Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

54/15/VI 16.06.15 w sprawie wyboru oferty na budowę systemu informatycznego
53/15/VI 16.06.15 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2016 roku
52/15/VI 16.06.15 w sprawie wezwania Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań zmierzających do ustalenia wysokości składki członkowskiej na kwotę nie mniejszą niż określona w uchwale z dnia 10 czerwca 2014 r. KRL-W nr 19/2014/VI w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu KRL-W
51/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin
50/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu archiwizowania akt oraz Instrukcji kancelaryjnej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Regulamin archiwizowania akt

Instrukcja kancelaryjna KILW

49/15/VI 16.06.15 w sprawie zobowiązania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia działań dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załącznik

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego

dotyczącego zaprojektowania, wykonania i wdrożenia oprogramowania użytkowego do obsługi wydawania, aktualizacji oraz unieważniania paszportów zwierząt towarzyszących a także prowadzenia rejestru lekarzy weterynarii, w tym lekarzy upoważnionych do wydawania paszportów oraz ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, łącznie z wytworzonym do tego celu logicznym modelem baz danych – Systemem Informatycznym (SI) oraz przeszkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji SI a także utrzymania SI, zapewnienia poprawnego działania SI oraz jego dostępności w sieci Internet (hosting).

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wybrała jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie swoich ofert.

icon Pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 12 maja 2015 r. (79.37 kB) dotyczące icon pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. GIWz-402-80/2014(73 (2.47 MB) w sprawie przekazywania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju (FCI).

icon Pismo Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW Magdaleny Zasępy z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. ŻWppw/dm-023-8(1)/2015 (1228) (689.59 kB), z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie polskiego zastrzeżenia dotyczącego usług weterynaryjnych zawartego w Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą (CETA).

icon Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza z dnia 12 maja 2015 r. (86.24 kB)

icon Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 25 marca 2015 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (112.32 kB) z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku zmiany zapisu zawartego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w zakresie definicji „właściciela” zwierzęcia.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: icon pismo z dnia 12 maja 2015 r., sygn. ŻWzz/mg-87-25/15(1482) (92.04 kB)

icon Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.05.2015 r.(183.07 kB) na icon pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 25.03.2015 r. (152.35 kB) w sprawie podwyższenia opłat za wpis oraz zmianę wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

icon Odpowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (258.23 kB) z dnia 23 kwietnia br. na icon pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (95.51 kB) z dnia 23 marca 2015 r., sygn. ŻWppw-dm-022-2(1)-2015(945), do którego załącznikiem jest icon pismo Rzecznika Praw Obywatelskich (80.46 kB) z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie funkcjonowania ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

icon Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Aleksandry Porady z dnia 27 kwietnia 2015 r. sygn. GIWpuf-7202-62/2014(2) (129.84 kB) w sprawie pozostawiania posiadaczowi zwierząt w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych, wydawanych z przepisu lekarza weterynarii, przeznaczonych do kontynuacji leczenia.

icon Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. GIWz-410-130/2015 (410.92 kB) w sprawie wykrycia błędów w drukach paszportów dla zwierząt towarzyszących na terytorium brytyjskim (numer paszportu widniejący na okładce dokumentu nie pokrywa się z numerem widniejącym na stronach wewnętrznych).

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus