icon Opinia prawna w przedmiocie zasad podawania przez zakłady lecznicze dla zwierząt do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu usług weterynaryjnych (101.07 kB)

Kwestie związane z podawaniem do publicznej wiadomości informacji dotyczących działalności zakładów leczniczych dla zwierząt reguluje art. 29 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. nr 11 poz. 95 ze zm.), który stanowi iż:

1. Zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt. Forma i treść tych informacji nie mogą nosić cech reklamy.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres świadczonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt usług weterynaryjnych. Ustęp pierwszy powołanego wyżej artykułu wyraźnie określa granicę i zakres informacji, jakie zakład leczniczy dla zwierząt może publicznie ogłaszać w ramach informacji o własnej działalności stanowiąc jednocześnie, iż w żadnym wypadku nie można nadawać tym informacjom cech reklamy.

Chcemy założyć własną firmę. Spędziliśmy wiele czasu na przeanalizowanie wszystkich argumentów za i przeciw. Mamy rozpoznanie rynku, dobry i realistyczny biznesplan oraz zaplanowane źródła finansowania, a najbliższa rodzina akceptuje nasz pomysł. Powstaje pytanie, kto może być właścicielem zakładu leczniczego dla zwierząt?
Andrzej Lisowski
cały artykuł do pobrania:
Luty 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Znajdź nas

facebook