Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

48/15/VI 19.03.15 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
47/15/VI 19.03.15 w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał załącznik
46/15/VI 19.03.15 o zmianie uchwały Nr 11/2013/VI KRL-W z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
45/15/VI 19.03.15 w sprawie upoważnienia Prezydium KRL-W do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
44/15/VI 19.03.15 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015
43/15/VI 19.03.15 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V KRL-W z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

Zasady Gospodarki Finansowej

Wzór 1 - plan budżetowy KILW

Wzór 2 - projekt budżetu OILW

Wzór 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu KILW

Wzór 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu OILW

icon Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 24 marca 2015 r., sygn. GIWpuf-7202-47/2014(2) (112.97 kB) w sprawie opublikowanej opinii Europejskiej Agencji Leków w zakresie ryzyka dla sępów i innych populacji ptaków padlinożernych w odniesieniu do stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających substancję czynną diklofenak.

Link do opinii: Opinia Europejskiej Agencji Leków

  • icon Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. KILW/03211/25/15 (275.2 kB)z prośbą o nowelizację rozporządzenia MRiRW z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w zakresie podniesienia wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczenia w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym do sumy 100 PLN.

Od 29 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych. W związku z powyższym FVE we współpracy z Komisją Europejską przygotowała zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący przedmiotowych zmian:

icon PYTANIA I ODPOWIEDZI:

nowe zasady dotyczące podróży ze zwierzętami domowymi i paszportów zwierząt domowych dla obywateli UE podróżujących wewnątrz i poza granice UE (2.51 MB)

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podczas VII posiedzenia, które odbyło się w dniach 16-17 grudnia 2014 r. podjęła następujące uchwały:

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

42/14/VI

17.12.14

w sprawie odwołania ze składu Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Karola Marcinkowskiego, powołania w skład Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Ryszarda Tyborskiego oraz zmiany uchwały Nr 110/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”

41/14/VI

17.12.14

w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego”

40/14/VI

17.12.14

zmieniająca uchwałę Nr 4C/2013/VI KRL-W z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w KILW

39/14/VI

17.12.14

w sprawie powołania Zespołu ds. remontu i adaptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

38/14/VI

17.12.14

w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE)

37/14/VI

17.12.14

w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

Załącznik

FILM Instruktażowy

36/14/VI

16.12.14

w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych

35/14/VI

16.12.14

w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt

Załącznik

34/14/VI

16.12.14

w sprawie udzielenia prolongaty w spłacaniu przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną należnych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

33A/14/VI

16.12.14

zmieniająca uchwałę Nr 17/2014/VI KRL-W w sprawie przyjęcia budżetu KILW na rok 2014 r.

33/14/VI

16.12.14

w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015 r.

32/14/VI

16.12.14

w sprawie zobowiązania Prezesa KRL-W do wydania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

31/14/VI

16.12.14

w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014-2017

Załącznik

Drogie Koleżanki i Koledzy

Zbieramy pieniądze na leczenie dr Agaty Porzuczek

Dr n. wet. Agata Porzuczek ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2008 roku a w 2011 obroniła rozprawę doktorską zrealizowaną w Katedrze i Klinice Chirurgii UP we Wrocławiu. Od tego czasu zajmuje się nieustannie leczeniem koni w podkrakowskich Glanach. Niestety niedawno dotarła do nas straszna wiadomość o ciężkiej chorobie Agaty.

Agata choruje na raka jajnika. Niestety choroba jest bardzo zaawansowana i w obecnej chwili nie ma dostępnej terapii w Polsce. Jedynie lekarze z Rotkreuzklinikum w Monachium zaproponowali terapię lekami nie zarejestrowanymi w Polsce. Dziś Agata jest już po drugiej operacji w Monachium, udało się usunąć wszystkie guzy, jednak okazuje się że NFZ nie zrefunduje jej leczenia i całość kosztów leczenia spadnie na jej rodzinę.

W związku z tym prosimy wszystkich o wsparcie finansowe Agaty.

Prosimy o wpłaty na konto

Fundacja EDF Polska

Getin Noble Bank S.A. III POK Rybnik

66 1560 0013 2353 6765 9000 0010

z dopiskiem: Agata Porzuczek

Dziękujemy i liczymy na Was,

Rodzina i Przyjaciele

W związku z wejściem w życie z dniem 29 grudnia 2014 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła icon uchwałę Nr 37/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących (30.85 kB),

Zwracamy uwagę, że po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem załączonym do druku paszportu. Sposób w jaki należy naklejać laminaty przedstawia film instruktażowy zamieszczony poniżej.

icon FILM INSTRUKTAŻOWY (23.86 MB)

W związku ze zmianą druku paszportu Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła również icon uchwałę Nr 38/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE) (60.18 kB)

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus