Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwrócił się do Wicepremiera i ministra rolnictwa Henryk Kowalczyka z prośbą o wskazanie najbliższego możliwego terminu spotkania przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego w celu podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących wejścia w życie wypracowanych wspólnie ustaleń. H. Kowalczyk został poinformowany, że lekarze weterynarii wezmą udział w "Marszu Godności" organizowanym przez NSZZ "Solidarność" oraz nie wykluczają przystąpienia do bardziej radykalnych form protestu. 

pismo 

stanowisko KRLW 

 

 

 

Delegacja Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w osobach Wiceprezesów: Tomasza Górskiego oraz Marka Kubicy 25.10 wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które poświęcone było rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2023 r.

Wiceprezes T. Górski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia w sprawie nieujęcia bezpośrednio w projekcie budżetu pieniędzy na wzrost wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, co groziłoby likwidacją przyznanych już podwyżek oraz brakiem funduszy na utworzenie nowych etatów w 2023 r.  

W odpowiedzi wiceminister Ryszard Bartosik zapewnił, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2022 r. w części 83 Rezerwy celowe, w pozycji 44 „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych” zostały zaplanowane wydatki w wysokości 149 mln zł na sfinansowanie skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń oraz utworzenia 915 nowych etatów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii w 2022 roku.

Delegacja KRL-W zwróciła także uwagę, że od wielu lat wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt są finansowane z rezerwy budżetowej, co powoduje wiele praktycznych problemów. – Środki z rezerwy są uwalniane zawsze z opóźnieniem, co oznacza, że lekarze weterynarii otrzymują z opóźnieniem, nawet kilkumiesięczny, pieniądze za wykonane czynności z wyznaczenia. Ten problem dotyka nas od lat – mówił wiceprezes KRL-W T. Górski.

Wiceminister rolnictwa R. Bartosik zapowiedział że szczegółowe ustosunkowanie się do uwag zostanie przesłane do KIL-W na piśmie.

 

 

logo Zachodnio

Rada Zachodniopomorskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
zaprasza na

NADMORSKI WETERYNARYJNY
BAL ANDRZEJKOWY

który odbędzie się 26 listopada 2022r.
o godz. 20:00

w

Restauracji

Hotelu Król Plaza Spa & Wellness

Ul. Bałtycka 16
76-107 Jarosławiec

hotel nadmorze

 

Koszt całkowity 300 zł od osoby!!!

Nocleg w 2 osobowym apartamencie z aneksem.

W trakcie pobytu zapewniamy
bezpłatne korzystanie ze strefy wellness
(basen, sauny, łaźnia parowa, grota solna, jacuzzi)

Bal Andrzejkowy z orkiestrą
Uroczysta kolacja z wykwintnym menu
Fotobudka
Obecność Wróżki

Pyszne śniadanie w niedzielę formie bufetu szwedzkiego
oraz przedłużona doba hotelowa do godz. 13:00

 

1

Zgłoszeniowe mailowe uczestnictwa jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych, do tworzenia listy uczestników konferencji i kontaktu z nimi w sprawie Wydarzenia, jak i kolejnych wydarzeń w cyklu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Przesłanie maila zgłoszeniowego traktujemy również jako akceptację niniejszego regulaminu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w NADMORSKIM WETERYNARYJNYM BALU ANDRZEJKOWYM jest przesłanie maila z danymi uczestnika na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników.
 3. Organizator wysyła natychmiastowo, drogą mailową, potwierdzenie wstępnej rezerwacji. W ciągu najdalej 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty, uczestnik otrzyma również potwierdzenie uczestnictwa.
 4. Cena uczestnictwa to 300 zł/osobę w apartamencie dwuosobowym.
 5. Napoje alkoholowe dostępne za opłatą w barze.
 6. Wiadomość potwierdzająca rezerwację zawiera szczegóły dotyczące dokonania opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 21 dni przed terminem wydarzenia, wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni - zwrot opłat nie jest przewidywany.
 8. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.
 9. Każdemu uczestnikowi konferencji przysługuje prawo reklamacji przesłanej do biura Izby, do 14 dni po odbytej konferencji. Ze względu na specyfikę usług regulamin reklamacji będzie ustalany szczegółowo pod dane wydarzenie.
 10. Zwroty w przypadkach zasadnych następują do 30 dni od dnia zakończenia konferencji.
 11. Parking na terenie obiektu bezpłatny.
 12. Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych przez Hotel usług.
 13. Uczestnik może we własnym zakresie dokupić nocleg w dniach wcześniejszych lub późniejszych po Balu andrzejkowym.
 14. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 listopada 2022 r.
 15. Link do hotelu www.krolplazaspa.pl

 

8 października w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice odbyła się odbyła się IV Konferencja naukowa „Etyka zawodowa lekarza weterynarii – znaczenie dla samorządu”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Krajowa Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli lekarze - przedstawiciele wszystkich środowisk - wolnej praktyki, inspekcji weterynaryjnej i pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów medycyny weterynaryjnej z całego kraju oraz studenci - przyszli członkowie naszej korporacji.

W pierwszej części konferencji uczestniczy mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr n. wet. Wojciecha Hildebranda na temat autorytetów w zawodzie lekarza weterynarii oraz prof. Marianny Szczypki na temat etycznego stosowania leków przeciwbakteryjnych u zwierząt. A także rozważań lek. wet. Bogusława Czerskiego na temat wyzwań i zagrożeń dla etyki urzędnika. Pierwszą cześć zakończyło wystąpienia dr hab. Tomasza Piekota, kierownika Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego na temat upowszechniania standardu prostego języka, którego celem jest poprawa efektywnej komunikacji między klientem, a lekarzem weterynarii.  

W drugiej części uczestnicy konferencji wzięli udział w debacie na temat nagradzania i wynagradzania za pracę dla i w samorządzie, którą poprowadził dr n. wet. Robert Karczmarczyk prof. UPWr oraz dr prawa mec. Anna Zalesińska z samorządu radców prawnych. Zakończeniem konferencji było wystąpienie Roberta Karczmarczyka zatytułowane „Co oznacza godność zawodu”.

Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował na konferencji jej Sekretarz Jacek Łukaszewicz. 

W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Granicznych Lekarzy Weterynarii wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący środków budżetowych i wynagrodzeń.

wniosek

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący środków budżetowych i wynagrodzeń.

wniosek

IMG_1794 corr 2-min.jpg

 

 XVI Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt" we Wrocławiu 24-25.09.2022

Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemicznymi ograniczeniami powrócił XVI Kongresu „Problemy w rozrodzie małych zwierząt”, organizowany partnersko przez Katedrę Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Towarzystwo Biologii Rozrodu przy udziale Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Program Kongresu był wyrazem pasji i zamiłowania do medycyny weterynaryjnej osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia. Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni liczni uznani, europejscy i krajowi specjaliści ze światowej ekstra ligi „International Speakers”: Alain Fontbonne (Alfort, Francja), Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń, Austria), Ann van Soom (Gandawa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, Włochy), Sandra Goericke-Pesch (Hanower, Niemcy), Sebastian Arlt (Berlin, Niemcy), Andrea Münnich (Berlin, Niemcy), Tadeusz Frymus (Warszawa), Wojciech Niżański (Wrocław), Andrzej Połozowski (Wrocław). Nasz Kongres kolejny raz posiadał charakter prawdziwie międzynarodowy, nie tylko dzięki wykładowcom z wielu krajów świata, ale także dzięki uczestnikom zza granicy m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Serbii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zaproponowana przez Organizatorów tematyka wykładów uwzględniała najbardziej aktualne obszary zainteresowań lekarzy praktyków i naukowców zajmujących się rozrodem zwierząt towarzyszących. Były to m.in. problemy rozrodcze ras brachycefalicznych, wady i zalety różnych form antykoncepcji, wyznaczanie terminu krycia, prowadzenie ciąży i porodu, bankowanie i transport nasienia, antybiotyki a płodność, neonatologia, czynność tarczycy i jej wpływ na płodność, etyka w rozrodzie, regulacja płodności i cyklu jajnikowego oraz wpływ parazytoz, mykoplazm i chlamydii na płodność. Dwie sesje, zatytułowane: „Perspektywy i wyzwania w rozrodzie małych zwierząt” oraz „Rozród wspomagany” zorganizowane były w ramach realizacji projektu NAWA ScienceNet (nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001). Prof. Wojciech Niżański przedstawił założenia i efekty tego trzyletniego grantu, którego celem było m.in. sieciowanie europejskich ośrodków zajmujących się biotechnikami rozrodu zwierząt. Wykładowcami podczas tych sesji byli partnerzy projektu: Alain Fontbonne (Alfort, Francja), Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń, Austria), Ann van Soom (Gandawa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, Włochy).

Przygotowaliśmy także Sesję plakatową, swoistą platformę wymiany myśli i forum dyskusji pomiędzy praktykami i naukowcami, a trzy najlepsze plakaty zostały wyróżnione bardzo cennymi nagrodami – wszyscy nagodzeni otrzymali wejściówki na przyszłoroczny kongres, a nagrodą za I miejsce był dodatkowo iPad Air firmy Apple. Pierwsze miejsce zajął plakat autorstwa: Gałuszka A., Pawlicki P., Pardyak L., Ramisz G., Kotula-Balak M. Non-canonical estrogen receptor expression in the dog testis. Drugie miejsce przyznano za doniesienie dotyczące przedoperacyjnego wlewu krystaloidów – wpływu na śródoperacyjne parametry matek poddanych cesarskiemu cięciu, żywotność szczeniąt i gazometrię krwi pępowinowej (autorstwa Ochota M., Niżański W., Kiełbowicz Z., Antończyk A.), a trzecie miejsce plakat dotyczący nieprawidłowości chromosomowych i polimorfizmu genu LHCGR u kotów z zaburzeniami rozwoju płci – analiza 17 przypadków (autorstwa Szczerbal I., Stachowiak M., Nowacka-Woszuk J., Nowak T., Sowińska N., Łukomska A., Gogulski M., Badura M., Sklorz-Mencel K., Jagódka D., Niżański W., Dzimira S., Świtoński M.).

Podczas trwania Kongresu aktywne było stoisko przyjaciół z Ukrainy, którzy prowadzili kwestę na pomoc humanitarną ofiarom wojny. Na darczyńców czekały niebiesko-żółte serca i przepiękne rękodzieła wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej z Żółkwi w Ukrainie. W kongresie uczestniczyło aż 30 lekarzy weterynarii z tego kraju.

Kongres corocznie cieszy się zainteresowaniem nie tylko lekarzy weterynarii, ale również hodowców psów i kotów, dla których tradycyjnie zorganizowano osobną konferencję hodowlaną – Seminarium „Dzień Hodowcy”. We współpracy z firmą Royal Canine, odbyła się seria wykładów dotycząca racjonalnej opieki nad rozrodem oraz dobrostanu w hodowli, etyce rozmnażania, prowadzeniu ciąży, porodu oraz roli hodowcy w odchowie noworodków. Pytań było tak wiele, że dyskusja przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez szerokiego udziału naszych partnerskich firm: Hill’s, Virbac, Royal Canin, Dechra, DRAMIŃSKI, Edra Urban & Partner, EMS Euromed Medical Solution, Grande Finale, Insatex, MEDiVET, SONOlife, VETISS, Vetlab, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Równie gorące podziękowania kierujemy do Magazynu Weterynaryjnego, Weterynarii w Praktyce, Życia Weterynaryjnego oraz portalu weterynarianews.pl za obsługę medialną.

Wykłady, jak i cała organizacja Kongresu, spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników krajowych i zagranicznych. We Wrocławiu na Kongresie Rozrodu warto być!

Zapraszamy do Wrocławia ponownie za rok
Planujemy już teraz bardzo interesujące tematy


Wojciech Niżański

 

 

IMG_1378-min.JPGIMG_1268-min.JPGIMG_1219-min.JPGIMG_1789-min.JPG IMG_1734-min.JPGIMG_1510-min.JPG

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wypłat wynagrodzeń za wykonywanie czynności określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

wniosek 

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego skierował do Wicepremiera Henryka Kowalczyka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo z prośbą o wskazanie najbliższego możliwego terminu spotkania.

pismo do MRiRW

24 września na Skwerze Tadeusza Kahla w Warszawie odbył się „Piknik rodzinny zawodów zaufania 2022”, w którym wzięli udział przedstawiciele 14 samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Patronat honorowym nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawiacy, licznie spacerujący tego dnia Bulwarami Wiślanymi, mogli spotkać się z przedstawicielami czternastu samorządów zawodów zaufania publicznego, którzy opowiadali o specyfice  ich codziennej pracy oraz jej znaczeniu dla społeczeństwa. Imprezie towarzyszyły zabawy i konkursy dla dzieci.

Samorząd lekarzy weterynarii reprezentowali Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRL-W, Mirosław Kalicki i Paweł Mateńko członkowie KRL-W oraz Michał Tracz członek Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy przedstawiali znaczenie pracy lekarzy weterynarii w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwalczaniu chorób odzwierzęcych oraz znaczenie badań i zabiegów profilaktycznych dla utrzymania dobrego stanu zdrowia zwierząt. Na stoisku naszego Samorządu udzielano także informacji dotyczących wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Można się było także dowiedzieć  o specyfice leczenia zwierząt egzotycznych i pracy lekarza weterynarii w ogrodach zoologicznych.       

Piknik zorganizowany został w pierwszą rocznicę podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Marzec 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Znajdź nas

facebook