MIEJSCE NA REKLAMĘ.

 

 

 


zw_colage

  "Życie Weterynaryjne" jest miesięcznikiem wydawanym przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną . Czasopismo zostało założone w 1926 roku. Nakład czasopisma wynosi 19 000 egzemplarzy. Otrzymują je wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. "Życie Weterynaryjne" pełni funkcje:


1) czasopisma społeczno-zawodowego lekarzy weterynarii należących do izb lekarsko-weterynaryjnych
2) periodyku naukowo-praktycznego.

Pierwsza z funkcji jest realizowana przez informowanie o bieżącej działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz izb lekarsko-weterynaryjnych, a także publikacje artykułów na tematy społeczno zawodowe i dotyczące historii weterynarii.
Charakter naukowo-praktyczny czasopisma wyraża się w publikowaniu prac poglądowych dotyczących medycyny weterynaryjnej, prac kliniczno-kazuistycznych i opracowań na temat leków. Artykuły z tego zakresu są recenzowane.
Wydawanie czasopisma powierzone jest Komitetowi Redakcyjnemu, którym kieruje Redaktor Naczelny.
Redaktor Naczelny odpowiada za całokształt działalności redakcyjno-wydawniczej, reprezentowanie czasopisma na zewnątrz, utrzymanie charakteru i poziomu merytorycznego publikacji oraz przestrzeganie limitów finansowych ustalonych w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Rada Programowa "Życia Weterynaryjnego" ocenia okresowo poziom i tematykę publikowanych artykułów.
Czasopismo jest referowane i indeksowane w Veterinary Bulletin, Index Veterinarius oraz innych wydawnictwach CAB International.

"Życie Weterynaryjne" znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikacje naukowe przyznawane są 4 punkty.

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook