Krajowa Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwróciła się do polskich eurodeputowanych ENVI z prośbą o poparcie stanowiska EPRUMA, FVE i innych organizacji, dotyczącego procedowania przez Parlament Europejski aktu delegowanego w odniesieniu do kryteriów wyznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zastrzeżone do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.

pismo KILW

stanowisko EPRUMA

Poniżej zamieszczamy uwagi przesłane przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjnej do projektu ustawy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, a także projektów aktów wykonawczych.

uwagi KILW

Poniżej przedstawiamy komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 19 lipca 2021 r.w sprawie dystrybucji unikalnych numerów identyfikujących receptę – recepta weterynaryjna.

 

 

 

komunikat 

 

14 lipca Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej spotkało się z dr Mirosławem Welzem Głównym Lekarzem Weterynarii. Uczestnicy spotkania podkreślili chęć współpracy przy rozwiązywaniu aktualnych problemów polskiej weterynarii i samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Jednym z głównych tematów rozmów był kwestia wynagradzania urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone. Projekt rozporządzenia w tej sprawie autorstwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzbudził  duże wzburzenie zarówno wśród lekarzy wykonujących swoje obowiązki w zakładach mięsnych jak i tych, którzy wykonują inne zadania z wyznaczenia np. badania monitoringowe zwierząt gospodarskich.
Przesłany przez ministerstwo do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w tym zakresie jest nie do przyjęcia. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy stanowisko MRiRW, że dokument ma charakter informacyjny i nie jest wiążący. Wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone jesteśmy gotowi na konstruktywne rozmowy na ten temat z MRiRW. Samorząd ma gotowy projekt opracowany na podstawie ekspertyzy Szkoły Głównej Handlowej. Liczmy tu również na współpracę z Głównym Inspektoratem Weterynarii – powiedział po spotkaniu Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej.

Podczas spotkania zwrócono uwagę jak istotna jest praca urzędowych lekarzy weterynarii, od której zależy bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne kraju, a także stabilność eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski.

W kontekście trwającej walki z afrykańskim pomorem świń oraz grypą ptaków poruszono także potrzebę wzmocnienia kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynaryjnej. – Musimy zatrzymać wieloletni trend odchodzenia lekarzy weterynarii z Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to konieczne, aby nie było takich sytuacji kiedy czynności prawnie zastrzeżone dla lekarzy weterynarii, wykonują pracownicy IW, nie będący lekarzami weterynarii – podsumował J. Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej.

W czasie spotkania omówiono także działania KRL-W mające na celu wprowadzenie nowelizacji Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, której projekt przygotował Samorząd na wzór ustawy „apteka dla aptekarzy” oraz zagadnienia związane z toczącymi się pracami nad wprowadzeniem w Polsce obowiązku znakowania i rejestracji psów. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność wiodącej roli lekarza weterynarii w tych projektach.

Zachęcamy do zapoznania się publikacjami, które ukazały się po spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii wykonujących urzędowe czynności zlecone, które odbyło się 11 lipca w Łodzi. W spotkaniu wziął udział Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

https://bit.ly/3wN9Tok

https://bit.ly/3B8B8N8

https://bit.ly/3elkgcs

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem jakiego udzielili przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii portalowi "Świat Rolnika".  

https://www.youtube.com/watch?v=D5fJnG4TMjQ

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na portalu www.farmer.pl, pt: "Godne warunki zatrudnienia, bez dzielenia środowiska, czyli na co czekają lekarze weterynarii?", który ukazuje rzeczywistość pracy urzędowych lekarzy weterynarii.

 

https://bit.ly/2TDjrVd 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii wykonujących urzędowe czynności zlecone zaprasza na zebranie, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi.

 

30 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się debata przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego poświęcona podatkowym i gospodarczym skutkom wprowadzenia Polskiego Ładu. Eksperci prawa podatkowego i przedstawiciele m.in. środowisk medycznych oraz prawniczych, podzielili się swoją oceną zapowiedzianych przepisów.

W trakcie spotkania próbowano odpowiedzieć na pytania o to, co Polski Ład oznacza dla tzw. wolnych zawodów i jak powinien być zmodyfikowany, aby im nie szkodził, na czym powinien się opierać sprawiedliwy system podatkowy oraz jak zwiększyć finansowanie służby zdrowia bez nierównego traktowania podatników.

Głównym wnioskiem płynącym z dyskusji jest, że rządowy program może tylko pogłębić niesprawiedliwość systemu podatkowego, m.in. ze względu na 9 proc. nieograniczoną składkę zdrowotną oraz brak możliwości odliczenia kwoty wolnej przez podatników płacących podatek liniowy.

Istotne obciążenie finansowe spadnie na osoby wykonujące wolne zawody, a w portfelach społeczeństwa, mimo jego sukcesywnego wzbogacania się, nie będzie zostawać więcej, ponieważ wyższe kwoty będą przekazywane de facto do systemu.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę, że Polski Ład może mieć, wbrew jego zamierzeniom, negatywny wpływ na polską ochronę zdrowia – medycy nie chcąc narażać się na wyższe opodatkowanie nie będą podejmować pracy w kilku miejscach lub będą jeszcze bardziej zmotywowani do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy. Tym samym pogłębi się kryzys kadrowy, na czym stracą przede wszystkim pacjenci. Eksperci podkreślili, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce powinny wzrosnąć, ale nie kosztem podatników.

Efektem debaty ma być wspólnie wypracowany apel do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń Polskiego Ładu oraz znalezienie alternatywnych sposobów na dofinansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, nieobciążających podatników.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Pan prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 2. Pan dr n.med. Krzysztof Madej –  Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 3. Pani Alina Niewiadomska – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 4. Pani Zofia Małas  - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 5. Pani Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 6. Pan r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 7. Pani Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych
 8. Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński - Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 9. Pani Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 10. Pan prof. dr hab. Adam Mariański – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 11. Pan Andrzej Marczak – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 12. Pani arch. Jolanta Przygońska – Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
 13. Pan Sławomir Szynalik  - Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej
 14. Pan lek. wet. Marek Mastalerek - Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 15. Pani Aleksandra Dźwigulska - Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów
 16. Pan dr. inż. arch. Piotr Żabicki – Krajowa Izba Architektów RP
 17. Pan arch. Grzegorz Chojnacki - Członek Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
 18. Pani Joanna Karwat - Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 19. Pani Magdalena Polz  - Dyrektor Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 20. Pan Artur Koper - Dyrektor Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 21. Pani mec. Katarzyna Blicharczyk-Ożga – Koordynator Działu Prawnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 22. Pan not. Szymon Kołodziej - Rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej
 23. Pan adw. Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 24. Pan adw. Bartosz Tiutiunik – Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 25. Pani adw. Magdalena Koczur-Miedziejko - Przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego

 

Foto: Mariusz Tomczak "Gazeta Lekarska"

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem z portalu www.mgr.farm dotyczącym wydawania od 1 lipca recept weterynaryjnych na leki zawierające środki odurzające i psychotropowe.

https://bit.ly/3AgG2aG

Lipiec 2022
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook