lekarze – przedstawiciele wszystkich środowisk – wolnej praktyki, inspekcji weterynaryjnej i pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów medycyny weterynaryjnej z całego kraju oraz studenci – przyszli członkowie naszej korporacji.

W pierwszej części konferencji uczestniczy mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr n. wet P. Skrzypczaka pt: „Eutanazja – prawo, usługa, etyka” oraz dr n. wet. Wojciecha Hildebranda, który próbował odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne są standardy wykonywania usług lekarsko-weterynaryjnych. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. M. Wrońskiego na temat uczciwości i nieuczciwości w świecie nauki oraz lek. wet. Mirosławy Lewickiej o relacjach między lekarzami weterynarii a rzecznikami odpowiedzialności zawodowej.   

Druga część konferencji rozpoczęła się od wystąpienia dr hab. prof. UPWr na temat dydaktyki etyki oraz dr n. wet. Robert Karczmarczyk prof. UPWr pt: „Informacja a reklama – między biznesem a etyką”

Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował na konferencji jej Sekretarz Jacek Łukaszewicz.

W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji.

W dniach 6-8 października 2023 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyło się szkolenie sędziów sądów okręgowych i Sądu Krajowego. Wprowadzenia dokonał Przewodniczący Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego dr n. wet. Zbigniew Jarocki, który wyjaśnił motywy, które zadecydowały o konieczności zorganizowania spotkania. Jednym z prelegentów był adwokat dr Piotr Rodziewicz, który przybliżył słuchaczy w „Prawne uwarunkowania prawidłowo sporządzonego orzeczenia i postanowienia”. Kolejnym prelegentem był sędzia Bronisław Szydło, który opowiedział o „Najczęstszych błędach proceduralnych w postępowaniu w I instancji”. Po obydwu wykładach odbyła się dyskusja, podczas której sędziowie podzielili się doświadczeniami ze swoich izb okręgowych.

 

Od początku roku do lipca, odnotowano zaledwie 2 przypadki zachorowań dzikich zwierząt na wściekliznę. Dane te w porównaniu z ubiegłym rokiem, w którym odnotowano ich 36, można nazwać zadowalającymi. Dziś w Światowym Dniu Walki ze Wścieklizną warto jednak głośno mówić o tym, co można zrobić, aby wyeliminować tę śmiertelną chorobę.

Światowy Dzień Walki ze Wścieklizną w tym roku obchodzony jest pod hasłem „All for 1, One Health for all” oddającym ideę jednego zdrowia wspólnego dla świata zwierząt i ludzi.  Po raz pierwszy zorganizowano 8 września 2007 w Atlancie. Współfinansowany był przez światowe organizacje: Zdrowia (WHO), Zdrowia Zwierząt (OIE) i Pan American Health Organization (PAHO/AMRO).

W Polsce liczba przypadków wścieklizny jest w tym roku niska, dzięki szeroko zakrojonym programom szczepień zwierząt domowych oraz dzikich oraz działaniom edukacyjnym. Jednakże nie możemy osiąść na laurach. Musimy pamiętać, że w sytuacja epizootyczna w Polsce w zakresie wścieklizny w poprzednich latach była niezwykle poważna. W 2021 r. zanotowaliśmy aż 118 przypadków tej choroby, a w zeszłym roku 39. Niestety część z nich u zwierząt domowych, co stanowiło śmiertelne zagrożenie dla ich właścicieli. Kontynuowanie programów szczepień oraz edukacja społeczności są kluczowe, aby utrzymać Polskę od rozpowszechniania się tej choroby.

Jak uchronić się przed wścieklizną?

- Świadomość oraz odpowiednie środki ostrożności są kluczowymi elementami w prewencji wścieklizny.  Unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami, szczególnie z tymi, które wykazują objawy wścieklizny, oraz zabezpieczanie swoich zwierząt domowych poprzez regularne szczepienia, może znacząco zmniejszyć ryzyko zarażenia – mówi Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Szczepionki przeciwko wściekliźnie są kluczowym narzędziem w walce z tą chorobą.  - Szczepienia są najbardziej efektywną metodą prewencji wścieklizny. Chronią nie tylko nasze zwierzęta domowe, ale również ludzi, zmniejszając ryzyko transmisji wirusa. Branża od lat wspiera działania związane z zwiększeniem świadomości dotyczącej szczepień zwierząt w tym wścieklizny. Idea #jednozdrowie jasno mówi o tym, że zdrowie naszych towarzyszy ma także wpływ na to czy my sami pozostajemy w zdrowiu – podkreśla Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.

Prowadzone na masową skalę szczepienia przeciw wściekliźnie, dzikich oraz tych domowych zwierząt, powodują znaczne ograniczenie występowania tej śmiertelnej dla ludzi i zwierząt choroby. Prowadzona co roku, od 30 lat akcja szczepienia dzikich zwierząt, niemal wyeliminowała występowanie wścieklizny. Ostatni śmiertelny przypadek zachorowania wśród ludzi miał miejsce ponad 20 lat temu. 

Szczepienie przeciw wściekliźnie psów jest obowiązkowe na terenie całej Polski, koty należy natomiast obowiązkowo szczepić na terenie wybranych województw, ale zasadniczo zaleca się ich szczepienie tak jak w przypadku psów. Warto pamiętać, że w przypadku wścieklizny szczepienie to jedyny sposób, aby uratować życie zarówno zwierzęcia jak i człowieka.  

W dniu 16 września w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie odbył się II Piknik Rodzinny Zawód Zaufania Publicznego zorganizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawód Zaufania Publicznego. Podczas Pikniku przedstawiciele 10 samorządów zawodów zaufania publicznego prezentowali specyfikę swoich zawodów oraz ich znaczenie dla społeczeństwa.

Podczas imprezy, która cieszyła się ogromną frekwencją mieszkańców Warszawy i nie tylko, przedstawiciele Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej mieli okazję zaprezentować tajniki zawodu lekarza weterynarii. Mówili o znaczeniu pracy lekarzy weterynarii w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwalczaniu chorób odzwierzęcych oraz znaczeniu badań i zabiegów profilaktycznych dla utrzymania dobrostanu zwierząt.

Samorząd lekarzy weterynarii reprezentowali Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRL-W oraz Mirosław Kalicki i Paweł Mateńko członkowie KRL-W, którzy mówili o ich codziennej pracy oraz jej znaczeniu dla społeczeństwa. Nie zabrakło pytań o obowiązkowe szczepienia zwierząt oraz zasady wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.  Można się było także dowiedzieć  o specyfice leczenia zwierząt egzotycznych i pracy lekarza weterynarii w ogrodach zoologicznych. Imprezie towarzyszyły zabawy i konkursy dla dzieci.

Piknik objął patronatem honorowym Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Więcej o zawodach zaufania publicznego na stronie www.zaufani.org

W dniu 12.09. br. w Warszawie odbyła się konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt:” Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”. - Nie ma bezpiecznej Polski bez silnych, niezależnych zawodów zaufania publicznego - powiedział na otwarcie wydarzenia Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny pod tytułem: "Zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim", w którym wzięli udział: Marek Mastalerek - Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Przemysław Małecki – Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej, Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izba Rzeczników Patentowych. Moderatorem dyskusji była Redaktor Karolina Lewicka.

Podczas swojego wystąpienia Prezes M. Mastalerek omówił krótko specyfikę i różnorodne formy wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Wymagają one dużego zakresu wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych. Lekarz weterynarii  musi nie tylko być dobrym klinicystą i znać się na leczeniu wielu gatunków zwierząt, ale również posiadać wiedzę z zakresu weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska, czy nawet  ekonomiki rolnictwa. Musi mieć wysoki poziom kompetencji osobistych, a wreszcie w wielu przypadkach umiejętności biznesowe i PR-owe. Prezes M. Mastalerek zwrócił także uwagę na to jak ważną rolę pełnią w samorządach zaufania publicznego piony odpowiedzialności zawodowej, które zajmują się przypadkami złamania zasad etyki i przepisów prawa.
- Postanowiliśmy się w tymi sprawami rozprawiać się bardzo surowo. U nas nie ma czegoś takiego, że ręka rękę myje. Świadczą o tym statystyki. Ponad 70% spraw kierowanych do rzeczników odpowiedzialności zawodowej, które przechodzą potem do sądów lekarsko-weterynaryjnych kończą się przegraną lekarzy weterynarii. Dlatego, że zależy nam na oczyszczeniu środowiska. Każdą taką sprawę traktujmy niezwykle poważnie i nie wahamy się zawieszać prawa wykonywania zawodu, są także nagany lub upomnienia – powiedział Marek Mastalerek Prezes KRLW.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili także potrzebę współpracy z mediami w celu budowania pozytywnego wizerunku zawodów zaufania publicznego.

 Pełny zapis konferencji znajduje się tu: https://www.youtube.com/watch?v=PN1H-EMznlg

Fot.: Urszula Mróz

Luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Znajdź nas

facebook