KOMUNIKAT NR 2

Z DNIA 9 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE LEKARZY WETERYNARII

 • Porozumienie Wielkopolskie informuje, że w dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z Maciejem Bachurskim, Bogusławem Knaflewskim, Markiem Kubicą, Lechem Rybarczykiem, Jackiem Sośnickim, reprezentującymi wszystkich sygnatariuszy naszego porozumienia. Tematem spotkania była kwestia wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy i osób wyznaczonych do czynności z zakresu monitoringu chorób zakaźnych. Przedstawiciele Porozumienia omówili cele i działania Porozumienia Wielkopolskiego. Główny Lekarz Weterynarii odniósł się z pełnym zrozumieniem i poparciem do przedstawionych postulatów,
 • Porozumienie Wielkopolskie zwraca się do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy urzędowych wyznaczonych o podjęcie działań uświadamiających lokalne społeczności o trwającej akcji protestacyjnej poprzez:
 • Wywieszenie flag narodowych na budynkach Inspektoratów i przez lekarzy urzędowych wyznaczonych, popierających działania Porozumienia od dnia 13 lipca 2015 r.
 • Umieszczenie od 13 lipca 2015r. w miejscu dobrze widocznym napisu „Akcja protestacyjna” w formie graficznej przedstawionej poniżej.

 • Porozumienie Wielkopolskie informuje, iż posiada konto na portalu Facebook. Użytkownicy portalu Facebook mogą odnaleźć dostęp do konta Porozumienie Wielkopolskie poprzez wpisanie do wyszukiwarki jego nazwy. Natomiast dla osób nie posiadających konta na portalu Facebook dostęp do informacji zamieszczonych poprzez Porozumienie Wielkopolskie jest możliwy za pomocą linka:

https://www.facebook.com/pages/Porozumienie-Wielkopolskie/1602036866711954?fref=ts

 • Prosimy o zamieszczanie na naszym koncie na portalu Facebook informacji z poszczególnych powiatów o umieszczeniu Komunikatu Nr 1 w miejscowej prasie, jak również prosimy o lajkowanie.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

icon Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z dnia 2 lipca br. do Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres - Bartyzel (193.57 kB) w sprawie sytuacji kadrowo - płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podpisanego Porozumienia Wielkopolskiego i określonych w nim postulatów (m. in. harmonogramu działań protestacyjnych).

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
  z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim
 • Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

CELE I ZADANIA POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO

 • Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;
 • Prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;
 • W przypadku braku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Dokumenty:

icon Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca br. (199.41 kB) dotyczące uznawania w ramach rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. nr 628) tytułu specjalisty w dziedzinie "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych".

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

54/15/VI 16.06.15 w sprawie wyboru oferty na budowę systemu informatycznego
53/15/VI 16.06.15 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2016 roku
52/15/VI 16.06.15 w sprawie wezwania Lubelskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań zmierzających do ustalenia wysokości składki członkowskiej na kwotę nie mniejszą niż określona w uchwale z dnia 10 czerwca 2014 r. KRL-W nr 19/2014/VI w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu KRL-W
51/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin
50/15/VI 16.06.15 w sprawie Regulaminu archiwizowania akt oraz Instrukcji kancelaryjnej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Regulamin archiwizowania akt

Instrukcja kancelaryjna KILW

49/15/VI 16.06.15 w sprawie zobowiązania okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia działań dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załącznik

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego

dotyczącego zaprojektowania, wykonania i wdrożenia oprogramowania użytkowego do obsługi wydawania, aktualizacji oraz unieważniania paszportów zwierząt towarzyszących a także prowadzenia rejestru lekarzy weterynarii, w tym lekarzy upoważnionych do wydawania paszportów oraz ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, łącznie z wytworzonym do tego celu logicznym modelem baz danych – Systemem Informatycznym (SI) oraz przeszkolenia administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji SI a także utrzymania SI, zapewnienia poprawnego działania SI oraz jego dostępności w sieci Internet (hosting).

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wybrała jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie swoich ofert.

icon Pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 12 maja 2015 r. (79.37 kB) dotyczące icon pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. GIWz-402-80/2014(73 (2.47 MB) w sprawie przekazywania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju (FCI).

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook