Szanowni Państwo.

W związku z potrzebą zwiększenia przepływu informacji oraz promocji działań podejmowanych przez samorząd lekarsko-weterynaryjny, na portalu społecznościowym Facebook został uruchomiony Fanpage Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Pod adresem https://www.facebook.com/izbalekwet/ będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące podejmowanych przez nas inicjatyw. Zwracam się z prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie powyższego adresu, osobiste podlajkowanie i obserwowanie Fanpage’a, a także udostępnianie zamieszczanych tam informacji.

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, NSZZ "Solidarność" Pracowników Weterynarii oraz Stowarzyszenie "Medicus Veterinarius" wystosowały apel do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej oraz zapowiedzianej przez MRiRW "reformy systemu nadzoru weterynaryjnego".

 

apel do Premiera

5 marca delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wzięła udział w posiedzeniu stałej podkomisji ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, która zajęła się tematem planowej przez rząd reformy systemu nadzoru nad rzeźniami.

Reprezentujący MRiRW wiceminister Rafał Romanowski potwierdził doniesienia medialne, że planowana jest etatyzacja wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii. Reforma zakłada także pionizację Inspekcji Weterynaryjnej.

Podczas dyskusji Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z uznaniem odniósł się do pomysłu pionizacji Inspekcji Weterynaryjnej, ale jednocześnie podkreślił, że za tym powinno pójść wyprowadzenie Inspekcji Weterynaryjnej spod nadzoru ministerstwa rolnictwa i podporządkowanie jej bezpośrednio Premierowi na wzór Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedstawiciele KRL-W negatywnie odnieśli się do pomysłu etatyzacji wyznaczeń. Przypomnieli, że w 2017 r. MRiRW oszacowało koszty realizacji tego pomysłu na 727 mln zł., podczas, gdy koszty wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej związki zawodowe oszacowały na kwotę 160 mln zł. Zdaniem Prezesa KRL-W jeżeli chcemy skutecznie uniknąć w przyszłości takich afer jak ujawniona przez telewizję TVN, sprawa z nielegalnym ubojem bydła w Ostrowi Mazowieckiej, rząd powinien skupić się na przywróceniu takich instrumentów nadzoru jak np. świadectwa zdrowia na przemieszczanie się zwierząt. - Ten incydent świadczy tylko o tym, że kolejni ministrowie rolnictwa, robiąc ukłon w kierunku przedsiębiorców i rolników, pozbawiali Inspekcję Weterynaryjną kolejnych skutecznych narzędzi prawnych do kontroli - mówił Jacek Łukaszewicz Prezes KRL-W.

Przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego zwrócili uwagę, że sytuacja w Ostrowi Mazowieckiej była przestępstwem, a żadna rewolucja w systemie nadzoru nie zapobiegnie ich popełnianiu. - Niezależnie od tego czy będzie etatyzacja czy będzie tak jak teraz, czyli będą wyznaczeni lekarze weterynarii, to jeżeli podmiot będzie nieuczciwy i będzie chciał zrobić w nocy to co zdarzyło się w Ostrowi Mazowieckiej, to takie rzeczy będą się działy - przekonywał Jerzy Chodkowski z KRL-W.    

Podczas posiedzenia sejmowej komisji podkreślano potrzebę wzmocnienia finansowo-kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz wzmocnienia nadzoru nad gospodarstwami rolnymi. - Problem następuję w na terenie gospodarstwa. Gdyby był tam obowiązkowy nadzór lekarsko-weterynaryjny to nie doszłoby do sytuacji kiedy zwierzęta niezdolne do poruszania się wyjeżdżają z terenu gospodarstwa - tłumaczył Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalarek, który przypomniał, że pod koniec roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które nakłada na gospodarstwa obowiązek posiadania umowy z lekarzem nadzorującym stado w gospodarstwie. 

Pełen przebieg posiedzenia podkomisji do obejrzenia w poniższym linku: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#D63AAF21EF25FD67C12583AF004C84AD

W miesięczniku "Brać Łowiecka" ukazał się wywiad z Jackiem Łukaszewiczem Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na temat sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej oraz walki z afrykańskim pomorem świń. 

wywiad 

W wyniku audytu DG SANTE Główny Inspektorat Weterynarii opracował wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią. 

pismo GLW

wzór 1

wzór 2 

W tygodniku "Do Rzeczy" ukazał się artykuł o kondycji systemu urzędowej kontroli żywności zawierający wypowiedzi Jacka Łukaszewicza Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę na trudną sytuację Inspekcji Weterynaryjnej oraz przypomniał postulaty samorządu lekarzy weterynarii dotyczące potrzeby wzmocnienia nadzoru.   

http://bit.ly/2E7UjtY

21 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone działaniom podjętym po wybuchu afery z nielegalnym ubojem bydła w jednej z mazowieckich rzeźni. Podczas dyskusji głos zabrał Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który przypomniał, że sprawa ma szerszy kontekst i przytoczył fragment stanowiska Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z 2013 r., w którym zwrócono uwagę na: „wieloletnią błędną politykę resortu rolnictwa, który reprezentując  interesy producentów liberalizował przez lata krajowe przepisy prawa weterynaryjnego oraz sukcesywnie zmniejszał możliwości prowadzenia nadzoru i kontroli właściwych organów państwa w tym zakresie”.

Głos podczas dyskusji zabrał również Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który przypomniał, że zdaniem samorządu lekarsko-weterynaryjnego nowozatrudniony pracownik Inspekcji Weterynaryjnej powinien zarabiać średnią krajową, a pracownik z 10-20 letnim stażem półtorej średniej. Zwrócił też uwagę na potrzebę zmiany przepisów. - Każdy właściciel stada powinien mieć podpisaną umowę z wybranym przez siebie lekarzem weterynarii, który doradzałby rolnikowi i potrafiłby ocenić stan zwierzęcia i wreszcie, który poświadczałby „łańcuch żywnościowy”. Teraz jest to zwykła fikcja. Ten dokument jest często wypełniany przez handlarzy gdzieś po drodze, a jest przecież bardzo ważny dla bezpieczeństwa - mówił M. Mastalerek.

 

Całość posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#3ED572921E251745C125839F002F0F14

 

"Dziennik Gazeta Prawna" opublikował duży materiał dotyczący systemu urzędowej kontroli żywności. Dobrego imienia lekarzy weterynarii broni w nim Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

https://vetpol.inforia.pl/preview,544498120,graph,x7xkor7yi,pl-PL

 

 

Przedstawiamy pismo zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Jacka Kucharskiego w sprawie sprzedaży polskich produktów leczniczych weterynaryjnych za pośrednictwem Internetu. 

pismo J. Kucharski

 

 

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus