ODWOŁANE „XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim”

W związku z małą frekwencją „XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim”  planowane w na 4 marca 2023 r. (sobota) w Stacji Narciarskiej Kaniówka w Białce Tatrzańskiej zostały odwołane.

24 lutego 2022 r. nastąpiła agresja militarna Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Samorząd lekarzy weterynarii stanowczo potępił ten bezprecedensowy krok i wyraził solidarność z dumnym i walecznym narodem ukraińskim. Poruszeni niespotykaną skalą cierpienia jakie wywołał niczym nieuzasadniony atak na suwerenne państwo, polscy lekarze weterynarii w spontanicznym odruchu serca, solidarnością podjęli wysiłki w celu niesienia pomocy obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna we współpracy z okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi zajęła się organizacją pomocy dla lekarzy weterynarii, ich rodzin oraz studentów medycyny weterynaryjnej – uchodźców wojennych z Ukrainy przybywających do Polski.

Jako prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosowałem Apel do polskich lekarzy weterynarii w sprawie pomocy dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy. Zwróciłem w nim uwagę na ogromną ilość oddolnych inicjatyw i pomysłów płynących z naszego środowiska. Podkreśliłem jednak, że podjęcie przemyślanych i skutecznych działań wymaga w pierwszym rzędzie rozpoznania potrzeb ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin, centralnej koordynacji pomocy i zaplecza logistycznego, które może zapewnić Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna we współpracy z izbami okręgowymi i powołanymi w tym celu organizacjami rządowymi. Zaapelowaliśmy także do wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w Polsce o zaangażowanie się w pomoc dla uchodźców oraz oddawanie krwi.

Pomoc i wsparcie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przebiegało w kilku etapach.

Powołaliśmy pełnomocników do pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom dotkniętym konfliktem wojennym: 

- prof. Ałła Vyniarska na Ukrainie

- doktor Zbigniew Wróblewski w Polsce

Ich zadaniem było i jest rozpoznanie aktualnych potrzeb lekarzy weterynarii na Ukrainie i fizyczne niesienie pomocy.

Pierwszym celem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej stała się pomoc dla rodzin ukraińskich lekarzy weterynarii, którzy jako uchodźcy wojenni przybyli do naszego kraju. W związku z powyższym zaapelowałem do polskich lekarzy weterynarii o zgłaszanie  możliwości i gotowości zapewnienia ukraińskim koleżankom i kolegom tymczasowych miejsc zakwaterowania. W efekcie ponad 130 polskich lekarzy weterynarii zdecydowało się na przyjęcie ukraińskich uchodźców.

Wojna to nie tylko dramat ludzi, ale także towarzyszących im zwierząt. Członkowie naszego Samorządu aktywnie włączyli się w akcję bezpłatnego szczepienia i znakowania zwierząt towarzyszących, które wraz z uchodźcami przekraczały ukraińsko-polską granicę. Jednocześnie został wydany komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie praktycznych aspektów realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do Unii Europejskiej przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Jako prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zaapelowałem do polskich lekarzy weterynarii, aby w miarę możliwości bezpłatnie leczyli ukraińskie zwierzęta, do czasu kiedy przyznano na ten cel środki z Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). Umożliwiliśmy także wydawanie polskich paszportów dla zwierząt podróżującym obywatelom Ukrainy.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła decyzję o zakupie specjalnego busa do transportu pomocy humanitarnej, w tym sprzętu i produktów weterynaryjnych oraz karmy dla zwierząt domowych na Ukrainę i z powrotem do Polski, uchodźców, lekarzy weterynarii i ich rodziny. Bus służy także do przewozu towarów i osób między placówkami weterynaryjnymi  na terenie Ukrainy. Kolejną wymierną pomocą była decyzja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o sfinansowaniu w 2023 r. zakupu 6 generatorów prądu na potrzeby zakładów leczniczych dla zwierząt na Ukrainie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez naszych ukraińskich przyjaciół zaangażowaliśmy się także w tworzenie Samorządu lekarzy weterynarii na Ukrainie. W lipcu wziąłem udział w posiedzeniu Komisja ds. Polityki Rolnej i Gruntowej Parlamentu Ukrainy pt. „Aktualne kwestie współpracy między Ukrainą i Polski w dziedzinie weterynarii”. Przedmiotem dyskusji i rekomendacji była pilna potrzeba powołania samorządu lekarzy weterynarii (Veterinary Statutory Body), realizującego postulaty Kodeksu Zwierząt Lądowych OIE w celu spełnienia wymagań Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS). Po posiedzeniu posłowie podjęli decyzję o pilnym powołaniu Ukraińskiej Izby Weterynaryjnej na wzór Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Polsce.

W dniach 16–18 czerwca 2022 r. w Londynie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE), w którym wzięła udział delegacja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego FVE przedstawiłem działania jakie polski Samorząd podjął od momentu agresji Rosji na Ukrainę w celu udzielenia pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom. Na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego FVE zostali zaproszeni czterej lekarze weterynarii z Ukrainy, którzy opowiadali o realiach życia i pracy ukraińskich lekarzy weterynarii w warunkach konfliktu zbrojnego. Wizyta dwojga z nich została zorganizowana przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

W dniu 8 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, podczas którego zostało przyjęte stanowisko w sprawie hejtu na lekarzy weterynarii, którzy na granicy ukraińskiej wykonują swoje obowiązki pomagając uchodźcom i zwierzętom wywożonym z Ukrainy.  Zwróciliśmy w nim uwagę, że polscy lekarze weterynarii wraz z innymi służbami od wielu dni pracują na granicy, aby zapewnić uchodźcom szybkie przekroczenie granicy i udanie się w bezpieczne miejsce. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ z setkami tysięcy Ukraińców podążały tysiące zwierząt towarzyszących. Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do Unii Europejskiej. Mimo to zaobserwowaliśmy niezrozumiała krytykę tych rozwiązań oraz żądania zaprzestania wszelkich kontroli i procedur. Towarzyszył temu hejt na lekarzy weterynarii, którzy pełnili służbę na granicach. W stanowisku podkreśliliśmy, że lekarze weterynarii zarówno ci, którzy pracują w Inspekcji Weterynaryjnej jak i lekarzy wyznaczeni do czynności urzędowych, działają na podstawie prawa i w granicach prawa. A fakt, że obowiązują tymczasowe przepisy nie oznacza, że nie obowiązują żadne przepisy. Dlatego zaapelowaliśmy o solidarność i efektywną pomoc dla uchodźców, a nie wywoływanie niepotrzebnych konfliktów.

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2022 r. przyjęło także Apel do Głównego Lekarza Weterynarii o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą.

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęło stanowisko w sprawie zawieszenia Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w prawach obserwatora Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). Czytamy w nim, że w Federacja Rosyjska swoimi działaniami, w tym aktami ludobójstwa, wykluczyła się z cywilizowanej, europejskiej społeczności międzynarodowej, opartej na poszanowaniu prawa do życia i godności ludzkiej, a to powinno skutkować ostracyzmem europejskiej społeczności międzynarodowej wobec wszelkich organizacji wywodzących się z tego kraju. W związku z powyższym, w obecnej sytuacji staje się niemożliwym do zaakceptowania udział w jakiejkolwiek formie Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w pracach FVE, nawet jako obserwatora. Wniosek nasz został przyjęty przez FVE.

W kwietniu Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Weterynaryjnych Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) dzięki wsparciu Humane Society International (HSI) i partnerów uruchomili program Vets for Ukraine Pets. Program ten pozwolił lekarzom weterynarii z 38 krajów, w tym również polskim lekarzom weterynarii, uzyskać zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt uchodźców z Ukrainy. Dzięki powyższemu programowi lekarz weterynarii może leczyć pacjentów z Ukrainy nie pobierając opłat od ukraińskich posiadaczy zwierząt.

Nasza działania zostały docenione przez naszych ukraińskich przyjaciół. W czerwcu na moje ręce zostało skierowane pismo z organizacji Ukrainian Pet Association Worldwide z podziękowaniami za zaangażowanie w pomoc humanitarną lekarzom weterynarii i leczonym przez nich zwierzętom na terenie Ukrainy. W związku z gratulacjami otrzymanymi od ukraińskich lekarzy weterynarii z okazji Narodowego Święta Niepodległości przesłałem w odpowiedzi list z podziękowaniami.

Potem jeszcze wielokrotnie na moje ręce składane były podziękowania i życzenia dla Naszego Samorządu i wszystkich polskich lekarzy weterynarii za bezprecedensową pomoc jakiej udzieliliśmy i udzielamy naszym koleżankom i kolegom lekarzom weterynarii z Ukrainy.

Moim zdaniem najtrudniejszym zadaniem po zakończeniu działań wojennych będzie pomoc instytucjonalna ukraińskim lekarzom weterynarii w odbudowie i rozwinięciu lecznictwa weterynaryjnego na terenie zniszczonej wojną Ukrainie. Do tego celu będą służyły ewentualne środki budżetowe Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zbiórki pieniędzy, leków weterynaryjnych i paszy dla zwierząt.

Drodzy przyjaciele z Ukrainy, życzę wam siły i odwagi. Obiecujemy, że nie zostawimy Was w potrzebie.

 

Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

10 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie  „Zespołu ds. zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie weterynaryjnej”, w którym wzięli udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz marek Kubica Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas spotkania kontynuowana była dyskusja z poprzednich zebrań Zespołu dotycząca opracowania w 2023 r. krajowej strategii ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, w której to zostaną określone cele oraz przypisane im działania i metody zmierzające do osiągnięcia ograniczenia stosowania przedmiotowych środków u zwierząt gospodarskich.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że skończył się już czas tzw. miękkich rozwiązań,  gdyż nie dają one oczekiwanych efektów. - Należy jak najszybciej wdrożyć w życie przewidziane prawem Unii Europejskiej rozwiązania. Przypominam, że zgodnie z nimi od 1 stycznia 2024 r. w Polsce powinna zacząć funkcjonować elektroniczna książka leczenia zwierząt (eKLZ) oraz elektroniczna bazy danych do monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych gospodarstwach, z podziałem na gatunki zwierząt. Polska jest także jednym z ostatnich krajów w UE, która nie wprowadziła obowiązkowej  kontraktacji lekarzy weterynarii do wizyt kontrolnych w stadach zwierząt. Pojawiła się także pilna potrzeba  dostosowania do polskiego porządku prawnego wielu ważnych spraw, jakie pozostawiono do decyzji krajów członkowskich, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Rozporządzenie 2019/6 stosuje się od 28 stycznia 2022 r. , a nadal nie zostało implementowane  do prawa krajowego. Oznacza to, że branża weterynaryjna działa już ponad rok w stanie prawnym, który jest niedostosowany do nowych realiów, co powoduje chaos regulacyjny. Krajowa ustawa w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. jest bardzo ważna z punktu widzenia zdrowia publicznego i koncepcji „Jednego Zdrowia”, ponieważ jednym z celów unijnych przepisów jest walka z antybiotykoodpornością. Ustawa pozwoli np. na wdrożenie niezbędnych narzędzi monitorowania sprzedaży i użycia leków, a także procedur dla zapewnienia lepszej kontroli jakości dostaw. Dzięki ustawie Polska ma szanse na dopuszczenie promocji immunoprofilaktyki do profesjonalnych hodowców, co może ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii.  Jeżeli chcemy osiągnąć efekty w walce z nadmiernym stosowaniem antybiotyków najwyższy czas zacząć wprowadzać mniej lub bardziej restrykcyjne nakazy administracyjne – powiedział po spotkaniu Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przedstawiciele Samorządu zwrócili także uwagę, że równie istotne w ograniczeniu stosowania antybiotyków jest zapewnienie przez hodowców higieny i dobrostanu zwierząt. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest oparta na zaufaniu współpracy między hodowcami a lekarzami weterynarii.  

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź na petycję złożoną przez Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego w dniu pikiety pod gmachem MRiRW. Ministerstwo rolnictwa informuje w nim, że aktualnie nie są prowadzone prace nad nowelizacją rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

odp. MRiRW

Zapraszamy do udziału w Dniu Weterynarii w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pt. "Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych". Szczegóły spotkania oraz link do rejestracji: http://bit.ly/3DrtnF3

W dniu 27 stycznia odbyło się IX Forum Sektora Wołowiny, w którego obradach wziął udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Hasło  tegorocznego spotkania brzmiało „ Zrównoważona wołowina - wysoka jakość, dobrostan zwierząt, czyste środowisko”. W uroczystym otwarciu spotkania wzięli udział m.in. komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski oraz główny organizator Forum Jerzy Wierzbicki Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego (na zdjęciu z Prezesem KRLW M. Mastalerkiem).

Forum Sektora Wołowiny tradycyjnie stało się okazją do spotkania i rozmów z hodowcami bydła mięsnego, politykami oraz dziennikarzami. Kluczowymi tematami spotkania była rola Krajowych Planów Strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym z uwzględnieniem m.in: poprawy dobrostanu bydła, redukcji substancji aktywnych w leczeniu zwierząt oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

WARSZAWA, 18-19.03.2023

XV KONGRES AKADEMII PO DYPLOMIE
WETERYNARIA
INTERDYSCYPLINARNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ WETERYNARII 2023

W imieniu organizatorów zapraszamy na XV Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria „Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej weterynarii 2023” pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Romana Lechowskiego i prof. dr hab. Tadeusza Frymusa. Już 18-19 marca 2023 roku w formule stacjonarnej w Warszawie, podczas dwóch dni kongresowych, zaplanowane zostało dziesięć sesji tematycznych oraz dwie sesje specjalnie poruszających zagadnienia z różnych dziedzin: Parazytologia, Choroby wewnętrzne, Farmakologia, Kardiologia, Stomatologia, Diagnostyka obrazowa, Ból, Urologia, Żywienie, Dermatologia. Po każdej sesji, odbędzie się dyskusja z udziałem wykładowców – będzie to okazja dla uczestników spotkania do interakcji z prelegentami.

Więcej informacji pod linkiem: https://magwet.pl/kongresy/weterynaria-2023/Warszawa#header

Dnia 25.01.20223 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej doszło spotkania Rady Programowej Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii z pierwszymi, powołanymi przez nią  Krajowymi Konsultantami, którym wręczono zaświadczeń o powołaniu na funkcje. - Do jednych z najważniejszych zadań Samorządu należy tworzenie i organizowanie  systemu szkolenia ustawicznego oraz wspieranie inicjatyw mających na celu szerzenie i rozwijanie nauki i wiedzy wśród lekarzy weterynarii. Jako Samorząd staramy się również odpowiadać na potrzeby środowiska lekarzy weterynarii, szczególnie klinicystów, a te od dawna sygnalizowało potrzebę wprowadzenia systemu certyfikowanych szkoleń zawodowych lekarzy weterynarii – powiedział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej .

 -  System certyfikowanych szkoleń zawodowych lekarzy weterynarii w dziedzinach klinicznych nie jest alternatywą wobec „puławskiej” Komisji ds. Kształcenia Lekarzy Weterynarii, ale jest uzupełnieniem możliwości kształcenia się na kolejnym poziomie przez lekarzy weterynarii – dodał prof. Tomasz Janowski przewodniczący Radzie Programowej SCDZLW.

Zaświadczenia o powołaniu odebrali następujący Krajowi Konsultanci:

 • Prof. Agnieszka Noszczyk Nowak - Kardiologia psów i kotów
 • Dr hab. Marcin Wrzosek - Neurologia psów i kotów
 • Dr Dorota Pomorska Handwerker - Dermatologia psów i kotów
 • Dr Dariusz Jagielski - Onkologia psów i kotów
 • Prof. Andrzej Rychlik - Gastroenterologia psów i kotów
 • Prof. Łukasz Adaszek - Choroby zakaźne i pasożytnicze psów i kotów
 • Dr Marcin Pikiel  - Okulistyka psów i kotów
 • Prof. Wojciech Niżański - Patologia i biotechnika rozrodu psów i kotów
 • Dr Grzegorz Wąsiatycz - Chirurgia małych zwierząt
 • Prof. Andrzej Raś - Patologia i biotechnika rozrodu koni
 • Dr hab. Agnieszka Pękala -Safińska - Choroby ryb
 • Dr Artur Jabłoński - Choroby zakaźne i pasożytnicze świń
 • Prof. Zygmunt Pejsak - Patologia i biotechnika rozrodu świń
 • Dr hab. Wojciech Barański - Choroby wewnętrzne przeżuwaczy
 • Prof. Sławomir Zduńczyk - Patologia i biotechnika rozrodu przeżuwaczy
 • Dr. Sebastian Smulski – Choroby Gruczołu mlekowego bydła i higieny mleka

Konsultanci Krajowi przedstawią teraz Radzie Programowej SCDZLW projekty programu kształcenia w nadzorowanej przez nich dziedzinie. Przewiduje się, że docelowo w ramach SCDZLW będzie funkcjonowało 25 krajowych konsultantów.

 

nekrolog L. Buchalski.jpg

UWAGA! KONFERENCJA ORAZ ZAWODY W DOLNYM KUBINIE ZOSTAŁY ODWOŁANE!


Izba Słowacka wycofała się z organizacji i odwołała konferencję zaplanowaną na dzień 3 lutego 2023 r., tym samym Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim w Dolnym Kubinie zaplanowane na 4 lutego 2023 r. zostały także odwołane.

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook