18 listopada, podczas pełnienia służby, we własnej kancelarii została zamordowana Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego wyrażamy szczere ubolewanie i głęboki żal, że doszło do tak brutalnego i bezprecedensowego ataku.
Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom agresji, w tym również werbalnej kierowanej wobec przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Domagamy się także okazywania należnego nam szacunku przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Marek Mastalerek

Urzędowi Lekarze Weterynarii pełniący nadzór w zakładzie Animex Foods Sp. z o.o. oddział w Starachowicach wypracowali stanowisko odnoszące się do informacji o prawdopodobnych planach zastąpienia urzędowych lekarzy weterynarii przez urzędowych pracowników pomocniczych.

stanowisko ULW

06606 13 22 KPPW PETYCJA podpisana 1

06606 13 22 KPPW PETYCJA podpisana 2

06606 13 22 KPPW PETYCJA podpisana 3

 

Urzędowi Lekarze Weterynarii pełniący nadzór w zakładzie Animex Foods Sp. z o.o. oddział w Suwałkach wypracowali stanowisko odnoszące się do informacji o prawdopodobnych planach zastąpienia urzędowych lekarzy weterynarii przez urzędowych pracowników pomocniczych.

stanowisko ULW

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podziękował za wsparcie Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) w kwestii waloryzacji wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz regulacji płacowych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

list FVE

KILW podziękowania

W związku z gratulacjiami otrzymanymi od ukrainskich lekarzy weterynarii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaaryjnej przesłał list z podziekowaniami.

gratulacje

KILW podziękowania

0280 15 22 KILW do Prezesów OILW komunikat organizacyjny

8 listopada w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Rady Programowej Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii. Wzięli w nim udział (od lewej na zdjęciu): dr hab. Michał Skibniewski, dr hab. Jarosław Popiel prof. UPWr, lek. wet. Tomasz Górski, prof. dr hab. Tomasz Janowski, dr n. wet. Wojciech Hildebrand, lek. wet Marek Mastalerek (prezes KRL-W), lek. wet Andrzej Lisowski oraz w formie on-line dr n. wet. Mirosław Kalicki, lek. wet Maciej Gogulski i prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk.  

Rada Programowa Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii zdecydowała o wyborze na przewodniczącego: Tomasza Janowskiego, na wiceprzewodniczącego: Tomasza Górskiego oraz na Sekretarza: Andrzeja Lisowskiego.

Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie powołania następujących krajowych konsultantów w poszczególnych dziedzinach klinicznych:

 • Agnieszka Noszczyk Nowak - Kardiologia psów i kotów
 • Marcin Wrzosek - Neurologia psów i kotów
 • Jerzy Gawor - Stomatologia psów i kotów
 • Dorota Pomorska Handwerker - Dermatologia psów i kotów
 • Dariusz Jagielski - Onkologia psów i kotów
 • Andrzej Rychlik - Gastroenterologia psów i kotów
 • Piotr Skrzypczak - Anestezjologia i intensywna terapia psów i kotów
 • Łukasz Adaszek - Choroby zakaźne i pasożytnicze psów i kotów
 • Wojciech Niżański - Patologia i biotechnika rozrodu psów i kotów
 • Andrzej Raś - Patologia i biotechnika rozrodu koni
 • Agnieszka Pękala Safińska - Choroby ryb
 • Zygmunt Pejsak - Choroby zakaźne i pasożytnicze świń

Docelowo przewiduje się, że w ramach SCDZLW będzie funkcjonowało 25 krajowych konsultantów.

Rada Programowa określiła także wymagania wobec podmiotów przeprowadzających certyfikowane szkolenia oraz uchwaliła „Regulamin Certyfikowanych Szkoleń Lekarzy Weterynarii”.

Samorząd uczynił w ten sposób kolejny krok na drodze do uruchomienia szkoleń certyfikacyjnych dla lekarzy weterynarii.

Zachęcamy do zapoznania się z Manifestem Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego w sprawie braku postępów w negocjacjach z MRiRW i rozpoczęciem do przygotowania protestu lekarzy weterynarii.

 

Manifest  

 

 

Marzec 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Znajdź nas

facebook