Przedstawiamy pismo zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego w sprawie rzekomych zakażeń kotów wirusem grypy ptaków.

 

pismo 

Przychodnia Weterynaryjna THERIOS oraz Team Ingarden Education organizują:

 

I Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2023 

 

Gdzie: Myślenice, strzelnica sportowa kompleksu Sport Myślenice

Kiedy: 7-9 lipca 2023

 

Patronat honorowy: 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjne

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

 

Szczegóły, tj program, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin zawodów widnieją pod linkiem

therios.pl/wydarzenia

konkurs literacki.jpg

 

REGULAMIN 

 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej złożył na ręce Pani Marioli Łodzińskiej gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

pismo KILW

odp. NIPIP

mistrzostwa-min.jpg

 

REGULAMIN

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wraz z Polskim Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych - Polprowet wyrażają głębokie zaniepokojenie projektem kompromisu szwedzkiej prezydencji w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego opłat i należności na rzecz Europejskiej Agencji Leków (2022/0417 (COD)).

 

pismo 

12 -14 maja w Kołobrzegu odbyło się wiosenne spotkanie Grupy Wyszehrad Vet +, w którym wzięły udział delegacje z następujących krajów: Austrii, Belgii,  Chorwacji, Czech, Niemiec i Bawarii, Węgier, Włoch, Niderlandów, Północnej  Macedonii, Polski, Hiszpanii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Spotkanie otworzył Piotr Kwieciński Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki UEVP (Union of European Veterinary Practitioners), który przywitał gości i przypomniał, że niedługo będzie 10 rocznica pierwszego spotkania Grupy Wyszehradzkiej.  

W pierwszej części spotkania o priorytetach działań swoich organizacji mówili: Rafael Laguens prezydent Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii WVA (World Veterinary Association) oraz Nancy De Briyne dyrektor wykonawcza FVE (Federation of Veterinarians of Europe). Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień szefów poszczególnych europejskich unii lekarzy weterynarii:

  • Jason Aldiss z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Zdrowia Publicznego - UEHV (Veterinarians for Public Health),
  • Jane Clark z Europejskiej Unii Urzędowych Lekarzy Weterynarii - EAVSO (European Assossiation of State Veterinary Officers),
  • Massenzio Fornasier z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii w Nauce, Badaniach i Przemyśle – EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry),
  • Piotr Kwieciński z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki UEVP (Union of European Veterinary Practitioners).

W panelu poświęconym zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Monika Skowron z Głównego Inspektoratu Weterynarii przedstawiła bieżącą sytuację epizootyczną Polski w związku z walką z afrykańskim pomorem świń oraz grypą ptaków. O szerszym wymiarze walki z ASF oraz HPAI mówił Giovanni Guadagnini z Europejskiej Unii Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, który zwrócił uwagę, że problem ten ma charakter ogólnoeuropejski, a nawet globalny. Podkreślił, że znane są przypadki bardzo szybkiego przenoszenia się wirusa ASF, np. wzdłuż szlaków komunikacyjnych i autostrad, co wskazywałoby na duże znacznie wektora ludzkiego w jego rozprzestrzenianiu.   

Siegfried Moder z Niemieckiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki BPT (Bundesverband Praktizierender Tierärzte) mówił o zagrożeniach epidemiologicznych związanych z występowaniem wirusa grypy ptaków. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ między 3 grudnia a 1 marca w Europie HPAI (H5N1) zanotowano w 24 krajach. Niestety wirus ma możliwość ewolucji w jeszcze bardziej chorobotwórcze mutacje, które potem mogę być przenoszone na człowieka.  

Następnie delegacje odbyły dyskusję na temat zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w swoich krajach oraz problemów z tym związanych.

Ważnym elementem posiedzenia był panel poświęcony pomocy dla Ukrainy. Prof. Ałła Vyniarska przedstawiła trudną sytuację lekarzy weterynarii, którym przyszło pracować w warunkach działań wojennych. Marek Mastalerek przedstawił działania Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej na rzecz ukraińskich lekarzy weterynarii. Oprócz pomocy rzeczowej  w postaci zakupu samochodu do przewożenia pomocy humanitarnej oraz zakupu 6 generatorów prądowych, polscy lekarze weterynarii wyrazili gotowość przyjęcia pod swój dach 130 rodzin ukraińskich lekarzy weterynarii, które musiały uciekać z kraju po agresji Rosji na Ukrainę. Polski samorząd zaangażował się także w pomoc w tworzeniu na Ukrainie niezależnego samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Prof. Ałła Vyniarska zwróciła uwagę, że wojna doprowadziła do ogromnego wzrostu w Ukrainie bezdomności zwierząt oraz towarzyszących im chorób. Ukraińscy lekarze weterynarii mają problem z opanowaniem sytuacji z powodu wciąż trwających działań wojennych oraz braku leków i szczepionek. W efekcie rośnie zagrożenie m.in. rozprzestrzenienia się wścieklizny. Tylko w obwodzie lwowskim przez cały 2022 r. zanotowano 40 przypadków śmierci zwierząt z powodu wścieklizny, w tym 18 lisów, 10 psów, 9 kotów oraz 3 koni. 

W wyniku obrad uczestnicy posiedzenia przyjęli dwa stanowiska. W pierwszym wezwali do podjęcia działań związanych z zagrożeniem znacznego wzrostu ryzyka wścieklizny w związku z wojną w Ukrainie. Zwrócono w nim uwagę, że w wyniku działań wojennych na teren Unii Europejskiej wjechało wielu uchodźców z pominięciem obowiązujących procedur wjazdu dla towarzyszących im zwierząt. Uczestnicy obrad Grupy Wyszehradzkiej Vet + uznali, że niezbędna jest skoordynowana akcja państw Unii Europejskiej w celu pomocy Ukrainie w walce z wścieklizną. 

W drugim stanowisku Grupa Wyszehradzka Vet + dostrzegając trwającą pandemię wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz mając na uwadze koszty ekonomiczne i społeczne, jakie niesie ze sobą ta choroba, a także etyczne aspekty dobrostanu zwierząt, zwróciła uwagę na konieczność wypracowania jednolitych i systemowych rozwiązań tego problemu.

W ostatniej części spotkania członkowie Grupy Wyszehrad Vet + spotkali się i odbyli dyskusję z kandydatami do zbliżających się wyborów do władz FVE i UEVP.

W dniu 11 maja w Kołobrzegu odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej w składzie: Marek Mastalerek Prezes KRLW, Marek Kubica Wiceprezes KRLW, Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRLW z członkami Rady Najwyższej Ukrainy w składzie: Cherniavskyi Stepan oraz Bunin Serhii. W spotkaniu wzięli także udział: prof. Ałła Vyniarska oraz Zbigniew Wróblewski pełnomocnicy KRLW do spraw pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom dotkniętym konfliktem wojennym.

Spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej, która jest zainteresowana stworzeniem w swoim kraju niezależnego samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Marek Mastalerek Prezes KRLW wyjaśnił korzyści dla społeczeństwa, gospodarki państwa oraz samych lekarzy weterynarii wynikające z istnienia Samorządu oraz przekazał informacje dotyczące jego struktury i prawnych zasad funkcjonowania w Polsce. Z kolei Wiceprezes KRLW Marek Kubica mówił o roli lekarzy weterynarii w uregulowaniach Światowej Organizacji Handlu, w szczególności Porozumienia w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (Porozumienie SPS). Wymaga ono istnienia w każdym państwie członkowskim „statutowego organu weterynaryjnego”,  czyli  autonomicznego organu regulacyjnego dla lekarzy weterynarii, którym w przypadku Polski jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Na zdjęciu od lewej: Marek Kubica, Zbigniew Wróblewski, Serhii Bunin , Jacek Łukaszewicz, Stepan Cherniavskyi, Marek Mastalerek oraz Ałła Vyniarska.

 

  

Poniżej przedstawiamy Państwu korespondencję z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii dotyczącą wniosku OZZLW zwołania "debaty samorządów zawodów zaufania publicznego poświęconej sytuacji prawnej i społecznej urzędowych lekarzy weterynarii, w tym także wyznaczonych lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, oraz możliwym zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i dobrostanu zwierząt" wraz z odpowiedzią Marka Mastalerka Prezes KRLW. 

 

pismo OZZLW 

 

odpowiedź KRLW 

poprawione Zaproszenie na Konferencję Kołobrzeg 23

 PROGRAM

REGULAMIN

Luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Znajdź nas

facebook