Szanowne Koleżanki i Koledzy, lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących podróżnym, poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w prawidłowym przeprowadzaniu niezbędnych czynności i właściwym wypełnianiu dokumentu.

link 

 W imieniu Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwracamy się z prośbą o pomoc i przekazanie 1,5 % podatku dla lekarza weterynarii.

 link

W Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Hodowców Psów Rasowych poświęcone m.in. obowiązkowi czipowania psów. Wzięli w nim udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Jacek Łukaszewicz Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że wraz z ministerstwem rolnictwa przez ostatnie pół roku intensywnie pracowali nad projektem ustawy o znakowaniu i rejestrowaniu zwierząt towarzyszących. - Dostaliśmy gotowy projekt, w którym było zapisane obowiązkowe znakowanie psów oraz ich rejestracja w bazie danych prowadzonej przez Samorząd lekarzy weterynarii. Przypominam, że mamy istniejący 10 lat system paszportów dla zwierząt towarzyszących, który jest wiarygodny i odpowiednio zabezpieczony. Z naszej bazy korzystają wszystkie służby celne w Unii Europejskiej. Wystarczy ten system rozszerzyć o dodatkowe funkcjonalności i sprawa jest załatwiona – mówił w Sejmie Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Niestety ministerstwo rolnictwa wycofało się z obietnic dotyczących skierowania ustawy do dalszych prac legislacyjnych. - Pojawia się pewien projekt. Partnerzy społeczni w postaci Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej ten projekt oglądają. Mówi się tym partnerom, że ten projekt za chwilę rozpocznie swoją drogę legislacyjną. Nagle ten projekt ginie. Parlamentarzyście mają prawa zapytać co się stało – mówił w Sejmie senator Jan Filip Libicki.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili także uwagę, że Krajowa Izba lekarsko-Weterynaryjna nie jest zwykłą organizacją lub spółką prawa handlowego, która w każdej chwili może upaść, a jej umocowanie prawne bierze się z ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

- Lekarze weterynarii to są ludzie z wyższym wykształceniem medycznym, którzy zajmują się dobrostanem zwierząt i jest pewność, że oni to będą robić dobrze. Ktoś musi prowadzić tę bazę. Z całą pewnością nie będą tego robić urzędnicy z MRiRW. A jak nie urzędnicy to kto? Podmioty prywatne? Ja bym się tego obawiał – mówił w Sejmie poseł Władysław Teofil Bartoszewski.

Podczas posiedzenia Zespołu zauważono także problemy z powierzeniem prywatnym spółką prowadzenia rejestru oznakowanym zwierząt. - Istniejące obecnie bazy prywatne prowadzone przez firmy są niewiarygodne. Udowodniliśmy to kiedyś rejestrując w jednej z nich fikcyjnego kota. Nikt nie zweryfikował podanych danych. Wystarczyło tylko dokonać przelewu – powiedział Jacek Łukaszewicz Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na pytania dotyczące przyszłości systemu znakowania i rejestrowania zwierząt towarzyszących MRiRW na odpowiedzieć na następnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Hodowców Psów Rasowych.

Na zdjęciu delegacja KRLW wraz z parlamentarzystami: posłanką Jagną Marczułajtis oraz senatorem Janem Filipem Libickim.

dzień kobiet 23

 

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego życzę wszystkim Paniom reprezentującym zawody zaufania publicznego satysfakcji zawodowej, sukcesów we wszystkich dziedzinach życia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech Wasze kompetencje, mądrość i oddanie misji zawodowej zostaną należycie docenione.

Życzę wszystkiego, co najlepsze!

Włodzimierz Chróścik

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

8 marca świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone od 1910 roku. Obecnie udział kobiet w przestrzeni publicznej jest oczywisty, liczba pań w polityce, biznesie rośnie. Nie inaczej jest z zawodami zaufania publicznego, w których reprezentacja kobiet jest znacząca i nieoceniona.

- Profesjonalną działalność naszych Koleżanek reprezentujących wszystkie zawody zaufania publicznego, doceniamy na co dzień, ale dzisiaj chciałbym szczególnie wszystkie Panie uhonorować i złożyć Im życzenia – powiedział Włodzimierz Chróścik, Przewodniczący OPSZZP, a jednocześnie Prezes KRRP. – Szczerze liczę na coraz większy udział Pań w publicznych obszarach, bo Wasze zaangażowanie, wiedza i doświadczenie, Wasz profesjonalizm zasługują na ogromny szacunek.

Przypominamy, że w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wchodzą: Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Izba Architektów RP, Naczelna Izba Aptekarska, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Kuratorów, Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Udział kobiet w tych samorządach już dziś jest znaczący i wartościowy.

wykres koło

wykres 2

Logotypy po popr

 

 

W związku z toczącymi się pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności, wystosowane zostało pismo z prośbą o zrównanie w przedmiotowym projekcie współczynnika kosztochłonności prowadzenia kształcenia stacjonarnego na kierunku weterynaria z kierunkiem lekarskim. 

pismo do MEiN

ODWOŁANE „XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim”

W związku z małą frekwencją „XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim”  planowane w na 4 marca 2023 r. (sobota) w Stacji Narciarskiej Kaniówka w Białce Tatrzańskiej zostały odwołane.

24 lutego 2022 r. nastąpiła agresja militarna Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Samorząd lekarzy weterynarii stanowczo potępił ten bezprecedensowy krok i wyraził solidarność z dumnym i walecznym narodem ukraińskim. Poruszeni niespotykaną skalą cierpienia jakie wywołał niczym nieuzasadniony atak na suwerenne państwo, polscy lekarze weterynarii w spontanicznym odruchu serca, solidarnością podjęli wysiłki w celu niesienia pomocy obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna we współpracy z okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi zajęła się organizacją pomocy dla lekarzy weterynarii, ich rodzin oraz studentów medycyny weterynaryjnej – uchodźców wojennych z Ukrainy przybywających do Polski.

Jako prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosowałem Apel do polskich lekarzy weterynarii w sprawie pomocy dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy. Zwróciłem w nim uwagę na ogromną ilość oddolnych inicjatyw i pomysłów płynących z naszego środowiska. Podkreśliłem jednak, że podjęcie przemyślanych i skutecznych działań wymaga w pierwszym rzędzie rozpoznania potrzeb ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin, centralnej koordynacji pomocy i zaplecza logistycznego, które może zapewnić Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna we współpracy z izbami okręgowymi i powołanymi w tym celu organizacjami rządowymi. Zaapelowaliśmy także do wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w Polsce o zaangażowanie się w pomoc dla uchodźców oraz oddawanie krwi.

Pomoc i wsparcie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przebiegało w kilku etapach.

Powołaliśmy pełnomocników do pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom dotkniętym konfliktem wojennym: 

- prof. Ałła Vyniarska na Ukrainie

- doktor Zbigniew Wróblewski w Polsce

Ich zadaniem było i jest rozpoznanie aktualnych potrzeb lekarzy weterynarii na Ukrainie i fizyczne niesienie pomocy.

Pierwszym celem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stała się pomoc dla rodzin ukraińskich lekarzy weterynarii, którzy jako uchodźcy wojenni przybyli do naszego kraju. W związku z powyższym zaapelowałem do polskich lekarzy weterynarii o zgłaszanie  możliwości i gotowości zapewnienia ukraińskim koleżankom i kolegom tymczasowych miejsc zakwaterowania. W efekcie ponad 130 polskich lekarzy weterynarii zdecydowało się na przyjęcie ukraińskich uchodźców.

Wojna to nie tylko dramat ludzi, ale także towarzyszących im zwierząt. Członkowie naszego Samorządu aktywnie włączyli się w akcję bezpłatnego szczepienia i znakowania zwierząt towarzyszących, które wraz z uchodźcami przekraczały ukraińsko-polską granicę. Jednocześnie został wydany komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie praktycznych aspektów realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do Unii Europejskiej przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Jako prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zaapelowałem do polskich lekarzy weterynarii, aby w miarę możliwości bezpłatnie leczyli ukraińskie zwierzęta, do czasu kiedy przyznano na ten cel środki z Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). Umożliwiliśmy także wydawanie polskich paszportów dla zwierząt podróżującym obywatelom Ukrainy.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła decyzję o zakupie specjalnego busa do transportu pomocy humanitarnej, w tym sprzętu i produktów weterynaryjnych oraz karmy dla zwierząt domowych na Ukrainę i z powrotem do Polski, uchodźców, lekarzy weterynarii i ich rodziny. Bus służy także do przewozu towarów i osób między placówkami weterynaryjnymi  na terenie Ukrainy. Kolejną wymierną pomocą była decyzja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o sfinansowaniu w 2023 r. zakupu 6 generatorów prądu na potrzeby zakładów leczniczych dla zwierząt na Ukrainie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez naszych ukraińskich przyjaciół zaangażowaliśmy się także w tworzenie Samorządu lekarzy weterynarii na Ukrainie. W lipcu wziąłem udział w posiedzeniu Komisja ds. Polityki Rolnej i Gruntowej Parlamentu Ukrainy pt. „Aktualne kwestie współpracy między Ukrainą i Polski w dziedzinie weterynarii”. Przedmiotem dyskusji i rekomendacji była pilna potrzeba powołania samorządu lekarzy weterynarii (Veterinary Statutory Body), realizującego postulaty Kodeksu Zwierząt Lądowych OIE w celu spełnienia wymagań Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS). Po posiedzeniu posłowie podjęli decyzję o pilnym powołaniu Ukraińskiej Izby Weterynaryjnej na wzór Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Polsce.

W dniach 16–18 czerwca 2022 r. w Londynie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE), w którym wzięła udział delegacja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego FVE przedstawiłem działania jakie polski Samorząd podjął od momentu agresji Rosji na Ukrainę w celu udzielenia pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom. Na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego FVE zostali zaproszeni czterej lekarze weterynarii z Ukrainy, którzy opowiadali o realiach życia i pracy ukraińskich lekarzy weterynarii w warunkach konfliktu zbrojnego. Wizyta dwojga z nich została zorganizowana przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

W dniu 8 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, podczas którego zostało przyjęte stanowisko w sprawie hejtu na lekarzy weterynarii, którzy na granicy ukraińskiej wykonują swoje obowiązki pomagając uchodźcom i zwierzętom wywożonym z Ukrainy.  Zwróciliśmy w nim uwagę, że polscy lekarze weterynarii wraz z innymi służbami od wielu dni pracują na granicy, aby zapewnić uchodźcom szybkie przekroczenie granicy i udanie się w bezpieczne miejsce. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ z setkami tysięcy Ukraińców podążały tysiące zwierząt towarzyszących. Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do Unii Europejskiej. Mimo to zaobserwowaliśmy niezrozumiała krytykę tych rozwiązań oraz żądania zaprzestania wszelkich kontroli i procedur. Towarzyszył temu hejt na lekarzy weterynarii, którzy pełnili służbę na granicach. W stanowisku podkreśliliśmy, że lekarze weterynarii zarówno ci, którzy pracują w Inspekcji Weterynaryjnej jak i lekarzy wyznaczeni do czynności urzędowych, działają na podstawie prawa i w granicach prawa. A fakt, że obowiązują tymczasowe przepisy nie oznacza, że nie obowiązują żadne przepisy. Dlatego zaapelowaliśmy o solidarność i efektywną pomoc dla uchodźców, a nie wywoływanie niepotrzebnych konfliktów.

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2022 r. przyjęło także Apel do Głównego Lekarza Weterynarii o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą.

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęło stanowisko w sprawie zawieszenia Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w prawach obserwatora Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). Czytamy w nim, że w Federacja Rosyjska swoimi działaniami, w tym aktami ludobójstwa, wykluczyła się z cywilizowanej, europejskiej społeczności międzynarodowej, opartej na poszanowaniu prawa do życia i godności ludzkiej, a to powinno skutkować ostracyzmem europejskiej społeczności międzynarodowej wobec wszelkich organizacji wywodzących się z tego kraju. W związku z powyższym, w obecnej sytuacji staje się niemożliwym do zaakceptowania udział w jakiejkolwiek formie Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w pracach FVE, nawet jako obserwatora. Wniosek nasz został przyjęty przez FVE.

W kwietniu Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets. Program ten pozwolił lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt uchodźców z Ukrainy. Dzięki powyższemu programowi lekarz weterynarii może leczyć pacjentów z Ukrainy nie pobierając opłat od ukraińskich posiadaczy zwierząt.

Nasza działania zostały docenione przez naszych ukraińskich przyjaciół. W czerwcu na moje ręce zostało skierowane pismo z organizacji Ukrainian Pet Association Worldwide z podziękowaniami za zaangażowanie w pomoc humanitarną lekarzom weterynarii i leczonym przez nich zwierzętom na terenie Ukrainy. W związku z gratulacjami otrzymanymi od ukraińskich lekarzy weterynarii z okazji Narodowego Święta Niepodległości przesłałem w odpowiedzi list z podziękowaniami.

Potem jeszcze wielokrotnie na moje ręce składane były podziękowania i życzenia dla Naszego Samorządu i wszystkich polskich lekarzy weterynarii za bezprecedensową pomoc jakiej udzieliliśmy i udzielamy naszym koleżankom i kolegom lekarzom weterynarii z Ukrainy.

Moim zdaniem najtrudniejszym zadaniem po zakończeniu działań wojennych będzie pomoc instytucjonalna ukraińskim lekarzom weterynarii w odbudowie i rozwinięciu lecznictwa weterynaryjnego na terenie zniszczonej wojną Ukrainie. Do tego celu będą służyły ewentualne środki budżetowe Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zbiórki pieniędzy, leków weterynaryjnych i paszy dla zwierząt.

Drodzy przyjaciele z Ukrainy, życzę wam siły i odwagi. Obiecujemy, że nie zostawimy Was w potrzebie.

 

Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

10 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie  „Zespołu ds. zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie weterynaryjnej”, w którym wzięli udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz marek Kubica Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas spotkania kontynuowana była dyskusja z poprzednich zebrań Zespołu dotycząca opracowania w 2023 r. krajowej strategii ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, w której to zostaną określone cele oraz przypisane im działania i metody zmierzające do osiągnięcia ograniczenia stosowania przedmiotowych środków u zwierząt gospodarskich.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że skończył się już czas tzw. miękkich rozwiązań,  gdyż nie dają one oczekiwanych efektów. - Należy jak najszybciej wdrożyć w życie przewidziane prawem Unii Europejskiej rozwiązania. Przypominam, że zgodnie z nimi od 1 stycznia 2024 r. w Polsce powinna zacząć funkcjonować elektroniczna książka leczenia zwierząt (eKLZ) oraz elektroniczna bazy danych do monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych gospodarstwach, z podziałem na gatunki zwierząt. Polska jest także jednym z ostatnich krajów w UE, która nie wprowadziła obowiązkowej  kontraktacji lekarzy weterynarii do wizyt kontrolnych w stadach zwierząt. Pojawiła się także pilna potrzeba  dostosowania do polskiego porządku prawnego wielu ważnych spraw, jakie pozostawiono do decyzji krajów członkowskich, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Rozporządzenie 2019/6 stosuje się od 28 stycznia 2022 r. , a nadal nie zostało implementowane  do prawa krajowego. Oznacza to, że branża weterynaryjna działa już ponad rok w stanie prawnym, który jest niedostosowany do nowych realiów, co powoduje chaos regulacyjny. Krajowa ustawa w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. jest bardzo ważna z punktu widzenia zdrowia publicznego i koncepcji „Jednego Zdrowia”, ponieważ jednym z celów unijnych przepisów jest walka z antybiotykoodpornością. Ustawa pozwoli np. na wdrożenie niezbędnych narzędzi monitorowania sprzedaży i użycia leków, a także procedur dla zapewnienia lepszej kontroli jakości dostaw. Dzięki ustawie Polska ma szanse na dopuszczenie promocji immunoprofilaktyki do profesjonalnych hodowców, co może ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii.  Jeżeli chcemy osiągnąć efekty w walce z nadmiernym stosowaniem antybiotyków najwyższy czas zacząć wprowadzać mniej lub bardziej restrykcyjne nakazy administracyjne – powiedział po spotkaniu Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili także uwagę, że równie istotne w ograniczeniu stosowania antybiotyków jest zapewnienie przez hodowców higieny i dobrostanu zwierząt. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest oparta na zaufaniu współpracy między hodowcami a lekarzami weterynarii.  

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź na petycję złożoną przez Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego w dniu pikiety pod gmachem MRiRW. Ministerstwo rolnictwa informuje w nim, że aktualnie nie są prowadzone prace nad nowelizacją rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

odp. MRiRW

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook