KOMUNIKAT NR 3

Z DNIA 27 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE


 • W dniu 23 lipca 2015 roku, dzięki uprzejmości Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka, sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu roboczym z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii. Spotkanie miało zapoznać lekarzy wojewódzkich z genezą powstania Porozumienia Wielkopolskiego, postulatami jakie wypracowało Porozumienie oraz proponowanymi formami nacisku na rządzących. Główny Lekarz Weterynarii przedstawił pismo jakie wystosował do Pani Minister Bartyzel, oraz sygnały które odbiera w związku z problemami pracowników kierowanej przez siebie Inspekcji. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii odnieśli się ze zrozumieniem do problemów jakie stały u podłoża protestu i przypomnieli o permanentnym braku środków w budżecie na dodatki stażowe, odprawy czy nagrody jubileuszowe co wywołuje frustrację pracowników i dyskomfort u Powiatowych Lekarzy Powiatowych - kierowników jednostek. Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego przedstawili Wojewódzkim Lekarzom Weterynarii ostatnie dane o poparciu kolegów dla akcji protestacyjnej w skali kraju, które obecnie wynosi ponad 80% inspektoratów. Uzgodniono, że daje to solidny mandat do dalszych działań.
 • W godzinach popołudniowych odbyło się robocze spotkanie Porozumienia Wielkopolskiego w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przy Al. Przyjaciół, gdzie zaplanowano kolejne etapy protestu oraz doprecyzowano postulaty, aby dotyczyły wszystkich lekarzy, pracowników inspekcji i obejmowały problemy całego zawodu. Tylko skonsolidowana akcja wszystkich środowisk w naszym zawodzie może przynieść oczekiwany sukces. Opracowano również strategię spotkania z Ministrem Markiem Sawickim.
 • W dniu 29 lipca 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Wielkopolskiego z Ministrem Markiem Sawickim. Będzie ono dotyczyło aktualnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to niepowtarzalna okazja przekazania szefowi resortu narosłych od lat problemów wokół sprawnego funkcjonowania Inspekcji i realizacji nałożonych na nią ustawowo zadań.

Następny komunikat ukaże się natychmiast po spotkaniu z Ministrem.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

icon Pismo Poseł Doroty Niedzieli z dnia 6 lipca 2015 r. (34.14 kB), w którym wyraża podziękowanie za złożone przez Prezesa i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną icon gratulacje z okazji objęcia stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (48.42 kB)

KOMUNIKAT NR 2

Z DNIA 9 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE LEKARZY WETERYNARII

 • Porozumienie Wielkopolskie informuje, że w dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z Maciejem Bachurskim, Bogusławem Knaflewskim, Markiem Kubicą, Lechem Rybarczykiem, Jackiem Sośnickim, reprezentującymi wszystkich sygnatariuszy naszego porozumienia. Tematem spotkania była kwestia wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy i osób wyznaczonych do czynności z zakresu monitoringu chorób zakaźnych. Przedstawiciele Porozumienia omówili cele i działania Porozumienia Wielkopolskiego. Główny Lekarz Weterynarii odniósł się z pełnym zrozumieniem i poparciem do przedstawionych postulatów,
 • Porozumienie Wielkopolskie zwraca się do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy urzędowych wyznaczonych o podjęcie działań uświadamiających lokalne społeczności o trwającej akcji protestacyjnej poprzez:
 • Wywieszenie flag narodowych na budynkach Inspektoratów i przez lekarzy urzędowych wyznaczonych, popierających działania Porozumienia od dnia 13 lipca 2015 r.
 • Umieszczenie od 13 lipca 2015r. w miejscu dobrze widocznym napisu „Akcja protestacyjna” w formie graficznej przedstawionej poniżej.

 • Porozumienie Wielkopolskie informuje, iż posiada konto na portalu Facebook. Użytkownicy portalu Facebook mogą odnaleźć dostęp do konta Porozumienie Wielkopolskie poprzez wpisanie do wyszukiwarki jego nazwy. Natomiast dla osób nie posiadających konta na portalu Facebook dostęp do informacji zamieszczonych poprzez Porozumienie Wielkopolskie jest możliwy za pomocą linka:

https://www.facebook.com/pages/Porozumienie-Wielkopolskie/1602036866711954?fref=ts

 • Prosimy o zamieszczanie na naszym koncie na portalu Facebook informacji z poszczególnych powiatów o umieszczeniu Komunikatu Nr 1 w miejscowej prasie, jak również prosimy o lajkowanie.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

icon Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z dnia 2 lipca br. do Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres - Bartyzel (193.57 kB) w sprawie sytuacji kadrowo - płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podpisanego Porozumienia Wielkopolskiego i określonych w nim postulatów (m. in. harmonogramu działań protestacyjnych).

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
  z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim
 • Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

CELE I ZADANIA POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO

 • Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;
 • Prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;
 • W przypadku braku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Dokumenty:

icon Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca br. (199.41 kB) dotyczące uznawania w ramach rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. nr 628) tytułu specjalisty w dziedzinie "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych".

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus