Prezentujemy odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wyrażające sprzeciw wobec ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Poniżej zamieszczamy również odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na ww. Stanowisko. 

Zachęcamy także do zapoznania się z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierowanym do Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, mających na celu przekazywanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do czynności związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

 

pismoMF

odp.SSC

odp.MRiRW

Ponownie zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii z 26 maja 2020 r. w sprawie procedury pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania SARS-CoV2 wraz z zaktualizowaną procedurę badania zwierząt w kierunku SARS-CoV-2.

 pismo GLW 

procedura badania

Zachęcamy do zapoznania się programem Telewizji Polskiej, w której przedstawiono negatywne stanowisko lekarzy weterynarii wobec rządowych planów powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. W programie znajduje się obszerny wywiad z Lechem Rybarczykiem przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”, który zwrócił uwagę, że MRiRW powinno najpierw dofinansować istniejącą już Inspekcji Weterynaryjną. Część poświęcona naszym problemom znajduje się od 12 minuty programu. 

https://bit.ly/39jHWMu

nekrolog kondolencje Andrzej Szlichta

Na ręce wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego zostały skierowane pisma tłumaczące dlaczego KRL-W nie ma możliwości zajęcia się jego prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

 

pismo1

pismo2

 

Na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy zostało skierowane pismo w sprawie kilkumiesięcznych opóźnień w wypłacaniu pieniędzy dla lekarzy weterynarii za wykonanie czynności urzędowych związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.  

pismo

Mając na uwadze trwający stan epidemii COVID-19, który nie pozwala na rzetelne i bezpieczne przeprowadzenie zbliżających się wyborów do organów Samorządu, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz zwrócił się w piśmie z dnia 10 listopada 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z prośbą o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, w której znajdą się zapisy umożliwiające przedłużenie kadencji organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz organów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.

pismo do MRiRW

uchwałaKRLW

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz skierował pismo do Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej Magdaleny Zasępy, z prośbą o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej.

pismo

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęło stanowisko wyrażające sprzeciw wobec ograniczeniom kosztów wynagrodzeń osobistych w Inspekcji Weterynaryjnej planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 

stanowisko

pismo przewodnie1

pismo przewodnie2

Poniżej zamieszczamy pismo Katarzyny Piskorz Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

 

pismoGIW

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus