Dnia 25.01.20223 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej doszło spotkania Rady Programowej Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii z pierwszymi, powołanymi przez nią  Krajowymi Konsultantami, którym wręczono zaświadczeń o powołaniu na funkcje. - Do jednych z najważniejszych zadań Samorządu należy tworzenie i organizowanie  systemu szkolenia ustawicznego oraz wspieranie inicjatyw mających na celu szerzenie i rozwijanie nauki i wiedzy wśród lekarzy weterynarii. Jako Samorząd staramy się również odpowiadać na potrzeby środowiska lekarzy weterynarii, szczególnie klinicystów, a te od dawna sygnalizowało potrzebę wprowadzenia systemu certyfikowanych szkoleń zawodowych lekarzy weterynarii – powiedział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej .

 -  System certyfikowanych szkoleń zawodowych lekarzy weterynarii w dziedzinach klinicznych nie jest alternatywą wobec „puławskiej” Komisji ds. Kształcenia Lekarzy Weterynarii, ale jest uzupełnieniem możliwości kształcenia się na kolejnym poziomie przez lekarzy weterynarii – dodał prof. Tomasz Janowski przewodniczący Radzie Programowej SCDZLW.

Zaświadczenia o powołaniu odebrali następujący Krajowi Konsultanci:

 • Prof. Agnieszka Noszczyk Nowak - Kardiologia psów i kotów
 • Dr hab. Marcin Wrzosek - Neurologia psów i kotów
 • Dr Dorota Pomorska Handwerker - Dermatologia psów i kotów
 • Dr Dariusz Jagielski - Onkologia psów i kotów
 • Prof. Andrzej Rychlik - Gastroenterologia psów i kotów
 • Prof. Łukasz Adaszek - Choroby zakaźne i pasożytnicze psów i kotów
 • Dr Marcin Pikiel  - Okulistyka psów i kotów
 • Prof. Wojciech Niżański - Patologia i biotechnika rozrodu psów i kotów
 • Dr Grzegorz Wąsiatycz - Chirurgia małych zwierząt
 • Prof. Andrzej Raś - Patologia i biotechnika rozrodu koni
 • Dr hab. Agnieszka Pękala -Safińska - Choroby ryb
 • Dr Artur Jabłoński - Choroby zakaźne i pasożytnicze świń
 • Prof. Zygmunt Pejsak - Patologia i biotechnika rozrodu świń
 • Dr hab. Wojciech Barański - Choroby wewnętrzne przeżuwaczy
 • Prof. Sławomir Zduńczyk - Patologia i biotechnika rozrodu przeżuwaczy
 • Dr. Sebastian Smulski – Choroby Gruczołu mlekowego bydła i higieny mleka

Konsultanci Krajowi przedstawią teraz Radzie Programowej SCDZLW projekty programu kształcenia w nadzorowanej przez nich dziedzinie. Przewiduje się, że docelowo w ramach SCDZLW będzie funkcjonowało 25 krajowych konsultantów.

 

nekrolog L. Buchalski.jpg

UWAGA! KONFERENCJA ORAZ ZAWODY W DOLNYM KUBINIE ZOSTAŁY ODWOŁANE!


Izba Słowacka wycofała się z organizacji i odwołała konferencję zaplanowaną na dzień 3 lutego 2023 r., tym samym Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim w Dolnym Kubinie zaplanowane na 4 lutego 2023 r. zostały także odwołane.

Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę na rzecz odbudowy Centralnego Miejskiego Szpitala Matki Boskiej Piszczańskiej w Izium (obwód Charkowski), który został zniszczony wskutek agresji militarnej Federacji Rosyjskiej. Liczymy na wsparcie zbiórki pieniężnej na ten cel przez wszystkie chętne osoby, a w szczególności przez osoby zrzeszone w samorządach zawodów zaufania publicznego. Stwórzmy wielką mozaikę serc, okazując wsparcie rannym bohaterom, poszkodowanym przez wojnę, chorym dorosłym i dzieciom, matkom spodziewającym się dzieci w cieniu wojennej zawieruchy.

Wspólnie możemy ratować i zmieniać życie Ukraińców na lepsze.

https://zrzutka.pl/zygdc2 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET, wspólnie dzielą się wiedzą na temat obowiązującej od lutego 2022 roku zmodyfikowanej kaskady dotyczącej stosowania leków weterynaryjnych.

Warto przypomnieć, że odpowiedzialność za stosowanie leku w ramach kaskady spoczywa na lekarzu weterynarii. Dlatego kluczowe organizacje związane z branżą weterynaryjną zaangażowały się w proces propagowania wiedzy na temat nowych przepisów. Szereg pytań o praktyczne zastosowanie kaskady, zaowocowało poniższym, drugim już dokumentem sygnowanym przez wszystkie trzy organizacje. Celem opracowania jest rozwianie wątpliwości co do sposobu stosowania nowych przepisów, dlatego materiał powstał we współpracy z lekarzami weterynarii i prawnikami.

kaskada Q&A cz.2

Zawiadomienie o Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii 2023

 

Organizator: Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z Dolnośląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną i Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną

Organizatorem technicznym zawodów jest Szkoła Narciarska LIDER 31-155 Kraków ul. Warszawska 24

Termin i miejsce zawodów: 4 marca 2023 r.  Stacja Narciarska Kaniówka – Białka Tatrzańska

Konkurencja: slalom gigant  (GS)

Start godz.: 10:30 – oglądanie trasy godz. 10:00

Biuro zawodów - Karczma u Dziubasa – Stacja Narciarska Kaniówka czynne w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:00

 

Zasady ogólne zawodów:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie https://www.narty.edu.pl. Bezpośredni link do formularza zostanie przekazany zainteresowanym.
 2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 3. Planowane są 2 przejazdy GS . Do klasyfikacji liczona jest suma czasów z dwóch przejazdów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania drugiego przejazdu ze względu na warunki atmosferyczne i śniegowe mając na celu bezpieczeństwo uczestników.
 5. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
 6. Opłata startowa: 70 zł.
 7. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów oświadczenia: a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, b. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia), c. o zgodzie na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów w materiałach promocyjnych oraz na fb.
 8. Zawodnik odbiera numer startowy w biurze zawodów.
 9. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
 10. Zawodnicy będą losowani w swoich grupach.
 11. Kolejność startu w drugim przejeździe wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
 12. Zawody przeprowadzone zostaną na podstawie NRS.
 13. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie.
 14. Przed i po zakończeniu zawodów przejazd trasa GS jest niedozwolony.
 15. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu sportowego zawodników.
 16. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW.
 17. Jeśli osoba startuje w zawodach pod wpływem alkoholu może zostać zdyskwalifikowana.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

 

W zawodach mogą wziąć udział lekarze weterynarii i ich dzieci.

Konkurencją sportową będzie slalom gigant (2 przejazdy).

Koszt uczestnictwa w zawodach to 70 zł od osoby (cena obejmuje udział w zawodach, karnet, ubezpieczenie).

Wpłaty w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego.

Dzieci i młodzież do 15 roku życia startują w zawodach bezpłatnie.

Strona z zawodami: http://www.zawodylekarzyweterynarii.pl/ 

Formularz zgłoszeniowy: https://narty.edu.pl/weterynarz/zgloszenie.php 

 

Z dniem 17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia „w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy”. O zmianę zawartych w rozporządzeniu stawek zwrotu kosztów zabiegał Samorząd oraz Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Treść rozporządzenia

Apel Zachodniopomorskiej Izby

Wniosek OPSZZP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź w sprawie wykorzystania rezerwy celowej poz. 44 "Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych” na rok 2023.

pismo KILW

odp. MRiRW

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przesłał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw wraz z załącznikiem stanowiącym projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy, zawierający jednocześnie obszerne uzasadnienie proponowanych zmian z prośbą o nadanie mu biegu legislacyjnego.

pismo do MRiRW

Jan Wirgiliusz Kołacz

Listopad 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook