Pismo Sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z gratulacjami z okazji objęcia funkcji Głównego Lekarza Weterynarii przez lek.wet. Włodzimierza Skorupskiego.

Pismo Sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z gratulacjami dla GLW Pana Włodzimierza Skorupskiego

Podziękowanie za gratulacje od GLW Pana Włodzimierza Skorupskiego

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z podziękowaniem za współpracę dla Głównego lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka.

Podziękowanie dla GLW Marka Pirsztuka

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia oraz stwierdzenia gorączki Q u zwierząt.

Załączniki:

Pismo przewodnie Głównego Lekarza Weterynarii

Wytyczne "Gorączka Q - epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza w sprawie wypływającej z interesu społecznego potrzeby opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w Inspekcji Weterynaryjnej przez organy samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.

Załączniki:

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza do Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka w sprawie podejmowania przez Zakłady Higieny Weterynaryjnej działalności komercyjnej polegającej na wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych z pominięciem zarejestrowania swojej działalności we właściwej terytorialnie okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej.

Załącznik: Pismo do Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 stycznia 2016 r.

Odpowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza na pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Magdaleny Bartosińskiej w sprawie działań podjętych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w związku ze stanowiskiem X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2013 r.

Załączniki:

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Magdaleny Bartosińskiej z dnia 30 grudnia 2015 r.

Odpowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza z dnia 28 stycznia 2016 r.

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza do Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr n. wet. Ewy Lech w sprawie problemów poruszanych podczas spotkania, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2016 r.

Załączniki: pismo, zał 1, zał 2, zał 3.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pojawił się komunikat w sprawie wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół. Produkt ten nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przypominamy, że osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu pod linkiem: Komunikat Głównego Inspektoratu Weterynarii

Podziękowanie Pani Poseł Doroty Niedzieli za gratulacje złożone przez Prezesa Jacka Łukaszewicza w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z okazji uzyskania mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Treść listu z podziękowaniem

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został umieszczony komunikat w sprawie nielegalnej sprzedaży leków weterynaryjnych poprzez portal internetowy www.oglaszamy24.pl.

Główny Lekarz Weterynarii wyraża podziękowanie za liczne zgłoszenia nieprawidłowości w sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych za pośrednictwem wspomnianego portalu, jak również podkreśla, że administrator portalu pozostaje w ścisłej współpracy z GIW i natychmiast usuwa wskazane ogłoszenia.

GIW przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych stanowi poważne naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu pod linkiem:
http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-ws-nielegalnej-sprzedazy-lekow-przez-internet

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus